Hoofdmenu openen

In het Vlaamse hoger onderwijs kan een graduaatsdiploma worden verkregen na het behalen van de vereiste modules in een HBO5 traject. Het diploma is gesitueerd op niveau 5 in het hoger onderwijs.

Inhoud

GraadBewerken

Het graduaat was een graad die zowel in dagonderwijs als avondonderwijs werd aangeboden en was voorheen een term die nu gebruikt wordt voor een (Professionele) Bachelor-opleiding. Er werd onderscheid gemaakt tussen onderwijs met volledig leerplan (vroeger ook wel A1 genaamd) of beperkt leerplan ("B1"). Voor beide types werden graduaatsdiploma's uitgereikt. Dit onderwijs voor sociale promotie of ook wel Volwassenenonderwijs of "met beperkt leerplan" (8 à 12 lestijden per week, meestal 's avonds of tijdens het weekend) werd gelijkgeschakeld met het dagonderwijs, omdat men redeneerde dat de cursist tijdens de twee of drie jaar dat hij de avondlessen volgde, ook praktijkervaring op de werkvloer opdeed.

Nieuwe organisatie graduaatsopleidingBewerken

Graduaat was tot 30 juni 2005 ook de benaming van een driejarige opleiding "Hoger onderwijs van het korte type" aan een hogeschool in Vlaanderen, qua niveau vergelijkbaar met het Nederlandse vierjarige hbo. De opleiding situeerde zich tussen het niveau secundair onderwijs en het niveau universiteit/"Hoger onderwijs van het lange type". Het leidde op tot hoog gespecialiseerde beroepsbeoefenaars. Bijvoorbeeld:

  • graduaat logopedie, ergotherapie, kinesitherapie ...
  • graduaat klinische chemie
  • graduaat verpleegkunde
  • graduaat bedrijfsbeheer (met opties: boekhouden, accountancy, marketing, rechtspraktijk ...)
  • graduaat elektronica, mechanica, luchtvaarttechnologie, aspirant-lijnpiloot, autotechniek, elektrotechniek, bedrijfsmechanisatie ...
  • graduaat orthopedagogiek, psychologisch assistent, maatschappelijk werk ...
  • graduaat plastische kunsten, dans ...

In de nieuwe organisatie van het hoger onderwijs zijn dit de (professionele) bachelor-opleidingen geworden.

GelijkstellingBewerken

Het decreet van de Vlaamse overheid van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen stelt dat diploma’s die de instellingen voor hoger onderwijs met volledig leerplan of de centrale examencommissie hebben verleend vóór het academiejaar 2004-2005, zijn gelijkgeschakeld met de graad van bachelor. De Bologna-hervormingen komen daardoor de internationale herkenbaarheid en de positionering van de vroegere graduaten ten goede.

Verwante onderwerpenBewerken

Externe linkBewerken