Een veenrivier is een kleine rivier in een laagveengebied die is ontstaan door de afvloeiing van het teveel aan water uit het veen.

Veenrivier de Giessen bij Overslingeland

Nederland bewerken

Sinds het holoceen trad veenvorming op waardoor een groot gedeelte van de laaggelegen gebieden langs de Noordzeekust met een dik veenpakket bedekt werd. Zolang deze natuurlijke staat ongewijzigd bleef, kon het veen groeien tot enkele meters boven zeeniveau. In een dergelijke omgeving wordt het overtollige regenwater op natuurlijke wijze afgevoerd via stroompjes en kleine rivieren, die uitmonden in wat lager gelegen gebied. Kenmerkend voor een veenrivier is de trage stroming door de geringe wateraanvoer.

Veel oorspronkelijke veenrivieren en veenstroompjes zijn vanaf de tijd van de Grote Ontginning gekanaliseerd en verbreed.

Twee van de bekendste veenrivieren zijn, misschien niet zelf, maar dan toch zeker door de steden die rond de dammen in hun mondingen ontstonden, de Amstel en de Rotte.

Zie ook bewerken