Overleg gebruiker:Fontes/Archief13

Active discussions
Crystal Clear app file-manager.png Archief 13 Crystal Clear app file-manager.png
In dit archief graag niks bewerken!
Nieuwe en/of gesloten onderwerpen kunt u hier met mij bespreken.

peterBewerken

"Fontes 27 mei 2013 14:07 (CEST) Labieler dan een wipwap met losse schroeven. No thanks." -- je weet het weer prozaïsch te verwoorden, maar het zou wellicht beter zijn dit soort directe persoonlijke karakteriseringen achterwege te laten... Argumenten komen beter aan dan dit. Ergens wel jammer dat je alleen luid komt schreeuwen, hopelijk zien we je ook weer eens als je in een constructieve bui bent :) Effeië T.Sanders 27 mei 2013 19:49 (CEST)

Het was meer een constastering gebasseerd op gedragingen in het verleden. Netter verwoord: Je weet met Peter nooit waar je aan toe bent. Bedankt voor je vriendelijke correctie van mijn, inderdaad, niet zo correcte bijdrage. Na al die jaren kun jij dat nog steeds netjes doen. Mvg, Fontes 1 jun 2013 16:22 (CEST)
Dan heb ik toch liever jouw openlijke sneer dan de verholen sneer van Sanders. Peter b (overleg) 22 jun 2013 00:52 (CEST)
Bijzonder.......  Maan Meis 23 jun 2013 23:32 (CEST)
Hoezo? Fontes is een botte aap, maar wel met open vizier, dat kan ik wel waarderen. Sanders daarentegen nou nee, liever niet. Peter b (overleg) 23 jun 2013 23:46 (CEST)
Bijzonder.....  Maan Meis 24 jun 2013 05:48 (CEST)
Bijzonder, daar is Maan Meis..... ErikvanB (overleg) 24 jun 2013 06:44 (CEST)
En dat terwijl de zon reeds op is... Mathonius 24 jun 2013 06:46 (CEST)

Hoort niet daarBewerken

Beste Fontes, als je nu echt wilt dat ik hier serieus op inga verzoek ik je dringend die bijdrage naar deze pagina te verplaatsen, dan zal ik hier antwoorden. (Als je je fiat geeft kan ik de verplaatsing ook uitvoeren.) Op de RegBlokpagina is toch al veel te veel te gezegd, en dit leidt al te zeer af. Paul K. (overleg) 18 jul 2013 22:02 (CEST)

Je hebt groot gelijk, bij deze:

Om je dan maar te citeren: "Dat op deze vraag geen antwoord is gekomen verbaast niet."
Ik vraag je twee keer hoe ik het wel moet lezen en ipv iets te verduidelijken kies je er twee keer voor om over mijn zwakheden te beginnen alsof het relevant zou zijn in de vraag naar wat JIJ bedoelt met JOUW bijdrage. Clouding the issue heet dat geloof ik. Ik zeg ook niet dat je iets letterlijk gezegd hebt ik vertel je twee keer dat ik het niet anders kan lezen dan dat en smeek je bijna uit te leggen hoe het dan wel begrepen moet worden. Je kiest keer op keer voor de aanval (escalatie) ipv de gevraagde verduidelijking (de-escalatie). Ja ik ben een lul dat is duidelijk. De vraag was, wat ben jij? Ik neem het je niet kwalijk maar ik had meer verwacht (niet dat het jou wat uitmaakt denk ik). Zeker gezien de high ground die je op moraal vlak lijkt te claimen. Maak die dan ook waar man... Nogmaals, wat bedoelde je DAN WEL met die uitspraak van je? Mvg, Fontes 18 jul 2013 21:54 (CEST)

Fontes 18 jul 2013 22:08 (CEST)

