Lijst van Belgische adelsverheffingen 2022

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van personen die in 2022 in de Belgische adel werden opgenomen en een titel verkregen.

Ter gelegenheid van de Nationale feestdag van België op 21 juli 2022 werd aan tien personen een persoonlijke adellijke titel verleend. Acht van hen kregen persoonlijke adeldom, de overige twee waren reeds jonkheer of jonkvrouw.

De lijst werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2022; de koninklijke besluiten werden ondertekend op 18 juli 2022.

De adelsverheffing bij KB is slechts virtueel. Om effectief te worden moeten de begunstigden een Open Brief ter ondertekening aan de koning en de minister voorleggen en de vereiste taks voldoen. De datum van deze ondertekening geldt als de datum waarop de opname in de adel en de toekenning van een titel ook werkelijk van kracht worden.

De volgende gunsten werden verleend:

Vergunning van de persoonlijke titel van baron of barones aan:

Vergunning van persoonlijke adeldom en de persoonlijke titel van baron of barones aan: