Master Educational Needs

De Master Educational Needs (afkorting: M EN) is een hbo-masteropleiding in Nederland. Het betreft hier een professional master.

De opleiding kent drie domeinen:

 • Speciaal onderwijzen
 • Leidinggeven en ondersteunen
 • Schoolontwikkeling en diversiteit

Deze domeinen worden doorlopen in twee fasen.

Speciaal onderwijzenBewerken

Dit domein richt zich op het primaire proces. De master is gespecialiseerd in het werken met kinderen met een handicap, ernstige gedragsproblemen of complexe leerproblemen.

Eerste faseBewerken

Dit domein kent in de eerste fase de volgende specialisaties:

 • Gedragsproblemen
 • Onderwijsleerproblemen
 • Beperkingen en handicaps
 • Jonge kinderen
 • Voortgezet speciaal onderwijzen.

Tweede faseBewerken

In de tweede fase kunnen de volgende uitstroomprofielen worden gekozen:

 • Gedragsspecialist
 • Specialist gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
 • Zelfonderzoek: in gesprek met de leerling
 • Specialist remedial teaching
 • Lees- en dyslexiespecialist
 • Rekenspecialist
 • Specialist beperkingen en handicaps
 • Specialist spel

Leidinggeven en ondersteunenBewerken

Dit domein richt zich op het creëren van een leeromgeving waarin de zorg voor leerlingen ‘voor wie het niet vanzelf gaat’ voorop staat. De master is gespecialiseerd in leidinggeven en begeleiden en om anderen te inspireren en mede verantwoordelijk te maken voor het welslagen van een optimaal functionerende organisatie.

Eerste faseBewerken

Dit domein kent in de eerste fase de volgende specialisaties:

Tweede faseBewerken

In de tweede fase kunnen de volgende uitstroomprofielen worden gekozen:

 • Specialist begeleiden
 • Specialist leidinggeven

Schoolontwikkeling en diversiteitBewerken

Dit domein richt zich op het anticiperen op belangrijke maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. De master is gespecialiseerd om op een adequate manier de pedagogische omgeving van thuis en school op elkaar af te stemmen.

Eerste faseBewerken

Dit domein kent in de eerste fase de volgende specialisaties:

Tweede faseBewerken

In de tweede fase kan het volgende uitstroomprofiel worden gekozen:

TriviaBewerken

 • In Schotland geeft het afronden van deze opleiding het recht op het voeren van de titel Master Additional Support Needs (M ASN). In Nederland is dit te vergelijken met een post-hbo-opleiding, omdat de opleiding één jaar duurt na een hbo-opleiding.

Zie ookBewerken