Resolutie 1767 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1767 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 30 juli 2007 en verlengde de waarnemingsmissie aan de grens tussen Ethiopië en Eritrea met zes maanden.

Resolutie 1767
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 30 juli 2007
Nr. vergadering 5725
Code S/RES/1767
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Eritrees-Ethiopische Oorlog
Beslissing Verlengde de UNMEE-waarnemingsmissie met 6 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2007
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van België België · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Indonesië Indonesië · Vlag van Italië Italië · Vlag van Panama Panama · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika · Vlag van Slowakije Slowakije
De Eritrees-Ethiopische grensstreek.

Achtergrond bewerken

Na de Tweede Wereldoorlog werd Eritrea bij Ethiopië gevoegd als een federatie. In 1962 maakte keizer Haile Selassie er een provincie van, waarop de Eritrese Onafhankelijkheidsoorlog begon. In 1991 bereikte Eritrea na een volksraadpleging die onafhankelijkheid. Er bleef echter onenigheid over een aantal grensplaatsen.

In 1998 viel Eritrea de stad Badme binnen, gevolgd door de bezetting van de rest van de Yirga Driehoek. Volgens Eritrea ging het historisch gezien om Eritrees grondgebied. Het lukte Ethiopië het gebied uiteindelijk weer in handen te krijgen, maar de gevechten kostten beide landen duizenden levens en miljarden dollars.

In 2000 werd in Algiers een akkoord bereikt en een 25 kilometer brede veiligheidszone ingesteld die door de UNMEE-vredesmacht wordt bewaakt. Een gezamenlijke grenscommissie wees onder meer de stad Badme toe aan Eritrea, maar anno 2018 wordt het gebied nog steeds door Ethiopië bezet.

Inhoud bewerken

Waarnemingen bewerken

Nogmaals werd het belang benadrukt van een onverwijlde uitvoering van de beslissing van de grenscommissie die de definitieve grens tussen Ethiopië en Eritrea markeerde. Ook werd de integriteit van de tijdelijke veiligheidszone (TVZ) op die grens nog eens bevestigd. De volledige afbakening van de grens was vitaal voor vrede tussen de twee landen. Beiden hadden er eerder mee ingestemd de beslissingen van de commissie te aanvaarden.

Handelingen bewerken

De Veiligheidsraad besliste het mandaat van de UNMEE-waarnemingsmacht opnieuw met zes maanden te verlengen. De partijen werden opgeroepen het Akkoord inzake de Beëindiging van de Vijandelijkheden na te komen en de escalerende situatie om te keren door onder meer troepen weg te trekken en geen provocerende militaire activiteiten te houden. Ook moesten de dreigementen en de vijandige taal tegen elkaar ophouden.

Van Eritrea werd geëist dat het onmiddellijk zijn troepen en zwaar militair materieel terug zou trekken van de TVZ. Ethiopië moest dan weer de daar recent samengetrokken troepen weghalen. Beide partijen moesten ook meteen de beslissing van de grenscommissie uitvoeren en het afbakeningsproces hervatten en afwerken. Voorts moesten de beperking die UNMEE werden opgelegd worden opgeheven.

Verwante resoluties bewerken