Voor het geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken), zie Cymatium (slak).

Een cymatium of kymation is een geprofileerde sierlijst in de klassieke bouwkunst. Vaak was het cymatium gebeeldhouwd. Er zijn twee typen gebeeldhouwd cymatium die standaard waren, het Ionisch cymatium en het Lesbisch cymatium. Deze werden vooral toegepast bij de Ionische orde en de daarvan afgeleide Korinthische en composiete orde.

Korinthisch hoofdgestel met cymatia: Boven de tandlijst een Ionisch cymatium, onder het fries een Lesbisch cymatium

Het woord cymatium is afgeleid van het Oudgriekse κῦμα (kyma) wat golving betekent. Het cymatium heeft dan ook in doorsnede een golfvormig profiel.

Ionisch cymatium of eierlijst bewerken

 
Fantasiekapiteel van de Zuil van Trajanus met als voornaamst ornament onder de abacus een rondlopende eierlijst.

Het Ionisch cymatium of eierlijst is een reliëf dat als versiering op een bolle lijst is aangebracht. Het bestaat uit een afwisseling van bolle eivormige, en spitse pijlvormige elementen. De laatste zijn overblijfselen van het eerder in zwang zijnde bladmotief.

Lesbisch cymatium bewerken

Het Lesbisch cymatium is een sierlijst waarvan de versiering bestaat uit gestileerd bladwerk. Onder het Lesbisch cymatium bevindt zich een astragaal in de vorm van een parellijst.

Zie ook bewerken