Bedankt voor het voldoen aan mijn verzoek. Ik zal rustig de tijd nemen om te antwoorden, het is mogelijk dat het morgen of het weekeinde wordt. Groeten, Paul K. (overleg) 19 jul 2013 00:13 (CEST)
Ik zit dit weekend letterlijk op een berg. Dus geen probleem! Mvg, Fontes 19 jul 2013 18:26 (CEST)
Daar zijn we dan. Om maar zo positief mogelijk te beginnen: ik heb zeer goed opgemerkt dat je laatste reacties veel gematigder van toon waren dan jarenlang het geval was, en dat verheugt me zeer. Reden temeer om een serieuze poging tot antwoord te doen.
Je was eerlijk genoeg om te schrijven dat de poging om mij geblokkeerd te krijgen "wel heel ver gezocht en blokonwaardig" was. Dat waardeer ik, het is heel anders dan ik vroeger gewend was, want lange tijd steunde jij bijna automatisch elke tegen mij gerichte poging. En kwam je ook in discussies steevast hard tegen mij in, liefst met toevoegingen als (een zeer willekeurig voorbeeld): "man man wat ben je ook een figuur." en "Sodemieter toch op man" (mocht het je niet meer voor de geest staan, kijk b.v hier). Ik herinner hier voornamelijk aan om duidelijk te maken dat ik een grote en verheugende verbetering zie, maar tegelijk vermoed ik dat je kunt beseffen dat de werkelijk jarenlange stroom van dergelijke beledigingen bij mij wat wonden geslagen heeft en wat minder vriendelijke gevoelens veroorzaakt heeft. (Het is mogelijk dat vergevensgezindheid niet mijn sterkste deugd is.)
In de discussie op RegBlok was je toonzetting anders, maar je vond het toch nodig om in je eerste bijdrage al te schrijven: "Nu ben ik geen fan van Paul K. juist vanwege dit soort woordtrucjes in zijn overlegbijdragen". Dat betrof mijn zin: "Het is af en toe moeilijk uit te maken wat voortkomt uit anti-encyclopedische POV-motieven en wat voortkomt uit schrijnende onwetendheid". Jouw interpretatie hiervan: "Het is op een indirecte manier iemand vertellen dat hij of dom of een pov-pusher is (Klopt dit niet, vertel mij dan aub hoe het WEL gelezen moet worden)."
Welke problemen heb ik met die interpretatie en het daarop steunende verwijt van "woordtrucjes? Nogal wat, eerlijk gezegd. B.v.:
 1. ALS het al juist zou zijn dat dit de strekking zou zijn, wat maakt dat zo bedenkelijk? Ontken jij dat er op WP bewerkingen gedaan worden of meningen gegeven worden die uit POV-gezindheid of uit domheid voortkomen? Je hebt zelf dergelijke dingen vele malen geroepen (in vaak veel hardere bewoordingen). Dus zelfs al HAD ik dat gezegd, wat is de ramp?
 2. Onwetendheid t.a.v. een bepaald onderwerp is niet hetzelfde als domheid. Er zijn beslist mensen die niet dom zijn, maar toch heel verkeerde dingen doen als ze zich bemoeien met een onderwerp waarover ze geen kennis hebben. En dat dit op WP voorkomt weet je net zo goed als ik. De bewering dat ik mensen dom genoemd zou hebben ontken ik dus.
 3. In dit geval ging het erom dat een onbekende anonieme bewerker uit een relaas over Palestina tijdens de Britse mandaatperiode uit de woorden "illegale immigratie" het woord "illegale" weggehaald had. Nu weet ik niet of jij hiervan iets weet, maar in die periode was de illegale (dus door het bestuur verboden) immigratie zo`n groot probleem dat de Britse regering duizenden illegale immigranten interneerde op Cyprus. Als twee mensen dan die evidente POV-ingreep willen bestendigen, en dan in volle ernst zeggen dat er niet over illegale immigratie mag worden gesproken als er niet eerst "een gerechtelijke uitspraak" of zelfs als er niet eerst "een oordeel van een internationaal hof" is dan hebben we inderdaad te maken met ofwel politieke (dus anti-encyclopedische) motieven ofwel ernstige onwetendheid. En waarom zou dat niet gezegd mogen worden?
 4. Het feit dat ik niet sprak van "of dom of een pov-pusher" meen jij dan "woordtrucjes" te moeten noemen omdat ik "op een indirecte manier" wel degelijk hetzelfde verteld zou hebben. Deze beschuldiging is nog mijn grootste bezwaar. Nog afgezien van het gesignaleerde verschil tussen domheid en onwetendheid over een bepaald onderwerp, wat is er tegen om "indirecte" (dus iets zachtere) bewoordingen te gebruiken? Wat heeft dit te maken met woordtrucjes? Mijn verwijt was duidelijk en direct genoeg (zo direct dat twee mensen mij geblokkeerd probeerden te krijgen). En zo`n verwijt is gerechtvaardigd of niet gerechtvaardigd, maar in plaats van daarop in te gaan begin je over woordtrucjes, alsof je me kwalijk neemt dat ik geen hardere woorden gebruikte. Ik vat het nog steeds niet.
 5. In het verlengde hiervan ligt wat veel vaker tussen jou en mij gespeeld heeft: "de splinter en de balk". Zoals betoogd: al HAD ik letterlijk de woorden dom en POV-pusher gebruikt (quod non), dan nog had dat gunstig afgestoken bij de manier waarop jij jarenlang verbaal om je heen geschopt hebt. Je weet dat zelf donders goed, en erkent het ook herhaaldelijk. Maar met je eigen erkenning dat je "vaak over de schreef gaat" en "over het algemeen crue formuleert" kom je er voor mij niet. Ook niet met bovenstaande kreet: "Ja ik ben een lul dat is duidelijk". Waar ik altijd zeer grote moeite mee heb is meten met twee maten, en vooral als mensen steeds opnieuw een ander iets verwijten waaraan ze zichzelf tien keer zo hard schuldig maken. En de vraag waarom een ander niet zou mogen wat jezelf blijkbaar (tien keer zo hard) wel meent te mogen heb ik vaak gesteld, maar steevast maakt dat jou woedend, of minstens geërgerd. Dat gaat echt mijn begripsvermogen te boven, maar het jouwe misschien ook wel. In elk geval moet ik zonder meer erkennen dat je recente bijdragen niet die bijzonder harde en gemene toon hadden die je vroeger steeds aansloeg. Alle waardering dus voor deze groei in zelfbeheersing.
Verder: ik weet nooit precies wat jij met mij hebt, maar het is in elk geval iets bijzonders. Nadat ik me al heel lang afvroeg waarom ik zo vaak je mikpunt was, ben je (tot mijn niet geringe opluchting) een tijd vrijwel afwezig geweest, en het lijkt me niet toevallig dat je voor lange tijd laatste bijdrage aan mij gewijd was, hier met in de bs."typerend gedrag van Paul", waarna je na bijna drie maanden heel even terugkwam om de discussie op veel gematigdere toon voort te zetten, zie. En na dan weer een tijd vrijwel afwezig te zijn kom je ineens met mijn vermeende "woordtrucjes" en je zet in de bs.: Het is ook weer typisch dat één van mijn weinige bijdragen in het jaar hier is". En je dringt deze keer wel heel erg aan op een antwoord van mij, wel heel anders dan het vroegere vriendelijke verzoek om "op te sodemieteren". Ik ga me niet wagen aan quasi-psychologische speculaties, maar het intrigeert wel enigszins.
Het is een heel verhaal geworden, ik hoop dat de geuite waardering in elk geval ook overgekomen is. Groeten, Paul K. (overleg) 22 jul 2013 04:25 (CEST)

