Hoofdmenu openen

Notificatie van CommonsTickerBewerken

De onderstaande afbeelding(en), die gebruikt worden op deze pagina (of overlegpagina), zijn verwijderd of genomineerd voor verwijdering op Commons. Als de afbeelding verwijderd is, haal dan de afbeelding van de betreffende pagina. Indien je het niet eens bent met de nominatie of verwijdering kun je op Commons een reactie plaatsen op de verwijderlijst, of op de overlegpagina van de verwijderende admin.

-- CommonsTicker 14 mrt 2007 23:19 (CET)

Notificatie van CommonsTickerBewerken

De onderstaande afbeelding(en), die gebruikt worden op deze pagina (of overlegpagina), zijn verwijderd of genomineerd voor verwijdering op Commons. Als de afbeelding verwijderd is, haal dan de afbeelding van de betreffende pagina. Indien je het niet eens bent met de nominatie of verwijdering kun je op Commons een reactie plaatsen op de verwijderlijst, of op de overlegpagina van de verwijderende admin.

-- CommonsTicker 17 apr 2007 12:21 (CEST)


Toerisme in TunesiëBewerken

Wat een commerciëel verkooppraatje staat daar zeg... Misschien een idee om dit eens wat objectiever te formuleren of bronnen erbij te zetten? Anorionil 27 jan 2009 15:11 (CET)

TijdszoneBewerken

Ik ben net terug van vakantie in Djerba, een eiland van Tunesie, en daar was geen zomertijd... Ook in de Engelstalige versie staat niets over de zomertijd! Zwarepeet 14 jul 2009 14:28 (CEST)

Je hebt gelijk. Ik heb deze website gevonden waar staat dat ze dit jaar de zomertijd weer ongedaan gemaakt hebben. Ik haal het dus weer weg. --.....jeroen..... 15 jul 2009 02:44 (CEST)

DuidingBewerken

Het is uiteraard belangrijk om in de inleiding te vermelden waar een land toe behoort, maar om de internationale positie van een land goed te beschrijven is het ook noodzaak om dat kader aan te geven waar een land ligt omdat dat veelal bepaalt hoe haar politieke situatie is en waar een land lid van is. Tunesië is lid van de Unie van de Arabische Maghreb, en daarom is het ook van belang duiding te geven dat een land o.a. tot de Maghreb-regio behoort. Groetjes - Romaine (overleg) 2 mrt 2011 13:17 (CET)

