Grand Orient de France

De Grand Orient de France (GODF) is een koepel van vrijmetselaarsloges die werken in de drie basisgraden van de vrijmetselarij.

Diploma van vrijmetselaar van het Grootoosten van Frankrijk

De Grand Orient de France behoort tot de zogenaamde adogmatische of liberale strekking binnen de vrijmetselarij. Dit betekent dat zij niet werken vanuit een verplicht geloof in een opperwezen en dat de bijbel niet steeds in hun werkplaatsen aanwezig is. Ze wijzen elk dogma of geopenbaarde godsdienst af. De gewetensvrijheid van de leden gaat voor hen boven alles. Om die redenen noemen de Angelsaksische loges deze loges, die in België, Frankrijk, Spanje en Italië het overwicht binnen de vrijmetselarij vormen, dan ook irregulier.

De waarden die hierbij centraal staan zijn de revolutionaire beginselen vrijheid, verdraagzaamheid, gelijkheid en broederlijkheid. Zijn alle vrijmetselaars vrijzinnig in de zin dat ieder lid oordeelt op eigen inzicht, dan zijn de zogenaamde liberale strekkingen dat ook ten aanzien van het al dan niet aanvaarden van een opperwezen.

Deze loges propageren een vrijzinnige ideologie die zich vooral afzet tegen het christendom en hebben sterke banden met paramaçonnieke verenigingen.

Geschiedenis

bewerken
hoofdartikel: Geschiedenis van de vrijmetselarij in Frankrijk

De Grand Orient de France is opgericht in 1773 als afsplitsing en voortzetting van de historische Grande Loge de France, de eerste obediëntie van vrijmetselaarsloges in Frankrijk.

In 1877 begon de discussie over het schrappen van het begrip Opperbouwmeester van het Heelal, dat het geloof in een persoonlijke God vooropstelde naar christelijk voorbeeld, en de aanwezigheid van een bijbel tijdens de maçonnieke werkzaamheden. Vele leden vonden deze voorwaarde onverenigbaar met de absolute vrijheid van meningsuiting.

Deze situatie leidde tot grote twisten met bevriende obediënties, in de eerste plaats met de United Grand Lodge of England. Dit leidde in 1913 tot het definitieve verbreken van de erkenning door deze grootloge van het Grootoosten van Frankrijk. Enkele loges en vrijmetselaars splitsen zich in dat jaar af en vormen de Grande Loge Nationale Française.

Begin 20e eeuw was de obediëntie betrokken in een groot politiek schandaal, de zogenaamde affaire des fiches. In opdracht van de Franse minister van defensie, een vrijmetselaar, werden er informatiefiches opgesteld in de schoot van de G.O.d.F. over alle militairen van het Franse leger. Op basis van deze fiches werden in groten getale liberale en vrijzinnige militairen benoemd in belangrijke sleutelposities binnen het leger, met uitsluiting van katholieke militairen.

In 1986 nodigde het Franse Grootoosten 235 obediënties uit de ganse wereld uit om deel te nemen aan het I. Rassemblement Maçonnique International (R.M.I.) dat plaatsvond te Parijs van 14 tot 16 mei 1987. Dit internationaal vrijmetselaarscongres vond plaats onder de bescherming van de Franse president, François Mitterrand en stond in het teken van de wereldvrede.[1]

Deze obediëntie was tot 1996 aangesloten bij de internationale "liberale" vrijmetselaarskoepel C.L.I.P.S.A.S. (Centre of Liaison and Information of Masonic Powers Signatories of Strasbourg Appeal). In 1998 stond ze mee aan de wieg van de "adogmatische" vrijmetselaarskoepel S.I.M.P.A..

In 2007 nodigde het Grootoosten van Frankrijk 150 adogmatische obediënties uit de hele wereld uit om deel te nemen aan een 2de Rassemblement Maçonnique International (R.M.I.) te Straatsburg van 2 tot 3 mei. Het internationale congres vond plaats onder de titel Construire l'Europe, construire le monde en onder de bescherming van Abdou Diouf, voormalig president van Senegal en secretaris-generaal van de Organisation Internationale de la Francophonie.[2]

Op 24 mei 2008 werd onder grote belangstelling een vrouw geïnitieerd in de loge Combat Paris die zetelt in de Rue Cadet. In dezelfde maand volgden de loges L'Echelle Humaine Paris, La ligne Droite Paris, Prairial Paris, en Saint Just 1793 Paris haar voorbeeld. Het betreft de eerste vrouwen die lid worden van een loge behorende tot het GOdF, en de inwijdingsceremonie van Combat Paris werd gevolgd door meer man 250 aanwezigen.[3] Het betrof een bewuste provocatie vanwege de voornoemde loge, die ondertussen navolging heeft gekregen in minstens acht andere loges. Daarmee is de polemiek in de schoot van het Franse Grootoosten in volle hevigheid losgebarsten. De loges in kwestie werden geschorst door het Franse Grootoosten. Zij gingen tegen deze schorsing in beroep, wat opschortend werkt. Begin oktober 2008 ontvingen daarbovenop 169 individuele meester-vrijmetselaars een oproep te verschijnen voor een maçonnieke rechtbank wegens hun betrokkenheid bij de inwijding van vrouwen. De opschorting van lidmaatschap wordt gevraagd.

In 1999 was er reeds een eerste poging om een vrouw te initiëren in een loge in de regio van Grenoble van de G.O.d.F., maar dit initiatief werd zeer snel de kop ingedrukt.

Op het driejaarlijkse Convent van het Franse Grootoosten te Lyon werd op 4 september 2008 in alle hevigheid over het onderwerp van gedachten gewisseld, maar geen consensus bereikt. In een zevende stemming werd met 553 tegen 511 stemmen beslist niet tot initiatie over te gaan en opnieuw de plaatselijke loges te consulteren en volgend jaar de zaak te herbekijken.[4] Op hetzelfde convent werd de affiliatie van vrouwen met een meerderheid van 6 stemmen ook afgewezen. Maar met een meerderheid van drie vierde werd een motie goedgekeurd waarin gesteld werd dat vrouwen tevens volwaardig vrijmetselaar konden zijn.

Ondertussen blijft de dreiging vanwege verschillende broeders acuut de weigering vanwege het Franse Grootoosten vrouwen te initiëren voor de burgerlijke rechtbank te brengen wegens inbreuk op het Franse grondwettelijke verbod op discriminatie.

Organisatie

bewerken

Structureel

bewerken

De Grand Orient de France telt een 1.050-tal loges. Een 500-tal loges zijn hiervan actief in Frankrijk, de koloniale gebieden Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Nieuw-Caledonië, Frans-Polynesië en de landen Guyana, Mauritius, de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland, Polen, Italië, Spanje, Bulgarije, Noord-Macedonië, Tsjechië, Roemenië, Rusland, Oekraïne, Servië, Kameroen, Senegal, Togo, Madagaskar en Libanon.

Een 550-tal hiervan zijn slapene loges. Deze bestonden onder andere in België, Nederland, Luxemburg, India en Haïti.

