Lijst van burgemeesters van Tietjerksteradeel

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel) in de provincie Friesland.

Voor de invoering van de gemeentewet in 1851 had Tietjerksteradeel geen burgemeesters, maar grietmannen; zie hiervoor de Lijst van grietmannen van Tietjerksteradeel.
Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1851 - 1858 jhr.mr. Hobbe Baerdt van Sminia vanaf 1823 grietman
1858 - 1864 mr. J.G.W.H. baron van Sijtzama
1864 - 1880 jhr.mr. Johan Æmilius Abraham van Panhuys werd burgemeester van Groningen
1880 - 1914 Sikko Berent Drijber
1914 - 1920 Johan Bothenius Lohman
1920 - 1943 Frederik Willem Steenhuisen
1943 - 1945 Gerhard Willem Frijling NSB
1945 - 1948 Frederik Willem Steenhuisen
1948 - 1971 Walle Melis Oppedijk van Veen
1971 - 1982 Henri Willem Karel ridder Huyssen van Kattendijke CHU / CDA was burgemeester van Vriezenveen
1982 - 1986 Aad van Dulst CDA
1986 - 1996 Jaap Mulder CDA Was gedeputeerde provincie Friesland
1996 - 2011 Gerrit Jan Polderman VVD Was burgemeester van Wijhe
2011 - 2016 Eric ter Keurs VVD Was burgemeester van Leeuwarderadeel
2016 - 2017 Wilma Mansveld PvdA Waarnemend[1]
28 februari 2017 -
heden
Jeroen Gebben VVD [2][3]