Hi Paul, Ten eerste bedankt voor je serieuze reactie. Ik begrijp het nu al veel meer. Dat van die 'woordtrucjes' is ook een kwestie van hoe iets op mij overkomt. Ik snap dat het er vrij beschuldigend staat maar dat was niet mijn bedoeling. Het is meer hoe het jarenlang op mij overgekomen is. Daar heb ik al die jaren ook naar gehandeld. Wat dan misschien ook het grootste probleem van mijn kant is geweest: aannames op basis van eigen perceptie. Ik zal met de punten beginnen:

 1. "ALS het al juist zou zijn dat dit de strekking zou zijn, wat maakt dat zo bedenkelijk? Ontken jij dat er op WP bewerkingen gedaan worden of meningen gegeven worden die uit POV-gezindheid of uit domheid voortkomen? Je hebt zelf dergelijke dingen vele malen geroepen (in vaak veel hardere bewoordingen). Dus zelfs al HAD ik dat gezegd, wat is de ramp?"
  Er ook even van uitgaande DAT je het zo bedoeld had: Dit ontken ik niet. Het is voor mij ook geen ramp als je het had geroepen maar voor jezelf, gezien het botte Arbcom mes, des te meer. Voor mij was het in dat geval stekend geweest omdat je, zoals ik al eerder aangaf, toch vaak de moral highground WEL claimed. Maar ook dit kan weer een puntje van perceptieverschil zijn natuurlijk.
 2. "Onwetendheid t.a.v. een bepaald onderwerp is niet hetzelfde als domheid. Er zijn beslist mensen die niet dom zijn, maar toch heel verkeerde dingen doen als ze zich bemoeien met een onderwerp waarover ze geen kennis hebben. En dat dit op WP voorkomt weet je net zo goed als ik. De bewering dat ik mensen dom genoemd zou hebben ontken ik dus."
  Wat betreft het verschil tussen onwetendheid en domheid heb je natuurlijk helemaal gelijk. Wat er voor mij dan ook al behoorlijk de angel uithaalt. Dat ik het zo gelezen heb zal ook zeker door een onbewust vooroordeel t.a.v. jou geweest zijn. De begrippen liggen dicht bij elkaar. Mijn excuses voor het ‘verdraaien’.
 3. "In dit geval ging het erom dat een onbekende anonieme bewerker uit een relaas over Palestina tijdens de Britse mandaatperiode uit de woorden "illegale immigratie" het woord "illegale" weggehaald had. Nu weet ik niet of jij hiervan iets weet, maar in die periode was de illegale (dus door het bestuur verboden) immigratie zo`n groot probleem dat de Britse regering duizenden illegale immigranten interneerde op Cyprus. Als twee mensen dan die evidente POV-ingreep willen bestendigen, en dan in volle ernst zeggen dat er niet over illegale immigratie mag worden gesproken als er niet eerst "een gerechtelijke uitspraak" of zelfs als er niet eerst "een oordeel van een internationaal hof" is dan hebben we inderdaad te maken met ofwel politieke (dus anti-encyclopedische) motieven ofwel ernstige onwetendheid. En waarom zou dat niet gezegd mogen worden?"
  Het mag gezegd worden, de meerwaarde ontgaat me echter. Je gaat op zo’n moment speculeren over de beweegredenen van een persoon en dat zal de inhoud weinig ten goede komen. Niemand zal opeens door die kwalificatie zich terugtrekken en zijn ongelijk erkennen. Ik weet dat je andersom ook niet graag beweegredenen krijgt toegespeeld. Bovendien, krijg je dan w.m.b. dat grijze gebied, omdat je het niet meer over het artikel maar over de persoon hebt. We weten maar al te goed wat een deel van de medegebruikers doet als er van jou ook maar een haar in het grijze gebied waait.
