Een molybdaat is een ion van molybdeen met de chemische formule MoO42−. Ook zouten en mineralen die een molybdaation als anion hebben worden met molybdaat omschreven.

Molybdaat-ion

Vergeleken met chromaat is molybdaat een minder sterke oxidator. Voorbeelden van molybdaten zijn wulfeniet en molybdiet.

Molybdaatcomplexen worden gebruikt bij de fotospectrometrische bepaling van het fosfaatgehalte.