Links-distributief

Een binaire operatie * over een verzameling S wordt links-distributief ten opzichte van een binaire operatie + genoemd, indien volgende eigenschap geldt:

Aangezien de bewerking * links van de haakjes staat, wordt dit links-distributief genoemd.

Indien de operatie naast links-distributief ook rechts-distributief is, dan wordt de bewerking als distributief beshouwd.