Resolutie 628 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 628 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem aangenomen op 16 januari 1989.

Resolutie 628
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 16 januari 1989
Nr. vergadering 2842
Code S/RES/628
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Burgeroorlog in Angola
Beslissing Oproep om de akkoorden tussen Angola, Cuba en Zuid-Afrika ten uitvoer te brengen.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1989
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Algerije Algerije · Vlag van Brazilië (1968-1992) Brazilië · Vlag van Canada Canada · Vlag van Colombia Colombia · Vlag van Ethiopië Ethiopië · Vlag van Finland Finland · Vlag van Maleisië Maleisië · Vlag van Nepal Nepal · Vlag van Senegal Senegal · Vlag van Joegoslavië (1943-1992) Joegoslavië
Cuba (rood), Angola (groen) en Zuid-Afrika (blauw).

Achtergrond bewerken

In 1975 werd Angola onafhankelijk van Portugal. De onafhankelijkheidsbewegingen, die tot dan toe tegen Portugal hadden gevochten, keerden zich nu tegen elkaar in het wedijveren om de macht. De situatie evolueerde tot een typisch Koude Oorlog-conflict. De MPLA, die erin slaagde de macht te grijpen, werd gesteund door Cuba en de Sovjet-Unie. De FNLA werd gesteund door de Verenigde Staten, en UNITA door Zuid-Afrika. Het laatstgenoemde land bezette ook een deel van Zuid-Angola, en had als ultiem doel het creëren van bondgenoten rond het eigen land om het apartheidssysteem in de nabije toekomst veilig te stellen.

In 1976 viel ook Cuba Angola binnen met tienduizenden troepen. Die keerden het tij voor de MPLA en Zuid-Afrika trok zich terug. In 1988 volgde een nieuwe Cubaanse interventie tegen UNITA. Onder Amerikaanse bemiddeling werd een akkoord bereikt waarna Cuba zijn troepen terugtrok.

Inhoud bewerken

De Veiligheidsraad:

  • herinnert aan resolutie 626;
  • neemt akte van het akkoord tussen Angola, Cuba en Zuid-Afrika dat op 22 december 1988 werd ondertekend;
  • neemt ook nota van het akkoord tussen Angola en Cuba van 22 december 1988;
  • benadrukt het belang van deze akkoorden om de wereldvrede te versterken;
  1. verwelkomt het akkoord tussen Angola, Cuba en Zuid-Afrika enerzijds en Angola en Cuba anderzijds;
  2. steunt deze akkoorden en zal de uitvoering ervan in de gaten houden;
  3. roept de partijen en de VN-lidstaten op om mee te werken aan de uitvoering;
  4. vraagt de secretaris-generaal om de Veiligheidsraad op de hoogte te houden over de uitvoering van deze resolutie.

Verwante resoluties bewerken