Coördinatiechemie

tak van de scheikunde op het grensvlak van de organische en de anorganische chemie

Coördinatiechemie is een tak van de scheikunde op het grensvlak van de organische en de anorganische chemie. Het moet niet verward worden met de organometaalchemie, dat een belangrijk onderdeel van de coördinatiechemie vormt. Een organometaalverbinding wordt gekarakteriseerd door minstens een min of meer polaire metaal-koolstof bindingen, terwijl voor een coördinatieverbinding dat niet nodig is.

Zie ookBewerken