Resolutie 2265 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 2265 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 10 februari 2016 unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen en verlengde het expertenpanel dat toezag op de sancties tegen Darfur met een jaar.[1]

Resolutie 2265
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 10 februari 2016
Nr. vergadering 7619
Code S/RES/2265
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Conflict in Darfur
Beslissing Verlengde het panel van experts dat toezag op het wapenembargo tegen Darfur met 1 jaar.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2016
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Angola Angola · Vlag van Egypte Egypte · Vlag van Japan Japan · Vlag van Maleisië Maleisië · Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland · Vlag van Senegal Senegal · Vlag van Spanje Spanje · Vlag van Oekraïne Oekraïne · Vlag van Uruguay Uruguay · Vlag van Venezuela Venezuela
Twee vrouwen in Darfur; foto: 2008.

Achtergrond bewerken

  Zie Conflict in Darfur voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Al in de jaren '50 was het zwarte zuiden van Soedan in opstand gekomen tegen het overheersende Arabische noorden. De vondst van aardolie in het zuiden maakte het conflict er enkel maar moeilijker op. In 2002 kwam er een staakt-het-vuren en werden afspraken gemaakt over de verdeling van de olie-inkomsten. Verschillende rebellengroepen waren hiermee niet tevreden en in 2003 ontstond het conflict in Darfur tussen deze rebellen en de door de regering gesteunde janjaweed-milities. Die laatsten gingen over tot etnische zuiveringen. In de daaropvolgende jaren werden in Darfur grove mensenrechtenschendingen gepleegd, waardoor miljoenen mensen op de vlucht sloegen.

Inhoud bewerken

Het mandaat van het expertenpanel dat het veldwerk deed voor het 1591-sanctiecomité werd verlengd tot 12 maart 2017. De sancties omvatten een wapenembargo, reisbeperkingen en de bevriezing van banktegoeden.

Het wapenembargo werd evenwel veelvuldig geschonden en Soedan werd gevraagd iets te doen aan de illegale handel in lichte vuurwapens. Ook werd het land gevraagd de bureaucratische beperkingen die het de experts had opgelegd weer op te heffen, onder meer door tijdig visa uit te reiken, en maatregelen te nemen om de bevolking in Darfur beter te beschermen tegen geweld. Ook waren er landen die de reisbeperkingen en financiële sancties naast zich neerlegden.

Verwante resoluties bewerken