Hoofdmenu openen

Een onderraad is een afzonderlijke vergadering van de Nederlandse ministerraad, waarin onderwerpen worden besproken door alleen de direct en indirect betrokken ministers. De voorzitter is de minister-president. Per onderraad is een coördinerend minister verantwoordelijk voor de voorbereiding en inbreng van de stukken.

Er wordt gesproken en onderhandeld over eventuele geschilpunten m.b.t. wetgeving, die in het voorgaande ambtelijk overleg niet konden worden opgelost. In de onderraad wordt daarover beslist en zo nodig daarna in de ministerraad zelf.

Onderraden (met bijbehorende coördinerend ministers) zijn onder het kabinet Balkenende IV de: