Raakbundel

Informeel verkrijgt men de raakbundel van een variëteit (in dit geval een cirkel) door alle raakruimten (bovenste plaatje) te beschouwen, en ze op een gladde en niet-overlappende manier (onderste plaatje) samen te voegen.

In de differentiaalmeetkunde en de differentiaaltopologie, beide deelgebieden van de wiskunde is een raakbundel van een gladde (of differentieerbare) variëteit , aangegeven door of slechts door , de disjuncte vereniging van de raakruimten van de punten van

Een element van is een paar , waarvan en , de corresponderende raakruimte aan . Er bestaat een natuurlijke projectie

die afbeeldt op het basispunt .

Externe linksBewerken