Zij telt een 47.000-tal leden en is daarmee de grootste obediëntie in Frankrijk. 3.800 hiervan hebben het statuut van erelid. Meer dan 100 actuele Franse senatoren en volksvertegenwoordigers zijn lid. Vele presidenten, premiers, ministers en staatssecretarissen zijn of waren vrijmetselaar onder het Franse Grootoosten

De G.O.d.F. telt momenteel volgende maçonnieke provincies:

 • Antillen-Amerika: 18 loges
 • Alpen - Côte d'Azur: 76 loges
 • Afrika - Azië - Stille Oceaan en andere buitenlandse loges: 41 loges
 • Champagne - Ardennen - Elzas - Lotharingen en Duitsland: 66 loges
 • Centrum: 69 loges
 • Oosten en Zwitserland: 91 loges
 • Île-de-France: 91 loges
 • Languedoc-Roussillon: 44 loges
 • Westen: 72 loges
 • Hauts-de-France en het Verenigd Koninkrijk: 53 loges
 • Parijs I: 57 loges
 • Parijs II: 57 loges
 • Parijs III: 60 loges
 • Parijs IV: 44 loges
 • Provence-Alpen-Corsica: 95 loges
 • Zuidoosten: 54 loges
 • Zuiden en Spanje: 61 loges

Bestuurlijk

bewerken

De raad van de orde, een uitgebreid uitvoerend orgaan, telt 33/35 leden die worden verkozen door de vertegenwoordigers van de aangesloten loges. Elk jaar wordt één derde van de leden vernieuwd.

Hiernaast bestaan nog wetgevende en rechtsprekende organen. Elke drie jaar wordt een grootmeester gekozen.

Administratief

bewerken

Haar hoofdkantoor is gevestigd in de rue Cadet 16 te Parijs. In 2004 was het werkingsbudget 8.000.000 euro. In 2006 was de individuele lidmaatschapsbijdrage op jaarbasis ca 400 euro. Hun onroerendgoedpatrimonium beslaat een 500-tal tempels. Deze tempels worden beheerd door een vennootschap Sogofim genaamd, wier vermogen op 250.000.000 euro wordt geschat.

Het G.O.d.F kent binnen haar schoot een afgescheiden Grand Collège des Rites dat verschillende hogere gradenstelsels beheert, waaronder:

Het G.O.d.F. beschikt over een grote bibliotheek bestaande uit meer dan 20.000 volumes, genaamd La Bibliothèque du Grand Orient de France. Tevens beschikt ze over een Musée de la Franc-Maçonnerie.

In 1974 ontstaat binnen de obediëntie het Institut d'études et recherches maçonniques (I.D.E.R.M.), een vereniging die historisch onderzoek naar de vrijmetselarij verricht.

In 1998 heeft het G.O.d.F. met tal van andere vrijzinnige organisaties en obediënties het Observatoire International de la Laïcité opgericht, met de bedoeling de vrijzinnige krachten te bundelen om ze slagkrachtiger te maken.

De obediëntie doet aan filantropie doorheen de Fondation du Grand Orient de France.

Het G.O.d.F. publiceert vier documenten:

 • Chroniques d’Histoire Maçonnique
 • Humanisme
 • La Chaîne d’Union
 • La Lettre de l'Iderm

Deze lijst is onvolledig.

Frankrijk

bewerken
 
'Régions' en 'départements' in Frankrijk.

Regio Alpen-Azuurkust:

  • Département 06. Alpes-Maritimes:
   • Les Vrais Humanistes Cannes
   • Erato Roquebrune-Cap Martin
   • Hélios Beausoleil
   • Janus Nice
   • La Constance Antibe
   • Les Parfaits Amis Choisis Antibe
  • Département 83. Var:
   • L'Union des Alpes Aups
   • L'Union des Coeurs Vertueux Barjols-en-Provence
 • Regio Champagne-Ardennen-Elzas-Lotharingen en Duitsland:
  • Département 08. Ardennes (Ardennen):
   • Les Frères Discrets Charleville
   • Les Frères Réunis Charleville
   • Les Amis Réunis Sedan
   • La Famille Unie Sedan
  • Département 10. Aube:
   • L'Aurore Sociale Troyes
  • Département 51. Marne:
   • La Bienfaisance Châlonnaise Châlons-en-Champagne
   • La Sincérité Reims
  • Département 52. Haute-Marne:
   • Etoile de la Haute Marne Chaumont
   • Le Roc Langres
  • Département 54. Meurthe et Moselle (Mörthe und Mosel in Lotharingen):
   • Edmond About Nancy
   • Saint-Jean de Jérusalem Nancy
   • Abbé Grégoire Lunéville
  • Département 55. Meuse (Maas in Lotharingen):
   • La Rénégération Bar-le-Duc (Herzogbar)
   • L'Amitié Bar-le-Duc (Herzogbar) (XXXX-XXXX)
   • Les Frères de la Bienfaisante Bar-le-Duc (Herzogbar) (XXXX-XXXX)
   • L'Amitié Bienfaisante Bar-le-Duc (Herzogbar)
  • Département 57. Moselle (Mosel in Lotharingen):
   • Saint-Jean Temple de la Paix Metz (Mettis)
   • La Double Union Thionville (Diedenhofen)
   • La Fidélité Thionville (Diedenhofen)
  • Département 67. Bas-Rhin (Niederrein im Elsaß):
   • L'Amitié Strasbourg (1764-XXXX) (Straßburg)
   • Le Candeur Strasbourg (1763-XXXX) (Straßburg)
   • Ferdinand aux Neuf Etoiles Strasbourg (1781-XXXX) (Straßburg)
   • Iris Strasbourg (1781-XXXX) (Straßburg)
   • Les Beaux Arts Strasbourg (1781-XXXX) (Straßburg)
   • Isis Strasbourg (1781-XXXX) (Straßburg)
   • La Parfaite Silence Strasbourg (1767-XXXX) (Straßburg)
   • Saint-Jean d'Heredom Strasbourg (1757-XXXX) (Straßburg)
   • Les Frères Réunis Strasbourg (XXXX-XXXX) (Straßburg)
   • Rouget de l'Isle Strasbourg (XXXX) (Straßburg)
   • nº 4395 :Die Zauberflöte Straßburg (1992) - Duitstalig
  • Département 68. Haut-Rhin (Oberrein im Elsaß):
   • Parfaite Harmonie Mulhouse (Mülhausen)
   • La Concorde Altkirchen
  • Département 88. Vosges (Vogezen im Lotharingen):
   • Prométhée Épinal (Spinal)
   • La Fraternité Vosgiènne Épinal (Spinal)
   • Franchise et Solidarité Neufchâteau
   • Le Travail Remirement
   • Jules Ferry Saint-Dié-en-Vosges (Sankt-Didel)
 • Regio Centrum:
  • Département 03. Allier:
  • Département 15. Cantal:
   • Saint-Joseph de Zorobabel Aurillac
  • Département 18. Cher:
   • Minerve Bourges
  • Département 19. Corrèze:
   • Intime Fraternité Tulle
   • La Parfaite Union Tulle
  • Département 23. Creuse:
   • La Parfaite Union Aubusson
  • Département 36. Indre:
   • La Parfaite Union Argenton
  • Département 37. Indre-et-Loire:
  • Département 41. Loir-et-Cher:
   • Sainte-Bonne des Amis des Arts Blois
   • Loge de Saint-Charles Blois
  • Département 43. Haute-Loire:
  • Département 45. Loiret:
   • Les fervents du travail Montargis
  • Département 58. Nièvre:
  • Département 63. Puy-de-Dôme:
  • Département 86. Vienne:
  • Département 87. Haute-Vienne:
  • Département 89. Yonne:
   • La Vrai Zèle Auxerre
 • Regio Oost en Zwitserland:
  • Département 01. Ain:
   • L'Amitié Fraternelle Bourg-en-Bresse
   • Loge des Trois Souhaits Belley
  • Département 07. Ardèche:
   • La Vrai Amité Annonay
   • La Vraie Vertu Annonay
   • L'Etoile Brillante de la Fille Première de la Constance Annonay
  • Département 21. Côte-d'Or:
   • Solidarité et Progrès Dijon
   • La Parfaite Amitié Auxonne
   • La Bienfaisance Beaune
  • Département 25. Doubs:
   • La Parfaite Union Besançon (XXXX-XXXX)
   • La Sincérité Besançon (XXXX-XXXX)
   • Sincérité Parfaite Union Besançon
   • La Concorde Besançon
   • La Parfaite Egalité Besançon
   • Les Amis Eprouvés Montbéliard
   • Le Reveil Ancien Le Puy
  • Département 26. Drôme:
   • L'Humanité de la Drôme Valence-sur-Drôme
  • Département 38. Isère:
   • Alliance Ecossaise Grenoble
   • Les Arts Réunis Grenoble
   • Concorde et Persévérance Vienne-en-Isère
   • Triple Union et Amitié Voiron
  • Département 39. Jura:
   • La Prudente Amitié Lons-le-Saunier
   • Le Reveil de la Montagne Saint-Claude
   • Le Val d'Amour Dole
  • Département 42. Loire:
   • Les Ecossais Roannais Roanne
   • Les Elus Saint-Étienne
   • L'Industrie-Etienne
  • Département 69. Rhône:
   • Les Amis de l'Homme Lyon
   • Les Amis de la Vérité Lyon
   • L'Asile du Sage Lyon
   • Bienfaisance et Amitié Lyon
   • Les Chevaliers du Temple Lyon
   • Union et Liberté Lyon
   • Fraternité Progressive Villefranche-sur-Saône
  • Département 70. Haute-Saône:
   • René Hologne Vesoul
  • Département 71. Saône-et-Loire:
   • Les Zèles Blanzy
   • Les Vrais Zèles Chalon-sur-Saône
   • Les Arts Réunis Mâcon
   • La Bonne Intelligence Autun
  • Département 73. Savoie (Savoia):
   • Espérence Savoisiènne Chambéry
  • Département 74. Haute-Savoie (Alta Savoia):
   • La Fraternité Ambilly
   • L'Avenir du Chablais Ambilly-Genève
   • L'Allobrogie Allecy
  • Département 90. Territoire de Belfort:
   • Tolérance et Fraternite Belfort
   • Les Bons Amis de la Miotte Belfort
 • Regio Île-de-France:
  • Département 77. Seine-et-Marne:
   • La Parfaite Union Chelles
   • Solidarité Chelloise Chelles
  • Département 78. Yvelines:
   • Les Amis Philantrophes et Discrèts Réunis Versailles
  • Département 91. Essonne:
   • Les Constructeurs Morsang-sur-Orge
   • L'Humanité Future Juvisy-sur-Orge
  • Département 92. Hauts-de-Seine:
   • Phœbus Chaville
   • Travail-Vérité-Justice Chaville
   • Discrétion et Tolérance Neuilly-sur-Seine
   • La Lumière Neuilly-sur-Seine
   • Les Travailleurs Clichy
   • Les Précurseurs Clichy
   • La Table d’Emeraude Asnières
  • Département 93. Seine-Saint-Denis:
   • Rouget de Lisle Aulnay-sous-Bois
   • L'Union Philanthropique Saint-Denis
  • Département 94. Val-de-Marne:
