Lijst van Belgische adelsverheffingen 1958

Wikimedia-lijst

Personen die in 1958 in de Belgische adel werden opgenomen of een adellijke titel verwierven.

PrinsBewerken

 • Ladislas de Lobkowicz (1925-1985), inlijving in de Belgische erfelijke adel, met de titel prins, overdraagbaar op alle afstammelingen die de naam dragen.

GraafBewerken

 • Baron Raymond de Selys Longchamps (1880-1966), de titel graaf, overdraagbaar bij eerstgeboorte.

GravinBewerken

 • Jonkvrouw Yvonne de Pelichy (1890-1980), burgemeester van Zevergem, weduwe van jonkheer Raoul de Hemptinne (1884 - Flossenburg, 1945), de persoonlijke titel gravin, te voeren voor de naam van haar man.

BurggraafBewerken

 • Ridder Geoffroy de Ghellinck d'Elseghem Vaernewyck (1932- ), de titel burggraaf, bij overdraagbaarheid van de titel van Charles de Ghellinck d'Elseghem Vaernewyck, overdraagbaar bij eerstgeboorte.

BaronBewerken

 • Louis Fredericq (1892-1981), kabinetschef van de koning, hoogleraar, erfelijke adel en de titel baron, overdraagbaar bij eerstgeboorte.

RidderBewerken

 • Albert Biebuyck (1879-1966), directeur-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken, erfelijke adel en titel van ridder.

JonkheerBewerken

 • Eugène Biebuyck (1889-1966), erfelijke adel.
 • Jacques Eeman (1892-1982), voorzitter van het gemengd tribunaal in Caïro, erfelijke adel.
 • Harold Eeman (1893- ), ambassadeur, erfelijke adel.
 • Pierre Eeman (1896-1964), erfelijke adel.
 • Fernand Eeman (1898-1985), hoogleraar Gent, erfelijke adel.
 • Etienne Eeman (1900-1984), magistraat, erfelijke adel.
 • Christian Eeman (1903- ), erfelijke adel.
 • Roland Ensch (1909-1968), notaris, erfelijke adel.
 • Werner Harou (1880-1959), erfelijke adel.
 • Thierry de Hennin de Boussu Walcourt (1920- ), inlijving in de Belgische erfelijke adel.
 • Baron Raoul de Hennin de Boussu Walcourt (1879-1965), omzetting adelsverheffing in inlijving in de adelstand.
 • Etienne de Hennin de Boussu Walcourt (1921- ), inlijving in de Belgische erfelijke adel.
 • Yves de Hennin de Boussu Walcourt (1924- ), inlijving in de Belgische erfelijke adel.
 • Henri Janne d'Othée (1884-1966), hoogleraar Luik, erfelijke adel.
 • Jacques Nève de Mévergnies (1889-1979), erfelijke adel.
 • Armand Roelants du Vivier (1889-1974), persoonlijke adel.
 • Baudouin Roelants du Vivier (1917-2011 ), erfelijke adel.
 • Pierre-Marie Roelants du Vivier (1919- ), erfelijke adel.
 • Jacques-Marie Roelants du Vivier (1926- ), erfelijke adel.

JonkvrouwBewerken

 • Bernadette Roelants du Vivier (1923-1987), persoonlijke adel.