Lijst van beschermde soorten Wet natuurbescherming

Wikimedia-lijst

In de Nederlandse Wet natuurbescherming is een lijst opgenomen met plantsoorten en diersoorten, die op grond van artikel 3.10[1] in de wet niet opzettelijk gedood, gevangen, geplukt of vernietigd mogen worden. Op dit verbod zijn wel een aantal vrijstellingen mogelijk. Deze lijst verving de eerdere geldende rode lijst.

Lijst (geldend vanaf 1 juli 2021)Bewerken

ZoogdierenBewerken

AmfibieënBewerken

ReptielenBewerken

VissenBewerken

DagvlindersBewerken

LibellenBewerken

KeversBewerken

PlantenBewerken