Lijst van Nederlandse waterschappen

Wikimedia-lijst

Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen.

De 21 waterschappen

Voor het jaar 2005 bestonden er grote waterschappen met kleinere 'inliggende' waterschappen. Deze kleinere waterschappen zijn uiteindelijk opgeheven en hun taken overgenomen door de grotere waterschappen, waardoor er geen verschil meer bestaat tussen grote en inliggende waterschappen. Ook bestonden er in de periode 1950-2005 in delen van Nederland zuiveringschappen, die specifiek belast waren met de waterkwaliteit in hun gebied. Ook deze zijn opgeheven en hun taken overgenomen, zodat sinds 1 januari 2005 alle waterschappen zowel verantwoordelijk zijn voor de kwantiteit (waterpeil) als de kwaliteit van het water.

Lijst van Nederlandse waterschappen bewerken

Als gevolg van fusies resten er per 1 augustus 2018 nog 21 waterschappen. De nummering komt overeen met de kaart.

Nr. Naam Opper-
vlakte
(in ha)[1]
Provincie(s) Oprichtings-
jaar
1 Waterschap Noorderzijlvest 144.000 Groningen, Friesland en Drenthe 1995/2000
2 Wetterskip Fryslân 346.000 Friesland en Groningen 1993/2004
3 Waterschap Hunze en Aa's 207.000 Groningen en Drenthe 2000
4 Waterschap Drents Overijsselse Delta 255.500 Drenthe en Overijssel 2016
5 Waterschap Vechtstromen 227.045 Drenthe, Gelderland en Overijssel 2014
6 Waterschap Vallei en Veluwe 244.833 Utrecht en Gelderland 2013
7 Waterschap Rijn en IJssel 195.000 Gelderland en Overijssel 1997
8 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 83.021 Utrecht en Zuid-Holland 1994/1995
9 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 70.412 Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland 1997
10 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 196.400 Noord-Holland 2003
11 Hoogheemraadschap van Rijnland 107.945 Zuid-Holland en Noord-Holland 1255/2005
12 Hoogheemraadschap van Delfland 40.547 Zuid-Holland 1289/1977
13 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 35.113 Zuid-Holland 2005
14 Waterschap Rivierenland 201.000 Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht 2002
15 Waterschap Hollandse Delta 101.806 Zuid-Holland 2005
16 Waterschap Scheldestromen 190.273 Zeeland 2011
17 Waterschap Brabantse Delta 170.744 Noord-Brabant 2004
18 Waterschap De Dommel 151.237 Noord-Brabant 1863/1974
19 Waterschap Aa en Maas 161.007 Noord-Brabant 2004
20 Waterschap Limburg 220.936 Limburg 2017
21 Waterschap Zuiderzeeland 150.000 Flevoland, Overijssel en Friesland 2000

Geschiedenis bewerken

In 1850 kende Nederland nog 3500 waterschappen. Sindsdien is het aantal sterk afgenomen tot 21 in 2018:[2][3]

Jaar Aantal waterschappen
1850 3500
1900 3000
1950 2500
1955 2480[4]
1985 255[4]
1990 125
1995 88[4]
2000 56[4]
2004 36[4]
2005 27
2013 25
2014 24
2016 23
2017 22
2018 21

Zie ook bewerken