Sta me toe je commentaar te hernemen en al de holle frasen en bladvulling eruit te halen (ik ga dat eens meer beginnen doen):
Het is uiteraard belangrijk om in de inleiding te vermelden waar een land toe behoort, maar om de internationale positie van een land goed te beschrijven is het ook noodzaak om dat kader aan te geven waar een land ligt omdat dat veelal bepaalt hoe haar politieke situatie is en waar een land lid van is. Tunesië is lid van de Unie van de Arabische Maghreb, en daarom is het ook van belang duiding te geven dat een land o.a. tot de Maghreb-regio behoort. dat nog eens opnieuw te herhalen in de sectie over lidmaatschap van internationale organisaties. (toevoeging Gertjan R) Groetjes - Romaine (overleg) 2 mrt 2011 13:17 (CET)
Het punt is nu net dat het geen zin heeft om te zeggen in welke regio een land ligt omdat de lezer die dat nog niet wist (als die al überhaupt bestaat) dat reeds in de inleiding heeft gelezen. Het is echt onzin om tweemaal te schrijven dat Tunesië in Noord-Afrika ligt, zeker als die tweede maal pas in de zoveelste sectie opduikt. Verder vind ik je dictatoriale en verwaande manier van doen absoluut onacceptabel en Wikipedia onwaardig. Gertjan R 3 mrt 2011 09:35 (CET)
We kunnen er niet van uit gaan dat een lezer het hele artikel leest, sterker nog, er wordt regelmatig door mensen met meer kennis op dat gebied aangegeven dat veel lezers niet op die manier lezen. Een inleiding geeft, zoals het woord al zegt, een inleiding, een introductie, op het onderwerp, waarna later het onderwerp verderop uitgebreider besproken wordt. Verder is het voor internationale zaken van groot belang om aan te geven waar een land zich bevindt, omdat dat voor een groot deel de internationale relaties bepaalt. Verder hebben veel artikelen kleine herhalingen in de tekst, juist omdat dat zinvol is voor die betreffende alinea om een goed beeld te schetsen en een goede introductie en context te geven voor de daarna volgende zinnen en alinea's. Taaltechnisch is het bovendien gebruikelijk een nieuwe sectie te laten aansluiten op eerdere delen van een artikel, door kort in te leiden waar die sectie op inspringt. Alle reden dus om duidelijk de regio te vermelden onder het kopje internationaal. Groetjes - Romaine (overleg) 3 mrt 2011 10:55 (CET)
Het gaat erom dat jij het einde van het overleg af te wachten hebt en dat niet doet, en daarom heb ik een blokkadeverzoek ingediend.
Ik kan het ermee eens zijn dat bepaalde zaken worden herhaald, maar niet in welke regio een land ligt, want dat is gewoon lachwekkend. Besef je niet dat je op die manier de lezer bijna beledigt? Gertjan R 3 mrt 2011 11:07 (CET)
Het is heel eenvoudig, de geografische positie bepaald in ruime mate tot welke organisaties een land behoort. Tunesië behoort o.a. tot de Maghreb en dat staat in sterke relatie met de Unie van de Arabische Maghreb waarvan zij lid is. Het refereren aan die positie is daarom van belang. Dat je enkel met woorden als "dubbel" en "beledigt" komt aanzetten draagt niets bij aan een inhoudelijke bespreking. Waar het relevant is, zoals hier, wordt er op heel veel artikelen gebruik gemaakt van korte herhalingen, omdat ze relevant zijn voor wat er direct op volgt. Groetjes - Romaine (overleg) 3 mrt 2011 11:16 (CET)
Artikelen dienen goed leesbaar te zijn, en onnodige herhaling van 'bekend' veronderstelde feiten draagt daaraan niet bij, naar mijn mening (en ik denk eerlijk gezegd dat we het in algemene zin wel eens zijn daarover). Of de herhaling hier 'onnodig' is en de feiten hier 'bekend' mogen worden verondersteld, staat open voor discussie. Anderen hebben daar blijkbaar een ander idee over dan jij, maar m.i. zijn beide standpunten verdedigbaar. Paul B (overleg) 3 mrt 2011 11:53 (CET)
Daar zijn we het zeker over eens. Mijn uitgangspunt is een evenwichtige sectie te genereren waarbij er een duidelijke relatie wordt gelegd tussen de regio waar een land zich bevindt en de internationale betrekkingen in die regio en daarbuiten. Groetjes - Romaine (overleg) 3 mrt 2011 13:55 (CET)
Ik probeer herhalingen ook te vermijden en ga ervan uit dat de meeste gebruikers dat doen. Een kleine herhaling van iets uit de inleiding, met name in een meer daartoe geëigende sectie, kan wellicht weinig kwaad, maar nog eens gaan herhalen dat Tunesië in Noord-Afrika en in de Maghreb ligt, is gewoon absurd en volledig onnodig. Daarover een andere mening hebben kan nog door de beugel, maar die mening dan ook nog eens tot het einde der tijden willen doordrukken vind ik echt ongezien. En Romaine, Tunesië is onzijdig, daarnaar verwijs je dus met het en niet met ze. Dat je eerste zin van 11:16 u ook totaal niet altijd klopt heb ik je ook al elders proberen uitleggen, maar daar had je toen geen oren naar. Wat je hier nu opnieuw komt te vertellen is gewoon weer hetzelfde gereutel dan wat je nu al op vier plaatsen bent komen vertellen, en als je alles doorstreept wat hier niet ter zake doet blijft er wederom niks meer over. Gertjan R 3 mrt 2011 13:58 (CET)

Is het niet zo dat in de inleiding van een artikel een samenvatting is gegeven van wat verderop in een artikel wordt beschreven? Zie hier: De eerste zin is een korte definitie van je onderwerp. De rest van de eerste alinea is een samenvatting van het artikel. Dus er is géén sprake van een herhaling; de herhaling zit hem eigenlijk in de inleiding, die een samenvatting is van het vervolg van het artikel. Goudsbloem (overleg) 3 mrt 2011 14:02 (CET)

