Raakbundel

In de differentiaalmeetkunde en de differentiaaltopologie, beide deelgebieden van de wiskunde is een raakbundel van een gladde (of differentieerbare) variëteit , aangegeven door of slechts door , de disjuncte vereniging van de raakruimten van de punten van

Informeel verkrijgt men de raakbundel van een variëteit (in dit geval een cirkel) door alle raakruimten (bovenste plaatje) te beschouwen, en ze op een gladde en niet-overlappende manier (onderste plaatje) samen te voegen.

Een element van is een paar , waarvan en , de corresponderende raakruimte aan . Er bestaat een natuurlijke projectie

die afbeeldt op het basispunt .

Externe linksBewerken