Landdag van Nedersaksen, 2007

Landdag (Duits: Landtag) is de naam van de parlementen van de deelstaten (Länder) van de Bondsrepubliek Duitsland. Artikel 28 van de federale grondwet schrijft voor dat iedere deelstaat dient te zorgen voor een volksvertegenwoordiging die wordt verkozen middels algemene, directe, vrije, gelijke en geheime verkiezingen.

De naam Landdag is voor de meeste deelstaten in gebruik. Een uitzondering vormen de stadstaten: in Berlijn heeft het parlement de naam Abgeordnetenhaus, in Hamburg en Bremen wordt de naam Bürgerschaft gebruikt.

De Landdagen in Duitsland worden om de vier of vijf jaar gekozen. De hoofdtaken van de Landdag zijn de installatie en de controle van de deelstaatregering, de wetgeving en het bepalen en goedkeuren van de deelstaatbegroting.