 4. "Het feit dat ik niet sprak van "of dom of een pov-pusher" meen jij dan "woordtrucjes" te moeten noemen omdat ik "op een indirecte manier" wel degelijk hetzelfde verteld zou hebben. Deze beschuldiging is nog mijn grootste bezwaar. Nog afgezien van het gesignaleerde verschil tussen domheid en onwetendheid over een bepaald onderwerp, wat is er tegen om "indirecte" (dus iets zachtere) bewoordingen te gebruiken? Wat heeft dit te maken met woordtrucjes? Mijn verwijt was duidelijk en direct genoeg (zo direct dat twee mensen mij geblokkeerd probeerden te krijgen). En zo`n verwijt is gerechtvaardigd of niet gerechtvaardigd, maar in plaats van daarop in te gaan begin je over woordtrucjes, alsof je me kwalijk neemt dat ik geen hardere woorden gebruikte. Ik vat het nog steeds niet."
  Uitgaande van hoe ik het las, moet het niet heel onduidelijk zijn. Ik zie je op een hele subtiele manier een PA maken terwijl je imo je ook moreel boven je ‘gesprekspartner’ op dat moment stelt. Dat je dit dan (sowieso in dit geval) niet echt doet betekent niet dat het niet vaak zo kan overkomen. Dit is ook de hele oorzaak van waarom ik jou ‘op je hielen’ zou zitten. Ik zie dat je enerzijds zegt dat je inhoudelijk en neutraal bent maar anderzijds lees ik steken onder water die op zo’n manier geschreven zijn dat ze niet direct opvallen als PA. Misschien waren ze het ook nooit, maar ik en anderen met mij hebben het duidelijk vaak zo gelezen. Mijn reactie is toen altijd uit frustratie geweest om er met het gestrekte been in te gaan en dat heeft veel schade veroorzaakt. Dat erken ik en dat spijt me over het algemeen enorm. Al snap ik dat woorden in zo’n geval weinig goedmaken. Hopelijk komt dat met de tijd wel.
 5. "In het verlengde hiervan ligt wat veel vaker tussen jou en mij gespeeld heeft: "de splinter en de balk". Zoals betoogd: al HAD ik letterlijk de woorden dom en POV-pusher gebruikt (quod non), dan nog had dat gunstig afgestoken bij de manier waarop jij jarenlang verbaal om je heen geschopt hebt. Je weet dat zelf donders goed, en erkent het ook herhaaldelijk. Maar met je eigen erkenning dat je "vaak over de schreef gaat" en "over het algemeen crue formuleert" kom je er voor mij niet. Ook niet met bovenstaande kreet: "Ja ik ben een lul dat is duidelijk". Waar ik altijd zeer grote moeite mee heb is meten met twee maten, en vooral als mensen steeds opnieuw een ander iets verwijten waaraan ze zichzelf tien keer zo hard schuldig maken. En de vraag waarom een ander niet zou mogen wat jezelf blijkbaar (tien keer zo hard) wel meent te mogen heb ik vaak gesteld, maar steevast maakt dat jou woedend, of minstens geërgerd. Dat gaat echt mijn begripsvermogen te boven, maar het jouwe misschien ook wel. In elk geval moet ik zonder meer erkennen dat je recente bijdragen niet die bijzonder harde en gemene toon hadden die je vroeger steeds aansloeg. Alle waardering dus voor deze groei in zelfbeheersing.
  Ik snap heel goed dat het zo overkomt. Het was voor mij juist exact hetzelfde maar dan de andere kant op. In mijn perceptie deed je exact hetzelfde zonder alle kritiek op je dak te krijgen die ik en anderen met ons gedrag wel kregen (oa van jou). Uit jeugdige frustratie en onbegrip ben ik mij toen verantwoordelijk gaan voelen om die kritiek wel te leveren. Niet als een dubbele maat maar juist als een balans voor de dubbele maat die ik aanwezig achtte. Dat het daardoor juist leek alsof ik jou met een andere maat nam snap ik nu volledig. Wat mij daarbij vaak stoorde is dat je (waarschijnlijk omdat je een dubbele maat zag) vaak verdedigde door in de tegenaanval te gaan i.p.v. op de gegeven kritiek in te gaan. Volledig begrijpelijk maar zeker ook extra frustrerend op dat moment.

