Orde van de Infant Dom Henrique

Portugese ridderorde
Orde van de Infant Dom Henrique
Grootkruis
Grootofficier
Commandeur
Officier
Ridder

De Orde van de Infant Dom Henrique (Portugees: "Ordem do Infante Dom Henrique") is een Portugese ridderorde. De orde werd op 2 juni 1960 door de Portugese president ingesteld en heeft als doel Portugezen en vreemdelingen te onderscheiden voor onderzoek naar de Portugese ontdekkingstochten en het verspreiden van de kennis daarover in de wereld. De orde wordt ook aan bevriende staatshoofden verleend. De orde herinnert aan Hendrik de Zeevaarder, een Portugese prins die zich inzette voor de ontdekkingsreizen.

Er zijn een keten en vijf graden.

De keten wordt alleen aan staatshoofden toegekend. Zij dragen behalve de keten ook de insignia van een grootkruis.

Aan de orde zijn een gouden en een zilveren medaille verbonden.

Het motto van de orde is "Talant de bie' faire" wat met "het is een gave om goed te doen" kan worden vertaald.

Het kleinood is een rood geëmailleerd kruis van Mantua. De ster heeft negen punten en is bij de grootkruisen van goud en bij de grootofficieren van zilver. Op de ster is een medaillon gelegd met het kruis op een witte achtergrond en een blauwe ring met een lauwerkrans en het motto van de orde.

Op de medaille staat een groot portret van Hendrik de Zeevaarder.

De keten bestaat uit schakels met twee verstrengelde gouden lauwerkransen en rode kruisen.

Het lint is zwart-wit-blauw gestreept.

 

Tijdens het staatbezoek aan België van 2006 verleende men heel wat grootkruisen. In deze orde zijn opgenomen volgens datum gepubliceerd decreet[1]:

Grootkruis met Keten

bewerken

Grootkruis

bewerken

Commandeur

bewerken

Onbekend

bewerken

Literatuur

bewerken
  • Paul Hieronymussen, Orders medals and decorations. Londen, 1967.
bewerken