Patijn (geslacht)

geslacht

Patijn (ook: Clotterbooke Patijn) is de naam van een Nederlandse familie die in de loop der eeuwen tal van bestuurders leverde.

Geschiedenis bewerken

De stamreeks begint met Andries Patijn (Patin), de oude, geboren omstreeks 1553, poorter van Haarlem, brandewijnstoker en -verkoper in de Spaarnewouderstraat aldaar, begraven in 1624. Zijn gelijknamige kleinzoon Andries Patijn (1652-1728) was roe dragende bode in die stad.

In 1910 werd het opgenomen in het genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat; heropname daarin volgde laatstelijk in 1964.

Bekende telgen bewerken

Andries Patijn (1652-1728), roe dragende bode in Haarlem

 • Johanna Patijn (1679-1757); trouwt 1701 Adriaan Steyn (1681-1734), raad, schepen en burgemeester van Haarlem
 • ds. Daniel Patijn (1684-1737), predikant
  • mr. Gijsbert Adriaan Patijn (1721-1799), raad, schepen en burgemeester van Haarlem
  • mr. Johan Patijn (1723-1787), schepen en burgemeester te 's-Gravenhage
   • Johanna Magdalena Henrietta Patijn (1763-1844); trouwde in 1792 met mr. Casparus Clotterbooke (1741-1817), raad en schepen van Haarlem
   • Pieter Johan Daniel Patijn (1766-1838), schepen, secretaris, lid Rechtbank van eerste aanleg te 's-Gravenhage
   • Johan Jacob Patijn (1781-1865), luitenant-kolonel schutterij
    • Justus Everhard Louis Clotterbooke Patijn (naamstoevoeging K.B. dd. 16 febr. 1818, nr. 47) (1805-1833), stamvader van de tak Clotterbooke Patijn
     • Johannes Cornelis Clotterbooke Patijn, heer van Kloetinge (1832-1876), lid gemeenteraad van Utrecht
      • mr. Johan Jacob Clotterbooke Patijn, heer van Kloetinge (1859-1922), burgemeester van Zeist
       • Irmgard Marguérite Clotterbooke Patijn, vrouwe van Kloetinge (1896-1984); trouwde in 1923 met jhr. Herman Radermacher Schorer (1895-1979), dijkgraaf Groot Waterschap Bijleveld en de Meerndijk
        • jkvr. Jeanne Jacqueline Radermacher Schorer, vrouwe van Kloetinge (1932-2018); trouwde in 1955 met Jan Godfried Carel van Dijk van 't Velde (1920-2000), majoor b.d. cav., oud-intendant koninklijk paleis en particulier domein te Soestdijk, oud-intendant koninklijk paleis te Amsterdam, oud-thesaurier van prins Bernhard, kamerheer honorair van de koningin
      • Margaretha Cornelia Wilhelmina Clotterbooke Patijn (1862-1917), gehuwd met mr. Jacob Jan Lodewijk van Hangest baron d'Yvoy, advocaat-generaal bij de Hoge Raad
    • ds. Daniel Theodorus François Patijn (1807-1862), Nederlands-Hervormd predikant, laatstelijk te Voorburg
     • mr. Jacob Gerard Patijn (1836-1911), lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, burgemeester van ‘s-Gravenhage (1882-1887), advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, staatsraad i.b.d.
      • mr. Rudolf Johan Hendrik Patijn (1863-1956), thesaurier-generaal Ministerie van Financiën, lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, secretaris-generaal Ministerie van Buitenlandse Zaken, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, staatsraad i.b.d.
       • Jacob Gerard Patijn (1894-), oud-consul der Nederlanden te München; trouwde in 1930 met Hetty Hanna Dèr Mouw [tot 1905: Teuntje Vink] (1900-), aangenomen dochter van de dichter dr. Johan Andreas Dèr Mouw (1863-1919)
       • Elisabeth Henriette Maria Patijn (1896-1982); trouwde in 1921 met Carel Johan baron van Asbeck (1891-1962), vice-admiraal
       • prof. dr. Constantijn Leopold Patijn (1908-2007), buitengewoon hoogleraar Leer der internationale politieke betrekkingen aan de Universiteit Utrecht, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin
       • dr. Rudolf Johan Hendrik Patijn jr (1909-1993), geoloog
      • Daniel Willem Hendrik Patijn (1865-1944)
      • mr. Jacob Adriaan Nicolaas Patijn (1873-1961), burgemeester van ‘s-Gravenhage (1918-1930), minister van Buitenlandse Zaken