Lijst van ministers van de Franse Gemeenschap

Wikimedia-lijst

Hierna volgt een lijst van ministers die deel hebben uitgemaakt van de Franse Gemeenschapsregering in België, sedert de oprichting van de Franse gemeenschap in 1981, met aanduiding van de politieke partij, waartoe zij behoren of behoorden. Voor meer details: gelieve door te klikken op de naam van de minister.

Zie ook bewerken