Portretschilder

Een portretschilder is een kunstschilder die vooral of als specialiteit portretten maakt van het gezicht van een persoon of van een groep personen. Vóór de uitvinding van foto, film en video was deze specialisatie belangrijker dan tegenwoordig.

Charles Sayers met model

Goede portretschilders stonden in hoog aanzien en sommigen avanceerden tot hofschilder. Een bekende portretschilder uit de Gouden Eeuw is Rembrandt van Rijn met zijn beroemde groepsportret De Nachtwacht.

Koningen, adellijken en vooraanstaande burgers konden een staatsieportret laten maken. Een portret waarop de gehele figuur is afgebeeld noemt men 'een portret ten voeten uit', bijvoorbeeld het schilderij van Lodewijk XIV.

Veel kunstschilders legden zich naast ander werk, zoals landschappen en stillevens ook toe op het maken van portretten en zelfportretten, zoals Vincent van Gogh, die gedurende zijn leven zo'n vijfenderig zelfportretten maakte.

PortretschildersBewerken

Enkele andere meer of minder bekende portretschilders waren:

ZelfportretBewerken

Uit portretten die kunstenaars van zichzelf maken blijkt dat ze vaak geen genoegen nemen met slechts uiterlijke gelijkenis, maar er ook naar streven om via zelfonderzoek iets van hun eigen psyche bloot te leggen. Het maken van een zelfportret ligt voor een beginnend kunstenaar voor de hand, omdat hij of zij zichzelf steeds als gratis model beschikbaar heeft.

Kunstenaars die zelfportretten maaktenBewerken

Enkele kunstenaars van wie zelfportretten bekend werden zijn:

Zie ookBewerken