Mare (universiteitsblad)

universiteitsblad

Mare is het universiteitsblad van de Nederlandse Universiteit Leiden. Het verschijnt vrijwel wekelijks op tabloidformaat, en poogt onafhankelijk bericht te doen van wat er in de Leidse academische wereld gebeurt. Het blad is zowel bedoeld voor studenten en medewerkers van de Leidse universiteit als voor geïnteresseerde buitenstaanders.

Huidige standplaats van de redactie van Mare

Mare bestaat sinds augustus 1977. Het is de opvolger van de bladen Acta et agenda (1968-1977) en het Leids UniversiteitsBlad (1931-1970). De naam Mare werd bedacht door Jan Michiel Otto, later Leids hoogleraar. De naam verwijst naar drie zaken: het Nederlandse woord voor bericht; het water dat door Leiden stroomt; en (maar-eh) een lichte vorm van tegenspraak. Mare is onder meer bekend vanwege de vele spraakmakende columnisten die aan het blad verbonden waren[1]: Ileen Montijn, Boudewijn Büch, Piet Vroon, Ferd Crone, Bas Haring en meer recent Christiaan Weijts en Rosanne Hertzberger. Het blad heeft de reputatie een kweekvijver te zijn voor NRC Handelsblad.

Bekende (ex-) Mare-medewerkers bewerken

Oud-hoofdredacteuren van Mare bewerken

  • Bas de Jong (ex-Het Vrije Volk, ex-Vaderland, ging na Mare opnieuw naar Het Vrije Volk)
  • Quirien van Koolwijk (naar NRC Handelsblad)
  • Margriet van Lith (naar Radio 1 en ministerie van Volksgezondheid)
  • Stan Termeer (naar Onze Wereld en Studium Generale Rijksuniversiteit Groningen)
  • Anneke van Ammelrooij (diverse boeken, o.a. over Irak)
  • Jos Palm (naar VPRO-OVT, boek over Ben Jolink)
  • Hans Ariëns (naar Internationale Samenwerking - NCDO)
  • Ron Rijghard (naar NRC Handelsblad)
  • Bart Funnekotter (naar NRC Handelsblad)

Externe link bewerken