Lijst van Belgische adelsverheffingen 1957

Wikimedia-lijst

Personen die in 1957 in de Belgische adel werden opgenomen of een adellijke titel verwierven.

GraafBewerken

 • Graaf Alfred de Lichtervelde (1888-1965), burgemeester van Gages, uitbreiding van de titel tot alle afstammelingen.

BurggraafBewerken

 • Jonkheer Alain Jolly (1927- ), de persoonlijke titel burggraaf.
 • Jonkheer Reginald Jolly (1928- ), persoonlijke titel burggraaf.

BaronBewerken

 • Pierre de Bonvoisin (1903-1982), voorzitter Generale Bank, erfelijke adel en de titel van baron, overdraagbaar bij eerstgeboorte (in 1967 titel uitgebreid tot alle mannelijke afstammelingen.
 • Leo Van Dyck (1888-1970), voorzitter Bell Telephone, erfelijke adel en persoonlijke titel baron.
 • André Peltzer (1882-1966), erfelijke adel en persoonlijke titel baron.

BaronesBewerken

 • Geneviève Bastin (1922- ), dochter van generaal-majoor Jules Bastin, persoonlijke adel en de titel van barones.

RidderBewerken

 • Jonkheer Michel Cleenewerck de Crayencour (1885-1966), persoonlijke titel van ridder
 • Jonkheer Jacques Everard de Harzir (1911- ), de titel ridder, overdraagbaar bij eerstgeboorte.
 • Henry Lallemand (1936), erfelijke adel en de titel ridder, overdraagbaar bij eerstgeboorte.
 • Baudouin Legrand (1928-2008), kolonel, erfelijke adel en de persoonlijke titel ridder.
 • Jonkheer Henri Massange de Collombs (1904-1982), de titel ridder, overdraagbaar bij eerstgeboorte.
 • Jonkheer Willy de Munck (1879-1959), vicegouverneur Société Générale de Belgique, de persoonlijke titel ridder.
 • Valentin Vaerwyck (1882-1959), architect, erfelijke adel en de persoonlijke titel ridder.

JonkheerBewerken

 • Albert Boone (1887-1971), voorzitter rechtbank Turnhout, erfelijke adel.
 • Philippe de Braconnier d'Alphen (1893-1960), erfelijke adel.
 • Marie François Jehan Hervé Carpentier de Changy (1896-1962), erfelijke adel (inlijving).
 • Xavier Janne d'Othée (1883-1978), erfelijke adel.
 • Jacques Legrand (1930-1983), erfelijke adel.
 • Marie-Victor Baudouin de Marotte de Montigny (1894-1973), erfelijke adel (erkenning).
 • Jacques Matthieu de Wynendaele (1899-1980), erfelijke adel.
 • Fernand Puissant Baeyens (1892-1981), vicevoorzitter bank van de Société Générale, erfelijke adel.
 • Jean-François Robin (1932- ), zoon van Jacques Robin, gestorven voor het baderland, erfelijke adel.
 • Etienne Robin (1936- ), erfelijke adel.
 • Didier Robin (1941- ), erfelijke adel.
 • Edouard Zurstrassen (1893-1982), erfelijke adel.

JonkvrouwBewerken

 • Marie-Christiane Robin (1934- ), persoonlijke adel.
 • Sonia Robin (1936- ), persoonlijke adel.
 • Micheline Robin (1936- ), persoonlijke adel.
 • Sabine Robin (1944- ),persoonlijke adel.
 • Edith Robin (1944- ), persoonlijke adel.