Ik ben met opzet een tijdje afwezig geweest (en zal dat ook nog wel gedeeltelijk even blijven) omdat ik genoeg had van de frustratie en onbegrip. In z’n algemeen, niet alleen naar jou toe. Dat ik in die periode af en toe nog met jou bezig was is denk ik vooral omdat dit het enige vlammetje is wat nog brandde. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er praktisch elke keer een blokverzoek of andere heibel was waarbij jij betrokken werd (hetzij vrijwillig, hetzij onvrijwillig). Het zal niet verrassend zijn dat het onderwerp praktisch altijd iets in het Midden-Oosten betrof. Mijn ‘kinderlijke’ handelen werkte in het verleden nog wel eens waardoor ik min of meer een tijd bevestigd ben in mijn botte gedrag bij wat ik zag als misstanden op Wikipedia. Echter zie ik nu dat ik handelde uit aannames over anderen en hun bedoelingen en dat ik niet het geduld of de wil had om anderen te begrijpen. Mijn uitgangspunt is altijd geweest: waarom doe je zo, waarom zeg je dat? En dat wekte snel agressie op omdat de ander zich totaal niet herkende in die waaromvraag. Communicatie over het internet is gewoon mijn grootste valkuil gebleken. Ik had denk ik meer moeten vragen in de lijn van: bedoel je wel dit en snap je wel dat ik dit zo zie? Zoals ik dat nu geprobeerd heb dus en ondanks dat we vast nog mijlen ver van elkaar af staan werpt het w.m.b. toch zijn vruchten af. Ik heb het nooit kwaad bedoeld, ik heb het vaak kwaad geuit, en nogmaals dat spijt me. Laten we zeggen dat ik een laatbloeier ben, niet veel psychologie voor nodig, gewoon laat volwassen. Denk ook nog niet dat die reis compleet is. Mvg, Fontes 22 jul 2013 14:30 (CEST)

