Palesloot

De Palesloot is een sloot in de Nederlandse gemeente Súdwest-Fryslân. De sloot komt uit in de Schuilenburgerpolder ten westen van Koudum en noordoostelijk van Molkwerum. Het water komt uit in de Indyk.

De naam Paele Slaet geldt sinds 15 maart 2007 als de officiële naam ter vervanging van de naam Palesloot.