Overleg:Abortus

Onderwerp toevoegen
Openstaande onderwerpen

AbortuscijfersBewerken

%%%%%%%%%%

Onder abortuscijfers staat: "Van alle zwangerschappen wordt ongeveer één op de vijf beëindigd door middel van abortus provocatus.[11]"

Dit leek mij nogal hoog, gezien er eerder in de alinea ongeveer 10-12 op 1000 vrouwen per jaar wordt genoemd. De originele referentie noemt 1 op 5 inderdaad in de samenvatting, maar verderop in het artikel lijkt het om abortus inclusief miskramen te gaan: http://www.guttmacher.org/pubs/journals/Sedgh-Lancet-2012-01.pdf - tabel 3, de titel luidt:

Table 3. Estimated percent of all pregnancies* that ended in abortion, worldwide and by region, subregion and year. *Pregnancies include live births, abortions and miscarriages.

World 21 -> Dit lijkt de 21% dus de ongeveer 1 op 5 te zijn.

%%%%%%%%%%%%%

Vraag: wat zijn de rechten op abortus van een kind? Beslist een meisje van 14 (het gebeurt, ja) hier zelf over, of haar ouders/voogd(es)?

Mark Coenraats 24 okt 2007 23:44 (CEST)

Anonieme bijdragen hier naartoe verplaatst:

+ Recentere (onbegrijpelijk, dat zo weinig recente gegevens openbaar zijn!)gegevens laten het volgende zien: 
 + Vrijdag 26 augustus 2003 
 + 
 + STIJGING AANTAL ABORTUSBEHANDELINGEN ZET ZICH IN 2002 DOOR 
 + 
 + Van het totaal aantal vrouwen dat een abortus provocatus (inclusief de zogeheten overtijdbehandelingen) onderging, woonden 29.450 vrouwen in Nederland; een toename van 3,6 procent ten opzichte van 2001. Ten opzichte van 2000 is de stijging bijna 8,3 procent. Dat blijkt uit de rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over het aantal zwangerschapsafbrekingen in Nederland over 2002. 
 + 
 + Het aantal behandelde vrouwen dat buiten Nederland woonde daalde met 1014 en is nu 4.518. In 2002 zijn in totaal 34.168 abortus uitgevoerd, dit aantal is exact gelijk aan het aantal in 2001. Per 1000 vrouwen in Nederland in de leeftijdsgroep 15-44 jaar ondergingen er 8,7 vrouwen een abortus. Dit is een stijging van 0,3 per 1000 vrouwen in één jaar en 3,2 ten opzichte van 1992. De zogenaamde tweede trimester abortus (abortus na 13 weken) daalde in 2002 met 5,5 procent ten opzichte van 2001.

cijfers in NederlandBewerken

Weggehaald: de (anonieme) bijdrage van 22 maart van gebruiker 82.73.191.54, info is nergens terug te vinden bij de NVOG, cijfers van Rutgers die wel te vinden zijn, spreken over 6,6 procent late abortussen. Dion 25 apr 2008 13:29 (CEST)

algemene opmerking: bronvermelding is onduidelijk of onvolledig (vermoedelijk Inspectie van de Gezondheidszorg, maar welke publicatie? welke datum?)

weggehaald: Het aantal abortussen bij vrouwen tot 25 jaar is bijna 40 procent (39,3%).

reden: onduidelijk is of dit betekent:

- dat bijna 40% van de vrouwen tot 25 jaar een abortus heeft ondergaan ?

- dat 40% van de abortussen in 2004 plaatsvond bij vrouwen tot 25 jaar ?

weggehaald: Het percentage vrouwen dat zich meldt met een ongewenste zwangerschap zonder eerdere abortus bedraagt 66,8 procent, terwijl 24,0 procent al éénmaal eerder een abortus liet uitvoeren. 2,7 procent heeft drie of meer keren een abortus gehad.

reden: onduidelijk is of dit betekent:

- dat 66,8 procent van de Nederlandse vrouwen zich meldt met een ongewenste zwangerschap ?

- dat 66,8 procent van de abortussen in Nederland plaatsvond bij vrouwen die niet eerder een abortus gehad hebben ? (en vergelijkbare vrouwen voor de 24,0 procent en 2,7 procent)

Totstandkoming Belgische abortuswetBewerken

Ik heb de totstandkoming van de Belgische abortuswet enigszins gewijzigd. De zinssnede dat koning Boudewijn zijn handtekening weigerde aan "deze in zijn ogen immorele wet, die in zijn ogen moord legitimeren zou", is weggelaten. Boudewijn heeft deze woorden nooit gebruikt. Hij verklaarde gewetensbezwaren te hebben, wat toch iets anders is.