Hartelijk dank voor deze uitvoerige en zeer oprechte reactie. Het verheugt me zeer dat we na veel tijd toch nog in staat blijken tot een dialoog die zo niet alles, dan toch wel veel verheldert. Ik moet bekennen dat ik een beetje verbouwereerd ben over de openhartigheid waarmee je excuus maakt en ook nog schrijft: "dat heeft veel schade veroorzaakt. Dat erken ik en dat spijt me over het algemeen enorm." Die woorden maken wel degelijk iets goed. Tegelijk blijf ik vermoeden dat je erg onderschat hebt hoe hard het aankomt als je voor je eigen gevoel volkomen integer en met de beste bedoelingen aan WP probeert bij te dragen, en er zijn een paar mensen die je voortdurend onder vuur nemen alsof je een boosdoener bent. Vooral als dat doorgaans mensen zijn op wier gedrag ostentatief veel meer aan te merken is dan op het jouwe.
Je schrijft over je "jeugdige frustratie" en je "‘kinderlijke’ handelen. Leeftijd zou inderdaad wel eens een factor kunnen zijn. Na deze ontboezemingen voel ik me iets vrijer om te bekennen dat ik als boven-zeventigjarige me wel eens afvraag in hoeverre Wikipedia een wereldje is waarin pubers een onevenredig grote rol spelen. Met name het bekende pot-en-ketelgedrag (een ander verwijten wat je zelf doet) is voor mijn gevoel veel sterker aanwezig dan in een kring van volwassenen te verwachten zou zijn. Ik besef: dat kan natuurlijk dan ook weer de vooringenomenheid van een bejaarde zijn. Maar het meten-met-twee-maten, dat, ook op dit moment weer, op Wikipedia verbijsterende vormen aanneemt, is iets dat ik ook geneigd ben met dit gebrek aan volwassen gedrag te associëren.
Voor mij blijft wat geheimzinnig waarom je opnieuw bij herhaling stelt dat ik "de moral highground" claim. Ik ben me dat niet bewust, tenzij je alleen bedoelt dat ik af en toe vaststel dat anderen schelden terwijl ik dat niet doe. Tsja, als het alleen dat is dan is het misschien niet eens zo verkeerd.
Het belangrijkste blijft: het betere begrip dat we bereikt hebben. Tot beider vreugde, meen ik. Groeten, Paul K. (overleg) 26 jul 2013 01:25 (CEST)

Leukere bezighedenBewerken

Hoi Fontes, welkom terug. Deze ruzie is niet alleen voor JetzzDG en jou onaangenaam. Het lijkt bovendien steeds persoonlijker te worden. Dergelijk tijdverdrijf is toch nergens goed voor en zal enkel leiden tot ellende. Is het misschien een idee om de strijdbijl te begraven voordat dit uit de hand loopt? Er zijn vast leukere bezigheden te bedenken in deze zomerhitte dan ruziën op het web.   Vriendelijke groet, Mathonius 25 jul 2013 05:45 (CEST)

