Graduaat

In het Vlaamse hoger onderwijs kan een graduaatsdiploma worden verkregen na het behalen van voldoende credits. Vroeger sprak men van HBO5-opleiding. Uitzondering hierop is het hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde. Dit wordt nog steeds HBO5 Verpleegkunde genoemd.[1] Het diploma is gesitueerd op niveau 5 in het hoger onderwijs. Het graduaatsdiploma van vandaag is niet hetzelfde als dat van voor 2005.

GraadBewerken

Vanaf 2019 wordt de term graduaat gebruikt om te verwijzen naar een diploma gehaald op onderwijsniveau 5, voorheen HBO5 genoemd. Uitzondering hierop is het hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde. Dit wordt nog steeds HBO5 Verpleegkunde genoemd.[1] Graduaatsopleidingen worden aangeboden door hogescholen. HBO5 Verpleegkunde wordt door de hogescholen ondergebracht in het studiegebied ‘Gezondheidszorg’, ook al is deze opleiding het resultaat van een samenwerkingsverband tussen een secundaire school en een hogeschool.[1] Men kan verschillende opleidingen volgen op graduaatsniveau bv. maatschappelijk werk, marketing en programmeren. De opleiding mag maximaal 2 jaar duren en omvat 90 tot 120 studiepunten. De opleidingen zijn sterk praktijkgericht en bestaan voor minstens 1/3 uit werkplekleren.

Oude betekenis graduaatBewerken

Graduaat was tot 30 juni 2005 ook de benaming van een driejarige opleiding "Hoger onderwijs van het korte type" aan een hogeschool in Vlaanderen, qua niveau vergelijkbaar met het Nederlandse vierjarige hbo. De opleiding bevond zich tussen het niveau secundair onderwijs en het niveau universiteit/"Hoger onderwijs van het lange type". Ze leidde op tot hoog gespecialiseerde beroepsbeoefenaars. Bijvoorbeeld:

  • graduaat logopedie, ergotherapie, kinesitherapie ...
  • graduaat klinische chemie
  • graduaat verpleegkunde
  • graduaat bedrijfsbeheer (met opties: boekhouden, accountancy, marketing, rechtspraktijk ...)
  • graduaat elektronica, mechanica, luchtvaarttechnologie, aspirant-lijnpiloot, autotechniek, elektrotechniek, bedrijfsmechanisatie ...
  • graduaat orthopedagogiek, psychologisch assistent, maatschappelijk werk ...
  • graduaat plastische kunsten, dans ...

Het decreet van de Vlaamse overheid van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen stelt dat diploma’s die de instellingen voor hoger onderwijs met volledig leerplan of de centrale examencommissie hebben verleend vóór het academiejaar 2004-2005, zijn gelijkgeschakeld met de graad van bachelor. De Bologna-hervormingen komen daardoor de internationale herkenbaarheid en de positionering van de vroegere graduaten ten goede.

Een graduaat dat na 2018 uitgereikt wordt, is dus niet hetzelfde als een graduaatsdiploma van vroeger. In de nieuwe organisatie van het hoger onderwijs zijn dat de (professionele) bachelor-opleidingen geworden.

Verwante onderwerpenBewerken

Externe linkBewerken

ReferentiesBewerken

  1. a b c Graduaatsopleidingen vanaf 2019-2020, Onderwijskiezer, Opgehaald 13 juni 2020