   • Giordano Bruno Le Perreux-sur-Marne
   • Floréal Créteil
   • Aube et Lumière Créteil
   • Frédéric Bartholdi Liberté Haÿ-les-Roses
   • Aire d' Hiram Haÿ-les-Roses
   • Jean Jaurès Nogent-sur-Marne
  • Département 95. Val-d'Oise:
   • Unité Argenteuil
   • Les Amis du Peuple Pontoise
   • J. J. Rousseau Montmorency
   • La Cité Nouvelle Sarcelles
 • Regio Languedoc-Roussillon:
  • Département 11. Aude:
  • Département 30. Gard:
   • L'Inaltérable Amitié Burjac-en-Langeudoc
   • La Concorde Beaucaine
  • Département 34. Hérault:
   • La Parfaite Union Agde
   • La Vrai Humanité Agde
   • Les Vrais Amis Réunis Béziers
  • Département 48. Lozère:
  • Département 66. Pyrénées-Orientales:
 • Regio West:
  • Département 14. Calvados:
   • Union et Fraternité Caen
   • Thémis Caen
   • L'étoile des Deux Pôles Trouville-sur-Mer
   • La Constance Bayeux
   • Saint-Charles de Bonne Union Bayeux
   • L'Union de Thémis Bayeux
  • Département 22. Côtes-d'Armor:
  • Département 27. Eure:
   • La Parfaite Cordialité Les Andelys
   • La Tendre Accueil de Glanfeuil Les Andelys
   • Les Amis de la Vertu Bernay
   • La Parfaite Charité Bernay
  • Département 28. Eure-et-Loir:
  • Département 29. Finistère:
   • Les Amis de Sully Brest
  • Département 35. Ille-et-Vilaine:
   • Gaia Rennes
  • Département 44. Loire-Atlantique:
  • Département 49. Maine-et-Loire:
   • Le Père de Famille Angers
   • L'Union des Sentiment Bauge
   • L'Amitié Beaufort-en-Anjou
   • Saint-Jean du Secret Beaufort-en-Anjou
  • Département 50. Manche:
  • Département 53. Mayenne:
  • Département 56. Morbihan:
   • La Douce Attente Auray
  • Département 61. Orne:
   • Les Emules d'Orsete et de Pylade Alençon
   • Saint-Christophe de la Forte Union Alençon
   • Saint-Louis des Couers Zélés Alençon
  • Département 72. Sarthe:
  • Département 76. Seine-Maritime:
  • Département 79. Deux-Sèvres:
  • Département 85. Vendée:
 • Regio Hauts-de-France en het Verenigd Koninkrijk:
  • Département 02. Aisne:
   • L'Humanité Saint-Quentin
   • Saint-Jean Saint-Quentin
   • Isis Tergnier
   • Les Amis Réunis Vervins
   • Carolina Villers-Cotterets
   • Les Frères Amis Soissons (1772-XXXX)
   • Saint-Julien de l'Aurore Soissons (1781-XXXX)
   • Le Phare Soissonnais Soissons
   • Patrie et Humanité Soissons
  • Département 59. Nord (Noorderdepartement):
   • Les Amis Réunis Lille (Rijsel)
   • L'Ancienne de Saint-Jean Lille (1744-1776) (Rijsel)
   • La Vertu Triomphante Lille (1764-1776) (Rijsel)
   • L'Heureuse Réunion Lille (1776) (Rijsel)
   • La Fidélité Lille (Rijsel)
   • La Modeste Lille (Rijsel)
   • L'Union Indissoluble Lille (Rijsel)
   • L'Amitié et Fraternité Dunkerque (Duinkerke)
   • La Trinité Dunkerque (Duinkerke)
   • Les Vrais Bataves Dunkerque (Duinkerke)
   • La Parfaite Union Valenciennes
   • Saint-Jean du Désert Valenciennen
   • Thémis Cambrai
   • La Parfaite Union Douai
   • Les Trois Frères Le Cateau
   • Le Vrai Désir Le Quesnoy
  • Département 60. Oise:
   • Saint-Germain Compiègne
   • La Concorde Clermont-en-Beauvaisis
   • L'Heureuse Rencontre de l'Union Désirée Noyon-en-Laonnois
   • La Parfaite Union Arpajon
   • La Vraie Union Beauvais
  • Département 62. Pas-de-Calais:
   • La Parfaite Union Calais
   • Saint-Louis des Amis Réunis Calais
   • La Réunion Aire-sur-la-Lys
   • La Fidélité Hesdin
   • La Parfaite Union Montreuil-sur Mer
   • La Réunion Aire-en-Artois
   • L'Aurore de la Liberté Béthune
   • Saint-Frédéric des Amis Choisi Boulogne-sur-Mer
   • La Tempérence Boulogne-sur-Mer
  • Département 80. Somme:
   • La Parfaite Sincérité Amiens
   • La Piété Fraternelle Amiens
   • La Sincère Amitié Amiens
   • L'Etoile Polaire Abbeville
   • La Parfaite Harmonie Abbeville
   • L'Amitié Arras
   • La Constance Arras
   • Sophie Madeleine reine de Suède Arras
   • Les Cœurs Choisis Doullens
   • La Parfaite Egalité Montdidier-en-Somme
   • Le Temple du Silence Roye
 • Regio Parijs I:
  • Département 75. Seine (Paris 751)
 • Regio Parijs II:
  • Département 75. Seine (Paris 752)
 • Regio Parijs III:
  • Département 75. Seine (Paris 753)
 • Regio Parijs IV:
  • Département 75. Seine (Paris 754)
   • Unité Solidarité Paris (1881)
   • Lutèce Paris
   • Akademos Paris
   • Etoile Polaire Paris
   • Les Amis du Progrès Paris
   • Victor Schoelcher 86 Paris
   • L'Œuvre Fraternelle Paris
   • President R. D. Roosevelt-Plus Loin Paris
   • Le Monde Paris
   • Locarno 28 Paris
   • Locarno 72 Paris
   • La Raison Paris
   • Inséparables du Progrès Paris
   • Le Chantier des Hommes Paris
   • Science et Démocratie
   • La Lumière Paris
   • Les Frères Unis Inséparables Paris
   • L'Université Maçonnique
   • Pythagore Paris
   • La Perséverance Paris
   • Humanité Future Paris
   • Acacia Paris
   • Bienfaisance et Progrès-Arthur Groussier Paris
   • L'Enseignement Mutuel Paris
   • L'Etude Paris
   • La Marseillaise - Pt Godin Paris
   • Mozart Paris
   • Vérité Paris
   • Art et Science Paris
   • Emmanuel Arago Vérité Prime Tout Paris
   • Iberia Paris
   • Athéna Paris
   • Liberté Paris
   • Liberté 89 Paris
   • L'Action Socialiste Paris
   • Alpha 76 Paris
   • Les Apprentis Démocrates Paris
   • Clarté Paris
   • France-Arménie Paris
   • France Maçonnique-Union Fraternelle Paris
   • Galilée Paris
   • L'Internationale Paris
   • Ni maîtres ni Dieux Paris
   • Les Vrais Experts Paris
   • L'Amitié Paris
   • Les Amis de l'Humanité Paris
   • Fraternité de Salomon Paris
   • Libre Conscience Paris
   • La Pierre Angulaire Paris
   • Le Progrès Paris
   • Renovation Paris
   • Diogène Paris
   • Etudiants-Fraternités Paris
   • Harmonie Paris
   • Tradition Maçonnique Paris
   • Paix-Travail-Solidarité Paris
   • Fraternité Pasquale Paoli Paris
   • Etienne Marcel-Niveau Social Paris
   • La Libre Pensée Paris
   • Oméga Paris
   • Union et Tolérance Paris
   • Les Amis de la Patrie Paris
   • Les Apprentis Paris
   • Les Etudiants Paris
   • Arts et Métiers Paris
   • Droiture et Solidarité Paris
