Les Amis Philanthropes nº 1

vrijmetselaarsloge in Brussel

Les Amis Philanthropes is een vrijmetselaarsloge in Brussel die deel uitmaakt van het Grootoosten van België en het Soeverein College van de Schotse Ritus voor België.

Geschiedenis Bewerken

Deze loge werd gesticht in 1797 onder impuls van Les Vrais Amis de l'Union et du Progrès Réunis Bruxelles als ambulante militaire symbolische loge van de 66e halfbrigade van de Franse republikeinse leger, dat in Brussel was gestationeerd. Hieruit is de loge geëvolueerd als een van de oudste tot een van meest prestigieuze loges van België die in de drie basisgraden alsook in hogere gradensystemen werkt. Pierre-Théodore Verhaegen was een prominent lid en de oprichting van de ULB is vanuit deze loge georganiseerd.

Zij hanteerde de Moderne Ritus sedert haar oprichting. In 1813 kreeg zij een dubbel Frans patent om tevens de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus te hanteren en nieuwe werkplaatsten op te richten in België.

Het patent voor de symbolische basisgraden kwam vanwege de Grand Orient de France (G.O.d.F.). Bij de samenvoeging van de Nederlanden in 1815 ging zij over naar het Grootoosten der Nederlanden (G.O.N.). Na de Belgische Revolutie ging zij over naar het Grootoosten van België (G.O.B.) in 1833. Tot 1913 bleef zij voor de hogere graden van de A.A.S.R. verbonden aan de Opperraad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus van België. Dat jaar besliste de loge niet langer in de hogere graden te werken en verliet de Opperraad voor België.

De broeders die reeds werkten met de A.A.S.R. vormden, wat de hogere gradenvrijmetselarij betreft, een onafhankelijke Brussels kapittel onder de Opperraad voor België. In 1959 splitste deze werkplaats zich af van de Opperraad voor België en ging over naar het Soeverein College van de Schotse Ritus voor België.

In 1959 splitsten tevens een zestal broeders zich af en vormden de loge Tradition et Solidarité Bruxelles onder de Grootloge van België.

Het is tevens de moederloge van vier Franstalige Brusselse dochterloges behorende tot dezelfde obediëntie en met dezelfde naam, maar met een verschillende nummer hieraan toegevoegd, om ze van elkaar te onderscheiden. In 1894 ontstond Les Amis Philanthropes nº 2 Bruxelles als afscheuring van 211 broeders, naar aanleiding van meningsverschillen omtrent de ULB in de schoot van de loge. De sociale radicalen verbleven, en de liberalen stichtten onder leiding van graaf Eugène Goblet d'Alviella de dochterloge onder nº 2. In 1973 verdween deze loge door splitsing in twee met als naam Les Amis Philanthropes nº 2 Alpha Bruxelles en Les Amis Philanthropes nº 2 Omega Bruxelles.

Hiernaast bestaan nog Les Amis Philanthropes nº 3 Bruxelles die in 1911 afsplitste met 122 broeders en Les Amis Philanthropes-Henri Sint-Jean nº 4 Bruxelles die in 1972 afsplitste met 32 broeders. Beiden zijn nieuwe afsplitsingen van nº 1 omwille van een zeer hoog ledenaantal. Een poging in 1980 om tot een nieuwe afsplitsing te komen onder de naam Les Amis Philanthrophes n° 5 Bruxelles mislukte.

De loges Le Ciment Bruxelles (1964) en Anderson Bruxelles (1982) zijn tevens dochterloges die afsplitsten met respectievelijk 14 en 12 broeders. Le Ciment wilde de symbolen in ere herstellen en zocht toenadering tot de Angelsaksische vrijmetselarij, maar is uiteindelijk binnen het Grootoosten gebleven. Anderson splitste af omwille van het aantal leden en voerde een maximum van 50 leden in.

Jaarlijks organiseert de moederloge een prestigieus muziekgala, ten voordele van haar filantropische werken.

Familiebanden Bewerken

Les Amis Philanthropes maakt deel uit van eenzelfde maçonnieke familie behorende tot het Grootoosten van België en als volgt is samengesteld:

Bekende leden Bewerken

Bibliografie Bewerken

  • S.N., Les Amis Philanthropes à l'Orient de Bruxelles: Histoire d'une loge des origines à 1876, Association des Amis Philanthropes, Bruxelles, 1972
  • S.N., Histoire d'une loge: Les Amis Philanthropes de 1876 à 1998, Les Amis Philanthropes, Bruxelles, 1999

Zie ook Bewerken

Externe link Bewerken