Lijst van grietmannen van Tietjerksteradeel

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van grietmannen van de voormalige Nederlandse grietenij Tietjerksteradeel in de provincie Friesland tot de invoering van de gemeentewet in 1851.

Ambtsperiode Naam grietman Bijzonderheden
(1242) Dodo d' Ghetzerka
(1314) Jaricus Serda
(1369) Thitardus Tayingha
(1392) Tjebba Ildsisma
(1436, 1450) Hidzer Hornada
(1450) Oonna Haijkama
(1450) Amcka Rickwardsma
(1453) Inta Idzerda
(1465) Mella Heddama
(1475, 1478) Douwe Oenema
(1482) Jouwta Scroetsma
(1487) Sije Hornada
(1491) Gerck Botta
(1501) Gerck Aegema Waarschijnlijk dezelfde als voorgaande
(1502, 1504) Frans van Minnema
(1506, 1510) Pieter van Cammingha
(1511) Hemma Oddazoen Substituut
1517-(1519) dr. Kempo van Martna (-1538)
(1524-1528) Feicken Pelser alias Scrorsma (-1529)
(1531-1543) Jeroen of Hieronymus van Rataller (-in of rond 1543)
(1545, 1548) Frans van Buygers
1549-(1584) Johan van Rataller (-voor 1592)
1584-1610 Wolpherd van Lezaen (-1610) Schoonzoon van voorgaande
1610-1622 Feijo van Heemstra
1622 - 1656 Frans van Eysinga (-1661)
1656 - 1669 Scipio Meckama van Aylva (-1669) Schoonzoon van voorgaande
1669 - 1686 Douwe Carel van Unia (-1708) Oomzegger van voorgaande
1686 - 1697 Hector van Glinstra (-1705)
1697 - 1706 Assuerus van Glinstra (1695-1706?) Zoon van voorgaande
1706 - 1714 Johannes van Glinstra (-1714) Broer van voorgaande
1714 - 1751 Hector Willem van Glinstra (-1751) Broer van voorgaande
1751 - 1771 Henricus Wiardus van Altena Schoonzoon van Johannes van Glinstra
1771 - 1795 Hobbe Baerdt van Sminia (1730-1813) Getrouwd met een nicht van voorgaande. Van 1757-1772 grietman van Aengwirden
1795 - 1816 Geen grietman wegens de Franse tijd
1816 - 1822 Willem Livius van Sminia (1769-1822) Zoon van Hobbe Baerdt van Sminia
1823 - 1851 Hobbe Baerdt van Sminia (1797-1858) Neef van Willem Livius van Sminia
Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Tietjerksteradeel niet langer grietmannen, maar burgemeesters; zie hiervoor de lijst van burgemeesters van Tietjerksteradeel.