@Goudsbloem: Dat is geheel correct! Reeds in 2002 wordt dit als een van de basisuitgangspunten gehanteerd voor het schrijven van een goed artikel. Daarmee moet ik erkennen dat ik ik met de inleiding dus eerder in de fout gegaan ben met het invoegen van de MENA in de inleiding, veroorzaakt door het ontbreken van een deugdelijke sectie waar dit in thuis hoort. De MENA is niet van primair belang voor in de samenvatting lijkt me, en zijn er mijn inziens heel veel artikelen waar nog wat aan te verbeteren valt omdat daarin ook andere zaken opgenomen zijn die ik niet in een samenvatting zou plaatsen. Dit is dus een voorbeeld van een inhoudelijk argument met voldoende onderbouwing, en als dat eerder was aangereikt had ik me zeker wel bij de discussie op de overlegpagina van Saoedi-Arabië kunnen neerleggen. Maar een samenvatting is dus geen herhaling, maar een beknopte weergave van de reeds in het artikel beschreven belangrijke punten die kenmerkend zijn voor een onderwerp, in dit geval een land. Het is daarmee dus niet dubbel. Groetjes - Romaine (overleg) 3 mrt 2011 14:31 (CET)
"nog eens gaan herhalen dat Tunesië in Noord-Afrika en in de Maghreb ligt, is gewoon absurd en volledig onnodig" -> Deze sectie waarin het "herhaald" zou worden, gaat over de positionering van het land ten opzichte van de wereld, waarbij het zich in een bepaalde regio bevindt, die sterk bepalend is voor de internationale betrekkingen en de deelname aan internationale organisaties die deels regio-gebonden zijn. Voor de internationale positie is de situering in Noord-Afrika en de Maghreb van duidelijk belang in verband met de politieke situatie in die contreien en de deelname aan de Unie van de Arabische Maghreb.
"Daarover een andere mening hebben kan nog door de beugel, maar die mening dan ook nog eens tot het einde der tijden willen doordrukken vind ik echt ongezien." -> Ah, dus jij mag wel tot het einde der tijden willen doordrukken?
"En Romaine, Tunesië is onzijdig, daarnaar verwijs je dus met het en niet met ze. Dat je eerste zin van 11:16 u ook totaal niet altijd klopt heb ik je ook al elders proberen uitleggen, maar daar had je toen geen oren naar. -> Oja, waar dan? Linkje graag, ik heb het schijnbaar totaal gemist en zou het graag teruglezen zodat ik het door mij gemaakte foutje kan herstellen. Mijn probleem is dat ik door al je geblaat de belangrijke dingen te gemakkelijk over het hoofd zie, als je de onbelangrijke dingen weglaat dan is de kans een stuk kleiner dat ik dergelijke onhandige formuleringen/taalfouten over het hoofd zie. Ik stel het op prijs als je me op die taalkundige aspecten wijst als ik die over het hoofd zie.
"hetzelfde gereutel"-> Van jou kant komt ook steeds hetzelfde gereutel. Als je mijn argumenten serieus zou nemen hoef ik ze niet te blijven herhalen. Bovendien heb jij een zeer persoonlijke visie over waar dit kopje over zou moeten gaan, en dat is nooit de opzet geweest. We hebben weloverwogen voor deze opzet gekozen omdat er een sterke relatie ligt tussen de regionale positie en de verbondenheid met internationale organisaties. Uiteindelijk draait het overigens op de artikelen, als ik al jou bijdragen doorneem aan de landenartikelen van de voorbije dagen dan blijft er wederom bijna niks meer over. Groetjes - Romaine (overleg) 3 mrt 2011 14:44 (CET)
De inleiding is inderdaad een beknopt overzicht van het onderwerp waar de essentiele feiten in genoemd worden. Daar staat dus ook nu dat Tunesie in Noord Afrika ligt en van mijn part meld je de Mahgreb ook maar een lijst van andere landen is niet essentieel voor het onderwerp Tunesie. Oplossing is dus simpel, je houdt de inleiding beknopt en vindt consensus of de zin "Tunesie behoort tot de Mahgreb" er thuishoort. Je zet iig niet de lijst van andere landen erin. Verderop in het artikel meldt je in elk geval de Mahgreb en hoewel er al een interne link staat waar de lezer info over Mahgreb kan vinden vemeldt je er wmb ook de andere landen. Zo is er geen herhaling en is de inleiding zoals ie hoort.--Kalsermar (overleg) 3 mrt 2011 18:05 (CET)
Dat is wat mij betreft prima. De vraag blijft echter waarom nu zo nodig elders dan de inleiding nog eens duidelijk moet worden vermeld dat Tunesië in Noord-Afrika ligt. Ik ga niet vertellen dat ik er niet kan mee leven, maar het leek mij gewoon beter om het niet te doen en daarom vind ik het ook nog steeds vreemd dat Romaine hier nu zo een staatszaak van maakt. Romaine, ik heb je reacties hierboven gelezen, maar als je het niet erg vindt heb ik er weinig op te zeggen, het brengt ons steeds op hetzelfde. Ik weet ook niet of ik mijn overlegpagina vandaag nog overwin, daar staan hele grote lappen tekst en ik wou vandaag eigenlijk nog wat privéwerk verrichten. Maar uiteraard reageer ik op alles wat me wordt geschreven.
Dat lidmaatschap van andere internationale organisaties niet altijd met de ligging maar in veel gevallen ook met economische, culturele of politieke aspecten te maken heeft, heb ik je aan de hand van enkele voorbeelden proberen uitleggen op overleg:Saoedi-Arabië#MENA (hiernaar vroeg je ook op mijn overlegpagina). Dit doet echter niet zo veel ter zake, het enige wat ik wou was een nuance in je betoog aanbrengen (alhoewel, jij blijft een en ander linken met een gedwongen herhaling van de ligging). Groet, Gertjan R 3 mrt 2011 21:25 (CET)

