Hoofdgestel

Met een hoofdgestel wordt een breed, horizontaal lijstwerk met bepaalde verhoudingen bedoeld. De verhoudingen van het hoofdgestel zijn afhankelijk van de stijl waar het uit voortkomt, voornamelijk uit de Griekse en Romeinse Bouwkunst.

Onderdelen van het Hoofdgestel: A:Zuil of Pilaster, B:Kapiteel, C:Abacus of Impost, D:Architraaf, E:triglyph en metope, F:Geison, G:Timpaan of Fronton, H:Cimaas, I:Akroterion

Een hoofdgestel bestaat uit (van onder naar boven) architraaf, fries en kroonlijst. Het hoofdgestel rust met de architraaf op de kapitelen van de onderliggende zuilen.