Resolutie 1982 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1982 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 17 mei 2011. De resolutie verlengde het panel van experts dat toezag op het wapenembargo tegen Darfur met negen maanden[1].

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 1982
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 17 mei 2011
Nr. vergadering 6537
Code S/RES/1982
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Conflict in Darfur
Beslissing Verlengde het panel van experts dat toezag op het wapenembargo tegen Darfur met 9 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2011
Permanente leden
Niet-permanente leden
Een kamp van interne vluchtelingen nabij Nyala in Zuid-Darfoer.
Een kamp van interne vluchtelingen nabij Nyala in Zuid-Darfoer.

AchtergrondBewerken

  Zie Conflict in Darfur voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Al in de jaren 1950 was het zwarte zuiden van Soedan in opstand gekomen tegen het overheersende Arabische noorden. De vondst van aardolie in het zuiden maakte het conflict er enkel maar moeilijker op. In 2002 kwam er een staakt-het-vuren en werden afspraken gemaakt over de verdeling van de olie-inkomsten. Verschillende rebellengroepen waren hiermee niet tevreden en in 2003 ontstond het conflict in Darfur tussen deze rebellen en de door de regering gesteunde janjaweed-milities. Die laatsten gingen over tot etnische zuiveringen en in de volgende jaren werden in Darfur grove mensenrechtenschendingen gepleegd waardoor miljoenen mensen op de vlucht sloegen. In februari 2011 stemde een overgrote meerderheid van de inwoners van Zuid-Soedan in een referendum voor onafhankelijkheid.

InhoudBewerken

De Veiligheidsraad:

  • Herinnert aan de vorige resoluties inzake Soedan.
  • Herinnert aan het interimrapport van het panel van experts (dat toezag op het wapenembargo tegen Darfur).
  • Bepaalt dat de situatie in Soedan een bedreiging voor de internationale vrede in de regio blijft vormen.
  • Handelend onder hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties.
  1. Bevestigt het belang van maatregelen uit eerdere resoluties, waaronder resolutie 1945.
  2. Beslist het panel van experts te verlengen tot 19 februari 2012.
  3. Vraagt het panel minstens 30 dagen voor het einde van dit mandaat een eindrapport in te dienen met bevindingen en aanbevelingen.
  4. Besluit actief op de hoogte te blijven.

Verwante resolutiesBewerken