Hoofdgestel

Een hoofdgestel is een breed, horizontaal lijstwerk met bepaalde verhoudingen. De verhoudingen van het hoofdgestel zijn afhankelijk van de stijl waaruit het voortkomt, voornamelijk uit de Griekse en Romeinse bouwkunst.

Onderdelen van het hoofdgestel
D: architraaf, E: triglief en metope, F: geison, G: timpaan of fronton, H: cimaas, I: akroterion

Onder het hoofdgestel:
A: zuil of pilaster, B: kapiteel, C: abacus of impost

Een hoofdgestel bestaat uit (van onder naar boven) architraaf, fries en kroonlijst. Het hoofdgestel rust met de architraaf op de kapitelen van de onderliggende zuilen.