Maurice Van Meenen 12 apr 2007 21:56 (CEST)

Abortusaantal relatief laag in NederlandBewerken

Ik heb het feitsjabloon verwijderd, omdat op deze webpagina van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat dat het Nederlandse abortuscijfer laag is vergeleken met andere West-Europese landen en de VS. Roelzzz 22 mrt 2008 12:25 (CET)

Heb hem dus maar netjes herkenbaar bij de stelling geplaatst, anders blijft men over zoiets vallen. 3 Wise Men 22 mrt 2008 12:38 (CET) Oh, en natuurlijk, dank voor je snelle reactie.

Vanaf welke leeftijd mag de vrouw beslissen/heeft ouderlijke macht hiermee van doen?Bewerken

Abortus provocatus is volgens het artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht (Titel XIX A - Misdrijven tegen het leven gericht) strafbaar, maar de Wet Afbreking Zwangerschap geeft een aborterende arts een strafuitsluitingsgrond, wanneer hij tot de bevinding is gekomen dat de vrouw verklaart zich in een "noodsituatie" te bevinden. De beslissing hierover ligt soeverein bij de vrouw. De vader van de foetus heeft geen recht op medezeggenschap

Ik vraag me af of

 1. de ouders van een minderjarig meisje tussen de 16 en 18 jaar wel juridisch bezien medezeggenschap/invloed hebben en
 2. hebben de ouders van een minderjarig meisje jonger dan 16 jaar juridisch bezien wel medezeggenschap/invloed?

Ik dacht dat het meisje/de vrouw ongeacht leeftijd volledig autonoom mag beslissen, maar door de explicite vermelding van het ontbreken van medezeggenschap van de vader van de foetus, kun je je afvragen of dit wel blijkt uit het bovenstaande. Kinderen beneden de 16 jaar worden bijvoorbeeld emotioneel ook niet in staat geacht de beslissing tot het hebben van geslachtsgemeenschap te kunnen en (wettelijk gezien) te mogen nemen. Ik zou dit alles graag verduidelijks zien door iemand die weet hoe het zit.

Vriendelijke groet, Mark Coenraats 28 dec 2008 20:32 (CET)

Dag Mark. Als ik me niet vergis geldt in Nederland dat meisjes onder de 16 jaar in beginsel toestemming van een ouder of voogd nodig hebben. In het geval ze de kwestie niet met hun ouders kunnen of willen bespreken, hebben ze de mogelijkheid om het abortusproces via een (huis)arts en/of via bijv. het Fiom te doorlopen (een gespecialiseerde instelling voor maatschappelijke hulpverlening). In dat geval is tussenkomst van de ouders niet per se noodzakelijk. Vanaf 16 jaar is een vrouw in Nederland bij mijn weten op dit gebied zelfstandig. Ik weet niet hoe het in België of andere landen geregeld is: dat perspectief zou wel duidelijk naar voren moeten komen natuurlijk. Forrestjunky (overleg) 2 jan 2009 01:33 (CET)
Sterker nog. De staande praktijk is bij mijn weten dat de jongedame in kwestie het met de huisarts op kan nemen als de voogd(en) het niet met een eventuele beslissing eens zijn, en dat de kwestie dan uiteindelijk tezamen met de huisarts "opgelost" wordt. Mig de Jong 2 jan 2009 14:18 (CET)

De opmerking van Mig de Jong lijkt me een hele logische. Het gaat om een kwestie die het meisje de rest van haar leven beïnvloedt. Het kan ook gaan om de overtuiging van de ouders (pro-life) die botst met de overtuiging van het meisje (pro-abortus). De vraag is dus: mogen de ouder tegen de overtuiging van het meisje beslissen tegen abortus? Het lijkt mij dat de weg naar zwangerschapsafbreking voor een jong kind zo eenvoudig mogelijk moet worden gemaakt, want de beslissing beīnvloedt haar hele leven. Twee vragen:

 • Hoe zit het in
  1. België?
  2. Nederland? en   Uitgevoerd
 • Wat is een bron om dit te staven?

