Meester in de sport

Het 'Meester in de sport'-systeem (Russisch: Мастер спорта России, Master sporta Rossije) was binnen de voormalige Sovjet-Unie en een aantal jaren erna een systeem van onderscheidingen en classificaties voor sporters.

Orde Meester in de sport van de Sovjet-Unie
Orde Meester in de sport van Rusland

Oorsprong en werkwijze

bewerken

In 1935 werd binnen een wettelijke regeling, geheten het Gemeenschappelijk classificatiesysteem van de USSR (Единая всесоюзная спортивная классификация), een systeem opgesteld voor sporters. Het was gebaseerd op verschillende classificaties die per individuele tak van sport reeds bestonden. Vanaf 1949 werd de regeling elke vier jaar herzien, een periode die overeenkwam met de cyclus der Olympische Spelen, zodat de herijkte waarden en vereisten van fysieke training opgenomen konden worden. De regeling bevatte teststandaarden, principes en condities die nodig waren om sportieve ranglijsten en titels voor alle sporten te kunnen vergelijken voor alle sporten die binnen de Sovjet-Unie uitgeoefend werden. Dit systeem was geldig tot aan het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. Sommige huidige republieken zoals Rusland en Wit-Rusland hanteren tot op de dag van vandaag een dergelijk systeem.

Systeem

bewerken

Vanaf de jaren zeventig bestonden er de volgende onderscheidingen en classificaties in afdalende volgorde van belang:

Onderscheidingen

bewerken
  • Meester in de sport van de Sovjet-Unie, met Lof (voor een internationaal kampioen die tevens een waardevolle bijdrage aan de sport heeft geleverd)
  • Meester in de sport van de Sovjet-Unie, Internationale Klasse (voor een internationaal kampioen)
  • Meester in de sport van de Sovjet-Unie (voor een nationaal kampioen)

Kwalificaties

bewerken
  • Kandidaat-meester in de sport (voor een sporter die nationale ranking bezit)
  • Sportman eerste klasse (voor een regionaal kampioen)
  • Sportman tweede klasse (voor kampioenen van een deelstaat)
  • Sportman derde klasse (voor een kampioen van een stad)
  • Junior Sportman eerste klasse (voor een regionaal jeugdkampioen)
  • Junior Sportman tweede klasse (voor een deelstaat jeugdkampioen)
  • Junior Sportman derde klasse (voor een stedelijk jeugdkampioen)

Elk van deze titels werd enkel toegekend voor resultaten in officiële competities. Sporters die een titel ontvingen kregen een medaille en een certificaat.

Buitenlandse onderscheiden sporters

bewerken

Speciaal voor buitenlanders werd de onderscheiding 'Eremeester in de sport' ingevoerd en aan buitenlandse sporters diverse malen uitgereikt. In 1972 bij het vijftigjarig jubileum van de Sovjet-Unie werd de titel aan de volgende atleten uitgereikt[1]:

De enige buitenlander die houder is van de reguliere meester in de sport-titel gebaseerd op zijn verrichtingen binnen de Sovjet-Unie is de hockeyspeler