Lijst van burgemeesters van Den Helder

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Den Helder in de provincie Noord-Holland. Vóór 1825 werd de benaming schout gebruikt, zie hiervoor het artikel Lijst van schouten van Huisduinen en Helder.

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden
1825 - 1850 Jan in 't Velt[1]
1850 - 1852 Sebastiaan Hendrik Lette[2]
1853 - 1888 Mr. Karel Johan Cornelis Stakman Bosse[3]
1888 - 1895 C.A. Beukenkamp
1896 - 1915 A.J.J. van Steijn
1915 - 1928 W. Houwing
1928 - 1935 W.F.G.L. Driessen
1936 - 1943 G. Ritmeester VDB
1944 - 1945 Engelbert Frinking[4] NSB waarnemend
1945 - 1950 G. Ritmeester VDB/VVD
1950 - 1967 Mr. Gerrit Dirk Rehorst PvdA
1967 - 1973 Ir. Sim (S.H.) Visser VVD
1973 - 1980 Mr. drs. Aldert (A.P.J.) van Bruggen VVD
1980 - 1984 Drs. Hans (H.I.) de Haan VVD
1985 - 1994 Drs. Jan (J.Ch.) Gmelich Meijling VVD
1995 - 2001 Drs. Willem (W.K.) Hoekzema VVD
2001 - 2005 Drs. Jeroen (J.M.) Staatsen VVD
2005 - 2007 Mw. Mr. Geke (G.H.) Faber PvdA waarnemend
2007 - 2009 Stefan (S.) Hulman MSc VVD
2009 - 2010 Ir. Kees (C.J.) Vriesman PvdA waarnemend
2010 - 2019 Mr. Koen (K.F.) Schuiling VVD
2019 - 2021 Jeroen (J.J.) Nobel PvdA/partijloos waarnemend
2021 - heden Jan (J.A.) de Boer MSc D66