Ik zit momenteel in het regenseizoen, misschien dat het daar aan ligt. Ik dacht in eerste instantie gewoon een melding te doen over een best wel grove onnauwkeurigheid en het feit dat ik hem teruggedraaid had. Ik had het natuurlijk ook niet kunnen melden. Dat mijn reactie op zijn nogal gepikeerde ontvangst wat minder kwalitatief van aard was moet ik toegeven. Ik hoopte er echter nog wel iets duidelijk mee te maken. Van een strijdbijl is bij mij geen sprake. Jij weet ook dat ik dan toch veel feller uit kan halen. Mvg, Fontes 25 jul 2013 07:58 (CEST)
Trouwens jammer dat je denkt enkel mij hier op aan te moeten spreken. Mvg, Fontes 25 jul 2013 08:00 (CEST)
Oei, regen, ik zou haast jaloers worden!   Hartelijk dank voor je reacties. Ik begrijp dat het vervelend is als iemand zo reageert. Dat zou ik ook vinden, denk ik. Het feit dat ik alleen jou aanspreek, kan van alles betekenen of misschien wel helemaal niets. Ik weet het niet. Wat ik wel kan zeggen, is dat ik alleen een aangename sfeer en samenwerking voor ogen heb. Dit leek mij de beste manier om dat te proberen te bereiken. Ik deed geen poging tot bemiddeling in jullie conflict, want welbeschouwd ging dat over een kleinigheid. Het was in ieder geval niet mijn bedoeling om jou daarmee een soort onrechtvaardigheidsgevoel te bezorgen. Vriendelijke groet, Mathonius 25 jul 2013 20:47 (CEST)

Sjabloon van vergeten handtekeningBewerken

Waarom wordt dit teruggedraaid, want dat is toch wél toegestaan in feite? Bart Versieck (overleg) 8 aug 2013 23:16 (CEST)

Voor zover ik weet MAG je dat doen. Ik zie ook niemand zeggen dat het niet mag. Ik vind persoonlijk ook dat Elly normaal moet ondertekenen. Als het een gebruiker met een mindere naam was geweest, hadden we ze zelfs geblokkeerd voor het weigeren van zoiets. Sterker nog, dat is volgens mij wel eens gebeurd (helaas heb ik geen zit door 7 jaar wikipagina's te pluizen om daar een linkje bij te geven). Mvg, Fontes 9 aug 2013 15:48 (CEST)
Aha: er is volgens jou dus een precedent geschapen, maar ze zou me zeker laten blokkeren als ik dat terugplaatste, en ik zal haar maar géén blokverzoek om de oren smijten zeker? Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 15:52 (CEST)
Ik durf het haast niet te vragen, maar wil jij dat dan eens terugdraaien, want van zou zal ze dat zeker wél willen aanvaarden, en volgens Wikiklaas is dat nl. zeker niet verboden. Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 16:48 (CEST)
Nope. Ik heb geen zin om in de poep van Wiki-elite te gaan roeren. Mvg, Fontes 9 aug 2013 16:53 (CEST)
 , maar toen op de OP van "MoiraMoira" heb je wel haar bovenste zin aangepast (lees: die twee fouten verbeterd), wat ik vroeg. Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 17:17 (CEST)
De risicoanalyse van die actie was veel positiever in zijn resultaten. :-) Mvg, Fontes 9 aug 2013 22:18 (CEST)
Je hebt dus eigenlijk een betere band met "MoiraMoira" dan met "EllyWa" kortom? Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 22:26 (CEST)
Nee, de benodigde actie is gewoon veel minder discutabel. Mvg, Fontes 9 aug 2013 22:47 (CEST)
Ik zal het maar niet doen dan, want als zelfs jij dat al niet durft. Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 22:58 (CEST)
Nu komt "Wikiklaas" mij nochtans verwijten dat dit niet mag, want ik plaatste ook zo'n sjabloon bij iets wat hij vergeten te tekenen was, en deze keer hoor ik het echt waar volledig in Keulen donderen, aangezien nergens staat dat dit niet mag, wat jij hierboven beaamt. Bart Versieck (overleg) 12 aug 2013 00:24 (CEST)

Moderators mogen dit?Bewerken

En eigenlijk wordt mijn eigen edit hier "gewoon" helemaal verwijderd: als ik dat zou gedaan hebben bij iemand anders, dan was het kot te klein geweest, huh? Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 02:28 (CEST)