Mark Coenraats 2 jan 2009 17:11 (CET)

Het gaat tenslotte ook om een kwestie die de rest van het leven van de ongeboren foetus beïnvloedt. Ik zie hier bijdragen als "als ik me niet vergis" en "bij mijn weten", die ongetwijfeld met goede bedoelingen aangebracht worden, maar zou toch liever bronvermeldingen aantreffen. mvg --Tom 2 jan 2009 18:47 (CET)
Juist, ik wil ook eerst bronnen zien eer ik iets verander. Groet, Mark Coenraats 2 jan 2009 18:50 (CET)
Dag Mark. Nogmaals: over België durf ik niets te zeggen. Voor Nederland geldt dat de kwestie van bekwaamheid gewoon valt onder de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) (onderdeel van het Burgerlijk Wetboek). Als bron zou je dus gewoon de wettekst kunnen nemen. Daarin is opgenomen dat jongeren vanaf zestien jaar in beginsel juridisch bekwaam worden geacht tot het aangaan van behandelingsovereenkomsten op het gebied van hun eigen gezondheid. Daaruit volgt in feite ook al direct dat een jonge vrouw inderdaad een abortus kan doorzetten, ook als haar ouders het daar niet mee eens zijn (mits de artsen en hulpverleners van mening zijn dat de ingreep verantwoord is, uiteraard).
Voor minderjarigen tussen 12 en 16 jaar geldt dat zij in beginsel wel toestemming van hun ouders nodig hebben, maar zelfs bij die groep kan een eventuele weigering door de ouders door artsen en hulpverleners genegeerd worden, indien die laatsten van mening zijn dat een ingreep noodzakelijk en door het kind zelf gewenst is. Groet, Forrestjunky (overleg) 2 jan 2009 20:01 (CET)

Ik heb het e.e.a. verwerkt 'bronnen' en een beschrijving van de Belgische situatie blijven welkom. Mark Coenraats 4 jan 2009 14:06 (CET)

De Belgische wettekst is steeds bijgevoegd bij het Rapport van de Evaluatiecommissie betreffende de abortuswetgeving. Wat minderjarigen betreft staat in die tekst (gepubl. in het Staatsblad op 5 april 1990) niets gespecificeerd, zoals dat voor nog enkele zaken in deze wet geldt (wat indertijd door de wetgevers bewust zo gedaan is); in dit geval om te vermijden dat men een wettelijke constructie nodig had zoals in Nederland hoewel in de praktijk de situatie nagenoeg hetzelfde is). In België heeft de notie "zwangere vrouw" uit de wettekst dus betrekking op iédere zwangere vrouw, ongeacht de leeftijd (medisch gezien moet er wel nog wilsbekwaamheid zijn, hoewel dit geen juridische term is). Artsen en hulpverleners mogen bovendien de ouders nooit op de hoogte stellen, hetgeen conform is met de privacywet en de wet van het patiëntenrecht. DrPoppers

NPOV-gedeelte: groeiend besef dankzij...Bewerken

Met het zinnetje:

Mede dankzij het liberalisme, het socialisme en het feminisme groeide in die tijd het besef, dat een zwangerschap niet altijd gewenst was, dat een zwangerschap soms schadelijk was voor de zwangere, en dat een ondeskundige afbreking van de zwangerschap door een leek vaak tot slachtoffers leidde.

lijken me verschillende zaken mis.

1. "Dankzij" is natuurlijk geen onzijdige formulering: de schrijver beoordeelt de ontwikkeling en haar gevolgen duidelijk als gunstig en gewenst. Hij schaart zich daarmee aan een bepaalde zijde. Enkel al het gebruik van het woord "dankzij" rechtvaardigt het inzetten van het NPOV-gedeelte-sjabloon.

2. Daarenboven worden de groepen als genoemd die zich in de zeg strijd voor vrije abortus schaarden wel erg lichtzinnig gekozen en in één zak gestopt. Het bepaalde lidwoord - "het" - zorgt hier voor overdrijving.

 • Is 'het' liberalisme voor vrije abortus? Welk liberalisme? Dat moet verbijzonderd en gestaafd.
 • Is 'het' socialisme voor vrije abortus? Welk socialisme? Dat moet verbijzonderd en gestaafd.
 • Is 'het' feminisme voor vrije abortus? Welk feminisme? Dat moet verbijzonderd en gestaafd.

3. Bovendien: om te beseffen "dat een zwangerschap niet altijd gewenst was" (sic, mijn nadruk toegevoegd) was er toch helemaal geen welk isme dan ook nodig? Mogelijk wordt er iets anders bedoelt dan wat er staat. Dan moet wat er staat geschrapt en desnoods vervangen.

4. Overigens lijkt het me dat men om te beseffen "dat een zwangerschap soms schadelijk was voor de zwangere" ook al geen laat-20e-eeuws "isme" nodig had.

5. Net zo met het besef dat "engeltjesmaaksters" niet enkel voor het ongeboren kind onveilig waren.

De voorgaande paar zinnen moeten dan dien als verantwoording, want het luidt verder:

"Om deze redenen" -- hoezo? -- enzovoorts.