   • La Croisée d'Ogives
   • Eole Paris
   • Fraternité des Peuples-E. Renan Paris
   • La Justice Paris
   • Montesquieu Paris
   • La Chaine d'Union Paris
   • Le Temple de l'Honneur et de l'Union Paris
   • Thélème Paris
   • Isis Montyon Paris
   • Libertas Paris
   • La Nouvelle Carthage Paris
   • Que Sais-Je? Paris
   • Recherche Paris
   • Les Zèles Philantropes Paris
   • Chantier des Egaux-Raphael Bliard Paris
   • Les Démocrates Paris
   • Fédération Universelle-G. Gouthon Paris
   • François Rabelais Paris
   • Sciences et Travail-A. Crémieux Paris
   • L'Arche d'Alliance Paris
   • Albert Camus Paris
   • Malreau-Arendt-Tocqueville Paris
   • Saint-Exupéry Paris
   • Libération-Jean Moulin Paris
   • Jean Rostand Paris
   • Aristide Briand Paris
   • Anatole France Paris
   • Saint-Just 1793 Paris
   • Maximilien l'Incorruptible Paris
   • Spinoza Paris
   • Montaigne Paris
   • Erasme 5990 Paris
   • Léonard de Vinci Paris
   • Agni Paris
   • Ulysse Paris
   • n° 2.983 Les Amis Fidèles Paris
 • Regio Provence-Alpen-Corsica:
  • Département 04. Alpes de Haute-Provence:
  • Département 05. Hautes-Alpes:
  • Département 13. Bouches de Rhône:
   • L'Amitie Aix-en-Provence
   • Loge du Choix de l'Homme Libre Aix-en-Provence
   • La Réunion des Vrais Amis Aix-en-Provence
   • Les Amis Réunis Aix-en-Provence
   • La Douce Harmonie Aix-en-Provence
  • Département 2A. Corse-du-Sud:
   • Les Amis Constants Bastia
   • La Parfaite Union Bastia
  • Département 2B. Haute-Corse:
  • Département 84. Vaucluse:
   • Les Amis à l'Epreuve Avignon (1786-XXXX)
   • La Parfaite Egalité Avignon (1786-XXXX)
   • La Parfaite Union Avignon (1785-XXXX)
   • La Concorde Intime Apt
 • Regio Zuidoost:
  • Département 16. Charente:
   • Des Coeurs Unis Angoulême
   • La Parfaite Union Angoulême
   • L'Indulgente Amitié Barberieux
   • La Parfaite Union Blanzac
  • Département 17. Charente-Maritime:
   • La Réunion des Elus Aulnay-en-Poitou
  • Département 24. Dordogne:
  • Département 33. Gironde:
   • Les Coeurs Unis Blaye
   • L'Amitié Allemande Bordeaux
   • L'Anglaise Bordeaux
   • Les Coeurs Réunis Bordeaux
   • Directoire Ecossais d'Occitanië Bordeaux
   • L'Essence de la Paix Bordeaux
   • L'Etoile Flamboyante aux Trois Lys Bordeaux
   • La Française Bordeaux
   • La Française d'Aquitaine Bordeaux
   • L'Harmonie sous le Directoire Ecossais de Bordeaux
   • La Vraie Loge Anglaise Bordeaux
  • Département 47. Lot-et-Garonne:
   • La Parfaite Union Agen
   • La sincérité Agen
 • Regio Zuid en Spanje:
 • Regio Antillen-Amerika:
  • Département d'outre-mer 971. Guadeloupe:
   • L'Harmonie Fraternelle L'Îlet Caret (1784-XXXX)
   • Les Cœurs Unis Basse-Terre (1780-XXXX)
   • La Parfaite Egalité Basse-Terre (1785-XXXX)
   • Saint-Jean d'Ecosse Basse-Terre (1785-XXXX)
   • Fraternité Caraïbe Basse-Terre
   • Saint-Louis de la Concorde Lamontin (1774-XXXX)
   • Les Vrais Amis Vieux Habitants (1771-XXXX)
   • La Bonne Amitié Abîmes (1770-XXXX)
   • L'Humanité Moule (1770-XXXX)
   • Loge d'Antique Petit Canal de la Pointe d'Antigue (1774-XXXX)
   • La Paix Pointe-à-Pitre (1784-XXXX)
   • Les Disciples d'Hiram Pointe-à-Pitre (XXXX-XXXX)
   • La Perfection des Mœurs Port-Louis (1786-XXXX)
   • Sainte-Anne Sainte-Anne (1747-XXXX)
   • La Parfaite Amitié Saint-François (1789-XXXX)
   • La Vrai Fraternité Marie Galante (1768-XXXX)
   • La Fraternité Marie Galante (XXXX-XXXX)
  • Département d'outre-mer 972. Martinique:
   • La Concorde Saint-Pierre (XXXX-XXXX)
   • L'Harmonie Saint-Pierre (1804-1835)
   • La Réunion des Arts Saint-Pierre (XXXX-XXXX)
   • La Tendre Fraternité Saint-Pierre (1764-XXXX)
   • La Bonne Amitié Saint-Pierre (1787-XXXX)
   • La Parfaite Union Fort-Royal (1738-1777)
   • La Tendre Fraternité Ecosse Fort-Royal (1765-1777)
   • La Parfaite Union et Tendre Fraternité Ecosse Réunis Fort-Royal (1777-1793)
   • La Sincérité des Cœurs Fort-Royal (1777-1815)
   • La Réunion des Elus Fort-Royal (1780-XXXX)
   • La Parfaite Amitié Fort-Royal (1786-XXXX)
   • Les Frères Choisis Fort-Royal (1781-XXXX)
   • La Fidélité Fort-Royal (1815-1830)
   • La Trigonométrie Fort-Royal (1832-XXXX)
   • L'Union dans la Ruche Fort-Royal (XXXX-1903)
   • Droit et Justice ... (1909)
   • La Ruche ... (XXXX)
   • Martinique Tolérance ... (XXXX)
   • Rectitude et Fraternité ... (XXXX)
   • Les Fils du Phénix ... (XXXX)
   • Les Disciples d'Horus ... (XXXX)
   • La Maison de Vie ... (XXXX)
   • ... ... (XXXX)
   • La Paix Marin (1786-XXXX)
   • Du Zèle et de la Bienfaisance Trinité (1786-XXXX)
   • ... Vauclin (XXXX-XXXX)
  • Département d'outre-mer 973. Frans-Guyana:
   • La Parfaite Union Cayenne (XXXX-XXXX)
   • ...
 • Regio Afrika - Azië - Stille Oceaan en het buitenland:
  • Département d'outre-mer 974. La Réunion:
   • La Bienfaisance Australe Saint-Pierre (XXXX)
   • L'Amitié Saint-Denis (XXXX-XXXX)
   • Grande Loge Provinciale pour l'Île Bourbon (1781-XXXX):
    • La Triple Union Saint-Benoît (1784-XXXX)
    • La Parfaite Harmonie Saint-Denis (1775-XXXX)
    • L'Heureuse Réunion Saint-Paul (1777-XXXX)
  • Collectivité d'outre-mer Mayotte:
   • ...
  • Collectivité sui generis Nieuw-Caledonië:
   • ...
  • Pays d'outre-mer Frans-Polynesië:
   • L'Océanie Française Papeete, Tahiti
   • ...
 • Voormalige regionale aanwezigheid:
  • L'Espérance Bruges (1804-1804) (Brugge)
  • L'Amitié Bruges (1805-1810) (Brugge)
  • La Réunion Désirée Bruges (1809-1814) (Brugge)
  • L'Heureuse Rencontre Bruxelles (1773-XXXX) (Brussel)
  • Les Vrais Amis de la Justice Bruxelles (1775-1789) (Brussel)
  • Les Amis de la Vertu Charleroi (XXXX-XXXX) (Charleroi)
  • La Saint-Napoléon du Nord Gand (XXXX-XXXX) (Gent)
  • La Parfaite Egalité Liège (1776-XXXX) - (Luik)
  • L'Étoile de l'Amitié Mons (XXXX-XXXX) (Bergen)
  • La Parfaite Égalité Mons (XXXX-XXXX) (Bergen)
  • La Parfaite Intelligence Mons (XXXX-XXXX) (Bergen)
 • Loge Saint Napoléon (1810-1835 / heropgericht 2017) (Amsterdam)
 • Voormalige regionale aanwezigheid:
  • La Constance Maestricht (1860-XXXX) (Maastricht)
  • La Parfaite Réunion Maestricht (XXXX-XXXX) (Maastricht)
  • les Amis Français Flessingue (XXXX-XXXX) (Vlissingen)
 • Voormalige regionale aanwezigheid:
  • Les Enfants de la Concorde Fortifiée Luxembourg (XXXX-XXXX) (Luxemburg)
 • Regio Champagne-Ardennen-Elzas-Lotharingen en Duitsland:
  • Les Braves Maçons de Saint-Louis Sarrebruck (XXXX-XXXX) (Saarbrücken)
  • L'Equité Landau (1774-XXXX) (Landau in der Pfalz)
  • Saint-Jean de la Bonne Harmonie Sarrelouis (1765-XXXX) (Saarlouis)
  • Mont Tonnèrre Bade-Bade (1948) (Baden-Baden)
  • Georges Jacques Danton Sarrebruck (XXXX) (Saarbrücken)
  • Laicité - Einigkeit in Gleichheit Duisbourg (1996) (Duisburg) - Duitstalig
  • Avantgarde-Europäische Toleranz Mannheim (1999) - Duitstalig
  • Fraternité Européenne Sarrebruck (2001) (Saarbrücken)
 • Regio Oost en Zwitserland:
  • La Vrai Concorde Genève (1786-XXXX) (Genf)
  • Etoile du Leman Genève (XXXX-XXXX) (Genf)
  • Fraternité Genève (XXXX-XXXX) (Genf)
  • Les Vrais Frères Unis Le Locle (1780-XXXX)
  • Loge des Amis Unis Morges (1791-XXXX) (Morsee)
  • Lumière et Travail Lausanne (1955) (Losanen)
 • Regio Zuid en Spanje:
  • Blasco Ibañez Valence (2000) (Valencia)
  • Constante Alona Alicante (2002)
  • nº 1565 : Luz Atlántica Las Palmas de Gran Canaria (2003)
  • Wolfgang Amadeus Mozart Madrid (2004)
  • Rosario de Acuña Gijón (2004)
  • Siete de Abril Madrid (2006)
  • Heracles Málaga (2007)
  • 7 de Abril Madrid (2005) (driehoek)
  • Luz de Levante Murcie (2005) (driehoek) (Murcia)
  • Luz Nivaria Tenerife (2006) (driehoek)
  • Mare Nostrum Barcelone (2007) (driehoek) (Barcelona)
 • Regio Hauts-de-France en het Verenigd Koninkrijk:
  • Hiram Londres (1889) (Londen)
 • Regio Afrika - Azië - Stille Oceaan en het buitenland:
  • ...
 • Regio Afrika - Azië - Stille Oceaan en het buitenland:
  • Gabriel Narutowicz Cracovie (XXXX) (Krakau)
  • Ignacy Paderewski Posnan (XXXX) (Posen)
  • Grande Loge Provinciale pour la Pologne (XXXX-XXXX)
   • Le Parfait Silence Varsovie (1777-XXXX) (Warschau)
 • Regio Afrika - Azië - Stille Oceaan en het buitenland:
  • ...
 • Regio Afrika - Azië - Stille Oceaan en het buitenland:
  • Humanistas Bucarest (XXXX) (Bukarest)
 • Regio Afrika - Azië - Stille Oceaan en het buitenland:
  • Zarya Sofia (1914-1917)
  • ...
 • Regio Afrika - Azië - Stille Oceaan en het buitenland:
  • La Réunion des Etrangers Moscou (1774-XXXX) (Moskou)
  • La Réunion des Elus du Nord Saint-Pétersbourg (1784-XXXX) (Sint-Petersburg)
  • ...
 • Regio Afrika - Azië - Stille Oceaan en het buitenland:
  • ...
  • Grande Loge Provinciale pour la Pologne (XXXX-XXXX)
   • La Parfaite Egalité Léopol (1780-XXXX) (Lemberg)
 • Regio Afrika - Azië - Stille Oceaan en het buitenland:
  • ...
 • Regio Antillen-Amerika:
  • La Sagesse, Portsmouth (Virginia) (1785-XXXX)
  • ... La Nouvelle Orléans, New Orleans (XXXX-XXXX)
  • Atlantide, New York (1900)
  • Pacifica, San Francisco (1986)
  • Lafayette 89, Washington (1989)
  • Art et Lumière, Los Angeles (1990)
 • Regio Antillen-Amerika:
  • Émancipation Montréal (1896-1910)
  • Force et Courage Montréal (1910-1928/1999)
 • Grande Loge Provinciale pour l'Île de Saint-Domingue (XXXX-XXXX):
  • Saint-Jean de Jérusalem Ecossaise Cap-Haïtien (1749-XXXX)
  • La Vérité Cap-Haïtien (1769-XXXX)
  • Les Frères Zélés Fond-Cavaillon (1777-XXXX)
  • Les Frères Discrets l'Île-à-Vache (1785-XXXX)
  • Les Frères Réunis l'Île-à-Vache (1740-XXXX)
  • Les Frères Choisis Fonds-des-Nègres (1772-XXXX)
  • L'Etroite Union Gros-Morne (1767-XXXX)
  • Le Choix des Hommes Jacmel (1783-XXXX)
  • La Réunion des Cœurs Jérémie (1786-XXXX)
  • L'Amitié Indissoluble Léogâne (1765-XXXX)
  • L'Unanimité Petit Goâve (1774-XXXX)
  • L'Union du Sait-Esprit Petit Goâve (1746-XXXX)
  • La Raison Perfectionée Petit-Trou-de-Nippes (1779-XXXX)
  • La Réunion Désirée Port-au-Prince (1783-XXXX)
  • La Concorde Saint-Marc (1749-XXXX)
 • Voormalige regionale aanwezigheid:
  • Les Frères Unis Micoud (1787-XXXX)
  • Le Choix Réunis Castries (1784-XXXX)
  • L'Heureuse Réunion Gros-Islet (1787-XXXX)
 • Voormalige regionale aanwezigheid:
  • Belisaire Algèr (XXXX-XXXX)
  • L'Oasis Batna (XXXX-XXXX)
  • Les Frères de l'Atlas Blidah (XXXX-XXXX)
  • Hippone Bone (XXXX-XXXX)
  • Les Frères de Lulia Cæsarea Cherchel (XXXX-XXXX)
  • Saint-Vincent de Paul Constantine (XXXX-XXXX)
  • Les Frères du Sahel Douera (XXXX-XXXX)
  • Scipion Jigelli (XXXX-XXXX)
  • Les Frères de Nador Medeah (XXXX-XXXX)
  • Frères de Zackar Milianah (XXXX-XXXX)
  • Les Trinosophes Africains Mostaganem (XXXX-XXXX)
  • L'Union Africaine Oran (XXXX-XXXX)
  • Les Frères du Bousellam (XXXX-XXXX)
  • La Fraternité Carteniene Tenez (XXXX-XXXX)
 • Regio Afrika - Azië - Stille Oceaan en het buitenland:
  • ...
 • Regio Afrika - Azië - Stille Oceaan en het buitenland:
  • La Parfaite Union Dakar (XXXX-XXXX)
  • ...
 • Regio Afrika - Azië - Stille Oceaan en het buitenland:
  • ...
 • Voormalige regionale aanwezigheid:
  • L'Espérence Cap de Bonne-Espérence (XXXX-XXXX) (Kaap de Goede Hoop)
 • Regio Afrika - Azië - Stille Oceaan en het buitenland:
  • ...
 • Regio Afrika - Azië - Stille Oceaan en het buitenland:
  • ...
  • Grande Loge Provinciale pour l'Île de Bourbon (XXXX-XXXX):
   • L'Heureuse Traversée Port-Louis (1778-XXXX)
   • La Paix Port-Louis (1792-XXXX)
   • Les Quinzes Artistes Port-Louis (1789-XXXX)
   • La Triple Espérence Port-Louis (1778-XXXX)
   • Les Vingt-Un Port Louis (1785-XXXX)
 • Voormalige regionale aanwezigheid:
  • Les Pyramides Alexandrië (XXXX-XXXX)
 • Regio Afrika - Azië - Stille Oceaan en het buitenland:
  • ...
 • Voormalige regionale aanwezigheid:
  • Les Amis Réunis Pondichéry (1792-XXXX) (Pondicherry)
  • La Fraternité Cosmopolite Pondichéry (1786-1792) (Pondicherry)
  • La Sincère Amitié Pondichéry (17XX-XXXX) (Pondicherry)
  • L'Union Indienne Pondichéry (XXXX-XXXX) (Pondicherry)