Zeer waarschijnlijk ja maar pak dit aub op met wikiklaas zelf. Mvg, Fontes 9 aug 2013 06:49 (CEST)
Goed, en wat mijn vraag in het vorige kopje betreft dan nog? Bart Versieck (overleg) 9 aug 2013 13:40 (CEST)

KleinerenBewerken

Het verdraaien van iemands gebruikersnaam zoals door jou toegepast, zal ongetwijfeld kleinerend bedoeld zijn, en zo komt het inderdaad ook op mij over. Ik zie het als een zwaktebod, kennelijk vind je het op dat moment niet voldoende om zakelijk en inhoudelijk te reageren. Jammer, en bepaald niet bevorderlijk voor de werksfeer. Groet, Bob.v.R (overleg) 12 aug 2013 16:01 (CEST)

Als je daar nu nog mee komt ter verdediging van je uitlating vandaag, dan vind ik dat behoorlijk mosterd na de maaltijd. Het was eerder humorvol dan kleinerend bedoeld, daar de situatie verder een in en in trieste gebeurtenis van kinderachtig gelijk halen is. Mvg, Fontes 12 aug 2013 16:09 (CEST)
Humorvol bedoeld? Sorry, maar dat geloof je echt zelf ook niet. Dat is wegduiken voor je eigen manier van 'discussiëren'. Wat betreft de inhoud: het gaat niet om 'gelijk halen', maar om het beschikbaar hebben van informatie die door 200 lezers per dag wordt geraadpleegd en waar door Wikipedia-collega's met zorgvuldigheid tijd en energie in is gestoken. Bob.v.R (overleg) 12 aug 2013 18:35 (CEST)
Je mening is ter kennisgeving aangenomen. Het waanidee dat je lijstje willekeur 200 lezers per dag trekt is zeker jouw humor? Mvg, Fontes 12 aug 2013 20:02 (CEST)
Je kinderachtige reactie spreekt helaas boekdelen en geeft duidelijk aan dat je het overleg over de eerdere terugplaatsverzoeken niet gevolgd hebt. Ik heb een beetje genoeg van de aanhoudend sfeerverslechterende wijze van communicatie die jij bezigt. Maar het is blijkbaar teveel gevraagd voor jou zakelijk en inhoudelijk te communiceren. Bob.v.R (overleg) 13 aug 2013 10:59 (CEST)
Wederom, ter kennisgeving aangenomen. Ik herken me niet in het beeld dat je schetst aangezien ik bijvoorbeeld alles letter voor letter gelezen heb. Ik zou het op prijs stellen dat je de inhoudelijke argumenten die worden gegeven tegen je belachelijke lijst eens tot je zou nemen, want je reacties geven blijk van een 'oor in oor uit' aandoening. Hou je daar eens mee bezig ipv dat je dit soort spelletjes over mijn houding gaat spelen (een laatste strohalm misschien?). Als we dan toch een definitie van kinderachtig gaan geven, dan valt dat soort gedrag er in mijn perceptie toch zeker onder. Ik heb je een keer semikomisch 'bobje' genoemd omdat ik je geëtter zat was, SORRY! Get over it man. Mvg, Fontes 13 aug 2013 11:30 (CEST)

Oeps?Bewerken

Geen idee of je misklikte of zat te slapen, maar je hebt op WP:AM nogal wat versies teruggeplaatst gisteren. Ik vroeg me af wat daar de achterliggende reden van was  . Met vriendelijke groet, YoshiDaSilva (overleg) 14 aug 2013 11:09 (CEST)

Ik weet het ook niet. Sinds ze dat nieuwe ding daar uitproberen heb ik met elke bewerking gerommel in oude versies. Mvg, Fontes 18 aug 2013 22:18 (CEST)

In verband met condoleancesBewerken

Beste Fontes, je schreef hier: "De melding van je verminderde aanwezigheid hierboven is wrang". EvilFreD heeft die melding op verzoek van de familie echter weggehaald. Je zou daarom kunnen overwegen je woorden te wijzigen in "was wrang". Hartelijke groet, ErikvanB (overleg) 17 dec 2013 15:58 (CET)

Daar zie ik weinig meerwaarde in. Mvg, Fontes 27 dec 2013 22:54 (CET)
Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Fontes/Archief13".