Icoontje doorverwijspagina Zie Millennium (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Millennium.

Een millennium is een tijdvak van duizend jaren.

Op basis van ISO 8601 wordt over een millennium gesproken als een tijdvak van duizend jaren dat begint met een kalenderjaar waarvan het jaartal eindigt op 000 en eindigt met een kalenderjaar waarvan het jaartal eindigt op 999 (bijvoorbeeld 0000 tot en met 0999, en 1000 tot en met 1999). Deze manier van tellen wijkt echter af van de Gregoriaanse kalender, omdat de christelijke jaartelling, net als iedere jaartelling, geen jaar 0 kent en begint te tellen bij het jaar 1. Deze discrepantie vormt de bron voor de millenniumkwestie.

Zie ookBewerken