Hoofdmenu openen
De Loet in het Loetbos

Het Loetbos is een in de jaren 1950 aangelegd bos in de Krimpenerwaard in Zuid-Holland. Het is ongeveer 170 hectare groot en strekt zich over een lengte van tien kilometer uit langs het eeuwen oude veenriviertje de Loet. Het Loetbos is eigendom van Groenalliantie Midden-Holland en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

NatuurbeheerBewerken

De provincie Zuid-Holland heeft het gebied door de jaren heen gebruikt als proeftuin voor natuurbeheer. De oude verkaveling werd in stand gehouden. Het is beplant met inheemse boomsoorten die zich thuis voelen in het laagveengebied. Er staan onder andere verschillende wilgensoorten, elzen en populieren. Er zijn moerasjes en poeltjes aangelegd, er wordt bosbegrazing toegepast en weilandjes zijn van hun vermeste toplaag ontdaan. Aangelegde filters zorgen op natuurlijke wijze voor verbetering van de waterkwaliteit. Een deel van het Loetbos is aangewezen als stiltegebied.

Terwijl de flora van vochtige gebieden in de omliggende landbouwgebieden door het intensieve gebruik grotendeels is verdwenen gedijen hier rietorchis, zonnedauw, zuring en koekoeksbloem, moerasspirea, hop, gele lis en valeriaan. Ook vogelsoorten als zwartkop, tuinfluiter, grote bonte specht en allerlei watervogels voelen zich er thuis. De blauwe reiger heeft hier twee broedkolonies.

RecreatieBewerken

Het bos trekt wandelaars, fietsers en skaters. Er zijn korte wandelingen uitgezet van twee en drie kilometer. Daarnaast is er startgelegenheid voor de lange-afstandswandelingen Perkouwseroute (23 kilometer) en de Schoonhovenseroute (28 kilometer) en wordt het Loetbos aangedaan door het Oeverloperpad. Het is mogelijk om op de Loet te kanoën of te roeien. Er zijn picknicktafels en een café-restaurant.