Grootmeesters

bewerken

1771-1871 - Grootmeesters van het Grootoosten

bewerken
 
Lodewijk Filips van Orléans, eerste Grootmeester van het Grootoosten van Frankrijk.
 
Jozef Bonaparte, derde Grootmeester van het Grootoosten van Frankrijk.
 
Karel Lucien Bonaparte, vierde Grootmeester van het Grootoosten van Frankrijk.

1871-1945 - Voorzitters van de Raad van de Orde

bewerken

Vanaf 1945 - Grootmeesters van het Grootoosten

bewerken

Gebruikte riten

bewerken

Deze obediëntie gebruikt volgende riten in de drie basisgraden:

Beginselverklaring

bewerken

Het G.O.d.F. heeft de volgende beginselverklaring in haar statuten opgenomen.

Eerste artikel
La Franc-Maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité; elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'Humanité.
Elle a pour principes la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience.
Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique.
Elle a pour devise: Liberté, Egalité, Fraternité.

Gemeenschappelijke verklaringen

bewerken
8 obediënties

Op 18 mei 1992 deden de vier Belgische irreguliere obediënties van vrijmetslaarsloges, de Vrouwengrootloge van België (V.G.L.B.), de Grootloge van België (G.L.B.), de Belgische federatie van Le Droit Humain (D.H.) en het Grootoosten van België (G.O.B.) onderstaande verklaring, en vier Franse irreguliere obediënties van vrijmetselaarsloges, de Grand Orient de France (G.O.F.), de Grande Loge de France (G.L.F.), de Le Droit Humain (L.D.) en de Grande Loge Féminine de France (G.L.F.B.):

Cohéritières de plusieurs siècles de vie maçonnique durant lesquels tant de Francs-Maçons ont illustré l'histoire de leur pays, les Obédiences soussignées, déclarent participer du même ordre initiatique, traditionnel et universel qui, fondé sur la Fraternité, constitue sous le nom de Franc-Maçonnerie une Communauté de personnes libres et responsables.
Ces Obédiences se tiennent à l'écart de la controverse partisane en matière d'expression, ces Obédiences affirment qu'au-delà de leur diversité, elles ont en commun:
La démarche initiatique et la pratique d'une méthode symbolique;
Le rejet de tout dogme et de toute ségrégation;
Le refus de tout intégrisme et de tout extrémisme;
Le souci de travailler à l'amélioration de la condition humaine sous tous ses aspects;
La défense de la liberté de conscience, de pensée et d'expression;
La recherche de l'harmonie entre tous les êtres humains.
Inspirées de ces principes, ces Obédiences affirment leur volonté de construire un monde fondé sur la vérité et la justice, en constante recherche.
9 obediënties

Op 23 april 2002 deden negen Franse irreguliere obediënties - Grand Orient de France (G.O.d.F.), Grand Loge de France (G.L.d.F.), fédération française Le Droit Humain (D.H.), Grande Loge Féminine de France (G.L.F.F.), Loge Nationale Française (L.N.F.), Grande Loge Mixte Universelle (G.L.M.U.), Grande Loge Mixte de France (G.L.M.F.), Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra (G.L.T.S.O.) en Grande Loge Féminine de Memphis-Misraïm (G.L.F.M.M.) - de volgende gemeenschappelijke verklaring n.a.v. de tweede ronde van de presidentsverkiezingen tussen Jacques Chirac en Jean-Marie Le Pen:

Communiqué des obédiences POUR LA RÉPUBLIQUE
Parce qu’ils sont d’abord des citoyennes et des citoyens libres, les francs-maçons n’ont pas été invités par leurs obédiences respectives à voter pour quelque candidat ou candidate que ce soit lors du premier tour de l’élection présidentielle.
Parce qu’ils ont aussi construit la République et qu’ils portent ses valeurs, les franc-maçonnes et les francs-maçons sont appelés, dans ces circonstances exceptionnelles, par leurs obédiences, une nouvelle fois, à faire preuve de courage et de détermination.
Le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, le Droit Humain, la Grande Loge Féminine de France, la Grande Loge Mixte de France, la Grande Loge Mixte Universelle, la Loge Nationale Française, la Grande Loge Féminine de Memphis-Misraïm, la Grande Loge Traditionnelle et Symbolique appellent toutes les citoyennes et tous les citoyens, tous les Républicains, toutes celles et tous ceux qui croient à ce qu’est réellement la France, à s’opposer civiquement au Front National, à son candidat, à ses idées xénophobes et extrémistes.
Le 5 mai, au-delà de nos convictions personnelles et de nos différences, nous appelons à voter pour le seul candidat Républicain.
9 obediënties

Op 9 december 2005 deden negen Franse irreguliere obediënties - Grand Orient de France (G.O.d.F.), Grand Loge de France (G.L.d.F.), fédération française Le Droit Humain (D.H.), Grande Loge Féminine de France (G.L.F.F.), Loge Nationale Française (L.N.F.), Grande Loge Mixte Universelle (G;L.M.U.), Grande Loge Mixte de France (G.L.M.F.), Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra (G.L.T.S.O.) en Grande Loge Féminine de Memphis-Misraïm (G.L.F.M.M.) - de volgende gemeenschappelijke verklaring n.a.v. de honderdste verjaardag van het beginsel van de splitsing tussen kerk en staat in Frankrijk.

APPEL DE LA MAÇONNERIE FRANÇAISE
Les Obédiences adogmatiques fondatrices de "La Maçonnerie Française" adressent aux autorités de la République un appel solennel pour la défense et la mise en valeur du principe de Laïcité dont est fêté le centenaire.
Parce que La Maçonnerie Française est hostile à toute position dogmatique et a combattu depuis plus d'un siècle en faveur de la liberté absolue de conscience;
Parce que la séparation juridique entre les religions et les institutions publiques est une garantie pour chacun de croire ou de ne pas croire, pour les cultes de s’exprimer librement et pour l'État de n’être soumis à aucun magistère religieux;
Parce que la Laïcité est depuis 1945 un principe constitutionnel et représente un des fondements essentiels non seulement de la République mais aussi de la paix sociale;
Les Obédiences soussignées:
- Revendiquent une place centrale pour la Laïcité afin d’affirmer la soustraction de l’espace public à tout choix confessionnel; qu’en conséquence la Laïcité fait partie de la définition de la République en France parce qu'elle est une des formes de la LIBERTÉ.
- Rappellent leur attachement indéfectible à un principe dont la défense est, aujourd'hui plus que jamais, nécessaire sur la totalité du territoire de la République et concerne tous les cultes sans exceptions; qu’en conséquence, elle représente contre toutes les inégalités qu’engendrent les replis identitaires, la garantie indispensable de l'ÉGALITÉ.
- Réaffirment que la Laïcité est toujours un principe d'actualité et d'avenir: par la solidarité de la communauté nationale contre toutes les discriminations, elle est la seule valeur fondant le « vivre ensemble » dont le nom est FRATERNITÉ.
Les Obédiences de La Maçonnerie Française œuvreront avec toutes les forces républicaines mais en toute indépendance à l'égard des partis, pour que la liberté individuelle de conscience et de culte s'accorde avec la neutralité rigoureuse de toutes les institutions publiques.
Elles ne sauraient accepter une révision de cette loi dont la clarté des principes énoncés comme la force symbolique garantissent, aujourd'hui comme demain, le respect de chacun et la justice pour tous, nécessaires à un nouveau siècle de Laïcité.
9 obediënties

Op 3 juni 2007 deden negen Franse irreguliere obediënties - Grand Orient de France (G.O.d.F.), fédération française Le Droit Humain (D.H.), Grande Loge Féminine de France (G.L.F.F.), Loge Nationale Française (L.N.F.), Grande Loge Mixte Universelle (G.L.M.U.), Grande Loge Mixte de France (G.L.M.F.) en Grande Loge Féminine de Memphis-Misraïm (G.L.F.M.M.) - de volgende gemeenschappelijke verklaring n.a.v. uitspraken van de voorzitter van het Franse Hof van Cassatie:

Les Obédiences Maçonniques Françaises soussignées entendent protester solennellement contre les propos non démentis prêtés au plus Haut Magistrat de France, Monsieur le Président de la Cour de Cassation, rapportés par le journal «Le Monde», daté du 30 mai 2007, selon lesquels il détesterait les Francs Maçons et manifesterait à leur encontre de l’hostilité, si l’on en croit la journaliste signataire de l’article.
Les milliers de Francs Maçonnes et Francs Maçons se sentent insultés. Ils affirment qu’ils sont honnêtes, scrupuleux, respectueux des institutions de la République.
Ce genre de propos rappellent nos années noires, et en particulier le régime de Vichy, qui interdit la Franc Maçonnerie.
Ces amalgames sont inacceptables.
Les obédiences soussignées vont solliciter un rendez-vous auprès du Premier Président de la Cours de Cassation pour demander d’éventuels éclaircissements.
Grand Orient de France, Grande Loge de France, Droit Humain, Grande Loge féminine de France, Grande Loge Mixte Universelle, Grande Loge Mixte de France, Loge Nationale Française, Grande Loge Féminine Memphis Misraïm présentes au Rassemblement Maçonnique International de Strasbourg le 1er juin 2007.
7 obediënties

Op 24 januari 2008 deden zeven Franse irreguliere obediënties - Grand Orient de France (G.O.d.F.), fédération française Le Droit Humain (D.H.), Grande Loge Féminine de France (G.L.F.F.), Loge Nationale Française (L.N.F.), Grande Loge Mixte Universelle (G.L.M.U.), Grande Loge Mixte de France (G.L.M.F.) en Grande Loge Féminine de Memphis-Misraïm (G.L.F.M.M.) - de volgende gemeenschappelijke verklaring n.a.v. het bezoek van de Franse president Nicolas Sarkozy aan Vaticaanstad:

Les Obédiences maçonniques soussignées viennent de se réunir à la suite des déclarations du Président de la République lors de sa visite au Vatican.
Elles entendent exprimer leurs plus expresses réserves quant aux propos tenus par le Président de la République concernant tout particulièrement :
1 - la morale laïque.. «la République a intérêt à ce qu'il existe aussi une réflexion morale inspirée de convictions religieuses»
2 - La transmission des valeurs ... «Dans la transmission des valeurs et de l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé …"
3 – la laïcité positive.. entendue comme « veillant à faciliter la vie quotidienne des grands courants spirituels …"
Ces interprétations du Président de la République nous paraissent contraires aux fondements de notre Pacte Républicain.
Les obédiences maçonniques désignées ci dessus prennent cependant acte des déclarations du Président de la République lors de la réception d'une délégation du Grand Orient de France le 8 janvier 2008, les assurant que la loi de 1905 ne serait pas modifiée. Si des aménagements techniques paraissent envisagés, ces obédiences maçonniques tiennent à faire savoir qu'elles seront très vigilantes, quant au contenu de ceux-ci.
3 obediënties

Op 15 december 2008 deden drie Franse irreguliere obediënties - Grand Orient de France (G.O.d.F.), fédération française Le Droit Humain (D.H.) en Grande Loge Féminine de France (G.L.F.F.) - de volgende gemeenschappelijke verklaring n.a.v. de organisatie van een colloquium over de verhouding tussen de E.U. en godsdiensten, op vraag van de Franse president Nicolas Sarkozy:

Les Francs maçons et Francs maçonnes des Obédiences signataires constatent que, dans le cadre de la présidence de l'Union Européenne, le Président de la République a chargé les ministres des Affaires Etrangères et de l'Intérieur d'organiser à Paris, un colloque sur le thème "Religions et puissance publique dans l'Union Européenne".
La délégation des 27 États membres invités à y participer, est composée de représentants des religions monothéistes.
C'est faire fi de la moitié des populations ne se réclamant d'aucune religion et porteuse d'une spiritualité construite dans la liberté et la progressivité, créant ainsi une discrimination inacceptable.
La Loi de séparation des Églises et de l'État ne saurait supporter une telle violation prétextant l'organisation d'un tel colloque dans le cadre de l'Union Européenne.
La rédaction du projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe, montre aujourd'hui, combien les difficultés rencontrées à l'époque et concernant les racines chrétiennes étaient fondées. La tentation de réintroduire le religieux dans la conduite des affaires de l'État apparaît aujourd'hui au grand jour.
Les Francs-maçons du Grand Orient de France réitèrent avec insistance au Président de la République, par leur attachement à la séparation des Åglises et de l'État régie par la Loi de 1905, leur vive opposition à toutes les tentatives de voir les Églises dogmatiques jouer un rôle dans la cité.
2 obediënties

Op 6 februari 2009 hebben de Grootmeesters Bertrand Fondu van het Grootoosten van België (G.O.B.) en Pierre Lambicchi van het Grand Orient de France (G.O.d.F.) gezamenlijk de verklaring van Casablanca goedgekeurd. Deze verklaring herbevestigt de uitstekende vriendschapsbanden die tussen beide obediënties bestaan, nadat eind 2008 berichten in de pers waren verschenen afkomstig van G.O.d.F. die zich neerbuigend uitlieten over het G.O.B.

Sensibles à l'Appel de Casablanca et conscients de leur responsabilité historique, le Grand Orient de France et le Grand Orient de Belgique ont renoué avec le dialogue constructif qui leur a toujours permis de travailler en commun au progrès de l'humanité et à la défense des valeurs traditionnelles de la Franc-Maçonnerie libérale adogmatique,
Conscients de leur socle commun, ils ont tenu, ici à réitérer leur plus profond attachement fraternel
Ils assureront en commun, à l'extérieur du temple, leur volonté d'assurer la libre expression de la pensée humaine. Ils poseront, ensemble, comme ultime devoir à leurs obédiences, l'honneur de sauvegarder toujours, en dépit de toutes les menaces ou contraintes, les aspirations fondamentales des hommes à la liberté, à l'égalité et à la fraternité.
3 obediënties

Op 19 maart 2009 hebben het Grand Orient de France (G.O.d.F.), de Grande Loge Féminine de France (G.L.F.F.) en de Fédération Française du Droit Humain (D.H.) onderstaande gezamenlijke verklaring m.b.t. de uitspraken van paus Benedictus XVI over condoomgebruik en anticonceptiva tijdens zijn bezoek aan het Afrikaanse continent.

Les Obédiences maçonniques signataires tiennent à exprimer leur stupéfaction et leur indignation devant les propos irresponsables tenus par le pape Benoît XVI contre l’usage du préservatif comme moyen de prévention du SIDA.
Au moment de son premier déplacement en Afrique, Benoît XVI ne peut ignorer les ravages particulièrement dramatiques que cette maladie entraîne justement pour les peuples de ce continent, en particulier chez les enfants, et qui sont systématiquement soulignés par l’O.M.S., l’O.N.U-SIDA et toutes les O.N.G. compétentes dans ce domaine.
Ces propos scandaleux s’inscrivent dans un contexte préoccupant quant à l’état d’esprit actuel de la haute hiérarchie vaticane après une série de prises de position particulièrement malheureuses sur la réintégration d’un évêque intégriste négationniste et l’excommunication prononcée contre une enfant violée, sa famille et les médecins qui lui ont probablement sauvé la vie.
Nier à ce point les évidences scientifiques au nom de la doctrine de l’Église devient insupportable quand la conséquence est la mise en danger de la vie d’autrui et les Obédiences signataires s’associent aux protestations émises par le Gouvernement de la République française à ce sujet.
Devant cette attitude obscurantiste, les Francs Maçonnes et les Francs Maçons des Obédiences signataires rappellent une nouvelle fois leur attachement intangible au principe de laïcité assurant la pleine liberté de conscience pour tous les citoyens.

Referenties

bewerken

Zie ook

bewerken
bewerken