Stop

Deze gebruiker heeft misbruik gemaakt van sokpoppen. Er is een blokkade opgelegd conform de richtlijnen om bijdragen met de betreffende accounts en/of ip-adressen tegen te gaan.

Sokpop

I.v.m. misbruik van sokpoppen voor het met verscheidene accounts en IP-adressen doorgaan met diverse ongewenste handelingen zoals betwiste wijzigingen in de encyclopedie blijven plaatsen en het doen voorkomen dat dit verschillende gebruikers zijn maar ook bronmanipulatie, selectief brongebruik, plaatsen van onjuiste informatie, plagiaat, auteursrechtenschendingen, het opvoeren van niet bestaande publicaties alsmede plaatsen van auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen en zaken terugplaatsen met diverse accounts ondanks de ongewenstheid ervan of het ontbreken van consensus zijn onderstaande hiervoor gebruikte accounts en IP-adressen geblokkeerd op 10 mei 2013 en is het oningelogd bewerken onmogelijk gemaakt. Dit is vastgesteld via een uitgebreid bewerkingenonderzoek met daaraan gekoppeld een uitgevoerde checkuser. Deze zaken zijn hier te vinden:

Gebruiker kon indien gewenst eenmalig gebruikmaken van de ontsnappingsclausule, dus enkel werken met het hoofdaccount en beloven af te zien van de vastgestelde ongewenste activiteiten die een goede opbouw van de encyclopedie verstoren en zich beperken tot neutraal inhoudelijk constructief bijdragen aan de encyclopedie. De hoofdaccount, Ouddorp had daartoe een niet meegeblokkeerde email- en overlegpaginafunctie. Na moderatorafhandeling hiervan werd een blokkade van een jaar opgelegd. Bij doorgaan met de genoemde detrimentale activiteiten zou de de ontsnappingsclausule komen te vervallen. Op 14 mei 2014 werd gebruik gemaakt van de ontsnappingsclausule via Ouddorp en werd daarbij een blokkade van een jaar tot 14 mei 2015 opgelegd.

Vanaf 2 juni 2014 t/m 12 augustus 2014 vond echter een door checkuser vastgestelde blokontduiking plaats via

Gebruiker werd opnieuw voor onbepaalde tijd geblokkeerd conform de reglementen en kan zich desgewenst wenden tot de Arbitragecommissie

Op 19 augustus 2014 werd doorgegaan met de ongewenste activiteiten (herplaatsen van eerder verwijderde auteursrechtenschendende artikelen alsmede plaatsen van nieuwe met auteursrechtenschending). Dit werd later zelftoegeven door betrokkene waarbij geen enkel inzicht bleek in de ernst van de zaken en is geblokkeerd op basis van een duck test:

Van 13 t/m 21 november 2014 werd wederom de blokkade ontdoken via een met uitgebreide bewerkingsvergelijking vastgestelde sokpop wederom op basis van de duck test:

Van 26 november 2014 t/m 17 februari 2015 werd wederom de blokkade ontdoken via volgend werk-IP en daaraan via checkuser vastgesteld bijbehorend account:

Het kunnen bewerken vanaf de werkplek is nu beëindigd en de nieuwe account geblokkeerd.

Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20150216Bewerken

Ik zie dat je op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20150216 een paar keer een {{voorweg}} hebt geplaatst, zonder nadere toelichting. Bij de afhandeling worden door de afhandelend moderator de argumenten voor en tegen verwijdering afgewogen. Jouw stemmen leggen dan totaal geen gewicht in de schaal, omdat je geen argumenten geeft. Zou je dus argumenten kunnen aandragen waarom de artikelen wegmoeten? Mbch331 (Overleg) 16 feb 2015 15:17 (CET)[]

FYIBewerken

Zie hier. MrBlueSky (overleg) 17 feb 2015 01:32 (CET)[]