Plaatsigheid

De plaatsigheid of ariteit van een relatie of een functie is het aantal argumenten of operanden van die relatie of functie. Het begrip wordt in de logica gebruikt bij de specificatie van een formele taal. De term plaatsigheid of ariteit wordt voornamelijk gebruikt met betrekking tot operaties.

De afbeelding:

met argumenten heeft ariteit .

Zij een verzameling en een operatie op , dan is de plaatsigheid van .

Ariteiten groter dan 2 komen zelden voor bij relaties, behalve in specialistische gebieden, maar wel vaak bij functies. Hetzelfde geldt ook voor de theoretische informatica, het is ook bij het programmeren gebruikelijk om functies te gebruiken met drie of meer parameters.

VoorbeeldenBewerken

  1. De constante functie   heeft ariteit 0, ook nulair of 0-plaatsig genoemd.
  2. De functie   heeft ariteit 1, ook unair of 1-plaatsig genoemd.
  3. De functie   heeft ariteit 2, ook binair of 2-plaatsig genoemd.
  4. De relatie   gedefinieerd als: "Lijn   verbindt de punten   en  " is een relatie met ariteit 3.
  5. De klassieke rekenkundige bewerkingen zoals optelling hebben ariteit 2. De tekens + en - worden echter ook gebruikt om het teken van een getal te veranderen, en om expliciet een positief teken te geven, en in dat geval is de ariteit 1.
  Zoek plaatsigheid op in het WikiWoordenboek.