De orofarynx is een van de drie delen van de farynx. Het is het middelste gedeelte, dat onder meer een belangrijke rol speelt bij het slikken. Het is tevens het bovenste gedeelte van de keelholte.

De orofarynx als onderdeel van de farynx.
Zicht op de orofarynx (hier zonder keelamandelen).

Ligging Bewerken

De orofarynx begint achter de mondholte, direct voorbij de isthmus faucium.

De orofarynx bevindt zich net onder de nasofarynx. Bij het slikken worden deze twee delen van de farynx steeds even van elkaar gescheiden doordat de huig zich optrekt.

Aan de onderkant gaat de orofarynx over in het laagste gedeelte van de farynx, de hypofarynx.

Flora Bewerken

Fusobacterium Bewerken

De Fusobacterium werd vroeger niet gezien als pathogeen, maar tegenwoordig[(sinds) wanneer?] wel.

HACEK-organismen Bewerken

Straalzwammen Bewerken

Straalzwammen kunnen ziekteverwekkend zijn. Ze komen niet vrij voor in de natuur, maar zijn symbiotisch en vormen een belangrijk onderdeel van onder meer de flora in de orofarynx.