Inhoudelijker, belangrijker, algemener: de Internationaal-sectieBewerken

Romaine, je schrijft:

We hebben weloverwogen voor deze opzet gekozen omdat er een sterke relatie ligt tussen de regionale positie en de verbondenheid met internationale organisaties.

Ik maak me zorgen als ik dit lees. Begrijp me niet verkeerd, je secties Internationaal kunnen voorlopig best als een verrijking van de artikelen worden beschouwd. Maar hetgeen je hierover met Mathonius snel-snel hebt bedisseld kan nooit een langetermijnoplossing zijn omdat het hier over iets gaat wat in feite ongezien is en bepalend voor het uiterlijk van al onze landenartikelen. Je blijvende vraag naar hulp (zie ook mijn overlegpagina) doet me gelukkig denken dat je me hierin toch volgt.
Concreet is mijn vraag dus of deze sectie en de inkleding die jij eraan geeft wel gedragen wordt door de gemeenschap. Ik blijf namelijk bij mijn stelling en dat is dat informatie over waar een land ligt enkel in de inleiding en eventueel uitgebreider in de geografiesectie mag, en dat informatie over lidmaatschap van internationale organisaties onder Internationale betrekkingen (subkop van Politiek) thuishoort. Kijk eens naar Sao Tomé en Principe, dat is door Kafir op een volstrekt traditionele manier fel uitgebreid en hij heeft er de maandprijs van Eddy voor gekregen. Gertjan R 3 mrt 2011 21:32 (CET) (Als jullie het goed vinden heb ik dit ook voorgelegd in het kersverse Redactielokaal. Er hing nog een verfgeur. Gertjan R 3 mrt 2011 21:46 (CET))

Eigenaardige categorieBewerken

"Categorie:Wikipedia:Artikel mist referentie sinds juni 2016" jawel 2016. Hoe kan dat? Kan iemand dat verbeteren???

Met dank en vriendelijke groeten. Erasmus.new (overleg) 29 jun 2015 16:56 (CEST)

Goed gezien! Ik heb vanmorgen om een verduidelijking voor een opmerking gevraagd en daar een tikfout in de datum gemaakt: 29 juni 2016. Dat moest natuurlijk 2015 zijn. Ik heb het gecorrigeerd. Bedankt! Richard 29 jun 2015 17:05 (CEST)

Externe links aangepastBewerken

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Tunesië. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 25 jul 2017 19:24 (CEST)

Externe links aangepastBewerken

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 2 externe link(s) gewijzigd op Tunesië. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 4 aug 2017 05:58 (CEST)

Terugkeren naar de pagina "Tunesië".