Pacificatiewet

wet

De Belgische Pacificatiewet van 9 augustus 1988 was een akkoord tussen Vlamingen en Franstaligen en de politieke ideologische families dat de communautaire problemen die ontstaan waren na de staatshervorming van 1980 moest wegwerken. Het bevestigde het speciaal statuut van de faciliteitengemeenten, en het voerde unieke bepalingen in voor de faciliteitengemeenten, vooral voor Voeren, Komen-Waasten en de zes in de Brusselse Rand (Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Linkebeek en Wemmel).

Het werd doorgevoerd onder de regering-Martens VIII, die ook de derde staatshervorming uitvoerde.

AanleidingBewerken

Het feit dat bijvoorbeeld burgemeester José Happart en OCMW-voorzitter Capart in de Vlaamse faciliteitengemeenten, respectievelijk Voeren en Kraainem, weigerden Nederlands te spreken, vormde een communautair probleem. Door het territorialiteitsprincipe werd immers verwacht dat verkozenen de taal van het taalgebied waarin de gemeente ligt, spreken.

InhoudBewerken

Enkele wetswijzigingen:

  • De burgemeester, schepenen, OCMW-raadsleden ... moeten de taal kunnen van het taalgebied waarin de gemeente is gelegen. Door het feit van hun verkiezing of benoeming bestaat het vermoeden dat ze de taalkennis bezitten. Dit vermoeden is onweerlegbaar. Voor andere mandatarissen kan dit vermoeden weerlegd worden door bewijs te leveren.
  • OCMW-raadsleden worden rechtstreeks verkozen in de faciliteitengemeenten Voeren, Komen-Waasten en de zes in de Brusselse Rand. Ook schepenen worden rechtstreeks verkozen volgens de verkiezingsresultaten.
  • Het richtte het College van Provinciegouverneurs in waarin de tien gouverneurs samenkomen om taalgrensproblemen op te lossen.

Kieswetboek:

  • Bij Europese en federale verkiezingen krijgen kiezers in de gemeenten Voeren (Nederlands taalgebied) en Komen-Waasten (Frans taalgebied) de mogelijkheid hun stem uit te brengen in respectievelijk Aubel (Frans taalgebied) en Heuvelland (Nederlands taalgebied).

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken