Een pseudodipteros is een oud-Griekse tempelvorm. Hierbij zijn de centrale ruimten van de tempel omgeven door zuilen. Tevens zijn tegen de wanden van de centrale ruimten van de tempel halve zuilen geplaatst.

plattegrond van een pseudodipteros

Een voorbeeld van een pseudodipteros is de tempel van Afrodite in Aphrodisias