Het spijt me, maar (ook) deze paragraaf lijkt me nogal op maat geschreven van IPPF, de grootste abortoirmultinational ter wereld. ( Deze bijdrage was blijkbaar toegevoegd door Bartvs )

Ik ben het met Bartvs eens. Het is opmerkelijk hoe makkelijk NPOV in dit soort onderwerpen onopgemerkt blijft.Ik stel voor dat Bartvs dit dan ook bewerkt en daarbij oplet dat de POV ook weer niet de andere kant uitslaat; zijn laatste zin in zijn overlegbijdrage zal niet naar de artikelpagina kunnen verhuizen, maar dat wist hij zelf vast ook al. groet --joep zander 5 jan 2009 11:54 (CET)

IllustrationBewerken

As you can read here the illustration of vacuum aspiration is not correct.--WerWil (overleg) 26 dec 2011 22:27 (CET)

Psychische complicatiesBewerken

Hier wordt beroep gedaan op een behoorlijk vage studie. Misschien eens kijken wat de belangrijkste beroepsvereniging in de psychiatrische wereld, de American Psychological Association, hierover zegt: http://www.apa.org/pi/women/programs/abortion/. De link met psychologische schade is dus zeer klein of zelfs zo goed als onbestaande. Ook de Engelstalige wikipagina hierover zegt hetzelfde: http://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_and_mental_health.DrPoppers

Het postabortussyndroomBewerken

Zou dus niet bestaan. Bronnen hierover genoeg. Op de Engelstalige wikipagina valt te lezen: "the American Psychological Association and the American Psychiatric Association do not recognize PAS as an actual diagnosis or condition, and it is not included in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-TR or in the ICD-10 list of psychiatric conditions".DrPoppers

Bronnen en referentiesBewerken

Het komt erg over dat de bronnen veelal naar één ideologische kant leunen wanneer er onverdachte of correct-wetenschappelijke bronnen zouden moeten verwacht worden. DrPoppers

Actualiseren van de abortuscijfers?Bewerken

Ik heb net een kleine nuance toegevoegd aan het eind van de alinea over de abortuscijfers, omdat die bron/statistieken dateren uit 2011; thans alweer zo'n 6 jaar oud. Naar mijn bescheiden mening zouden de cijfers/statistieken wel wat geactualiseerd kunnen worden - al dan niet met behoud van de gegevens zoals ze ten tijde van de publicatie van de bronnen werden geraadpleegd en in het artikel verwerkt, zodat ook een trend in dit lemma kan worden opgenomen. Terwijl ik dit kopje aanmaak (eind januari 2017), hoor en zie ik regelmatig een spotje van de rijksoverheid (meen ik?) voorbij koen de bewering dat "elke 15 minuten een Nederlandse vrouw abortus laat plegen"; omgerekend komt dat --als ik goed gerekend heb-- thans neer op ca. 35.040 abortussen per jaar in Nederland, hetgeen toch wel een halvering is van de cijfers die genoemd worden in de bronnen die nu in het artikel worden aangehaald? Helaas kon ik bij die bron (CBS) geen statistieken/rapportages vinden over abortuscijfers van de jaren sinds 2011. Wie ze wel weet te vinden, wil ik graag van harte uitnodigen om de cijfers/statistieken te actualiseren, of om misschien zelfs de cijfers c.q. trend door de jaren heen zichtbaar te maken in het artikel. - martix (overleg) 22 jan 2017 17:46 (CET)

Nederland naar apart artikelBewerken

Gezien de lengte van dit artikel lijkt het me een goed idee om de landsafhankelijke 'Abortus in Nederland' en 'Abortus in Belgie' naar een eigen artikel over te hevelen zoals ook in de engelstalige wikipedia het geval is: https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Abortion_by_country Hannolans (overleg) 9 jul 2017 23:39 (CEST)

Ik heb Abortus in Nederland aangemaakt met daarin de tekst overgenomen. Het zou hier samengevat kunnen worden Hannolans (overleg) 10 jul 2017 00:07 (CEST)

Externe links aangepastBewerken

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Abortus. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 16 jul 2017 06:01 (CEST)

VruchtontwikkelingBewerken

Het kopje zwangerschapsduur is eigenlijk nog een overblijfsel van het feit dat dit artikel eerder informatie over Nederland en Belgie bevatte, het zou eigenlijk generiek over de embryonale ontwikkeling kunnen gaan en de daaruitvoortvloeiende begrenzing waarbinnen een samenleving vruchtafdrijving ethisch acceptabel acht. Ook van belang hierbij zijn medische tests gedurende de zwangerschap waaruit ook het besluit kan volgen om een abortus te laten plaatsvinden Hannolans (overleg) 16 jul 2017 06:21 (CEST)

Externe links aangepastBewerken

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Abortus. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 3 sep 2017 00:55 (CEST)

Externe links aangepastBewerken

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Abortus. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 22 sep 2017 14:39 (CEST)

Terugkeren naar de pagina "Abortus".