Een kruidboek, kruidenboek of herbarius is een geïllustreerd boek waarin planten, met hun eigenschappen en hun gebruik, worden beschreven of getekend.

Een van de geneeskrachtige planten uit Den Nieuwen Herbarius

Kruidboeken dateren uit de periode van de renaissance tot aan ongeveer 1800. Zij ontstonden vanuit de belangstelling voor het medicinale gebruik van kruiden. Het was daarbij van belang om de goede soorten te hebben en ze te kunnen vinden. Daarom werden de planten, de eigenschappen van de groeiplaats en hun medicinale toepassing vaak uitgebreid beschreven.

De prenten van kruidboeken worden ook tegenwoordig veel gebruikt omdat ze door hun ouderdom rechtenvrij zijn. Enkele veelgebruikte en geciteerde kruidenboeken zijn: New Kreüterbuch (1543) van de Duitse arts Leonhart Fuchs, het Cruydeboeck (1554) van Rembert Dodoens en het Cruydtboeck van Mathias de Lobel.

Langzamerhand verdwenen de kruidboeken en verschenen er flora's zonder informatie over het medische gebruik. De flora's beperkten zich tot een bepaald gebied en behandelden de planten systematischer. Bovendien werden ze geleidelijk aan voorzien van determinatietabellen.


Het woord herbarius heeft ook andere betekenissen:

  • Een plantenverzameling, zoals een herbarium
  • Een kruidkundige (een arts)

16e-eeuwse voorbeelden

bewerken