Klei-op-veen

Klei-op-veen is de kernachtige bodemkundige aanduiding van een bodemtype met veen in de ondergrond. Veen onder een kleilaag bevindt zich vooral in liedeerd-, waardveen-, koopveen-, weideveen- en aarveengronden. Deze komen name voor in voormalige droogmakerijen en in komgebieden.

Nadat dat veen was gevormd, werd het overspoeld door rivier- of zeewater en werd er klei op afgezet. Dit bodemtype is vooral aanwezig in de kustprovincies in West- en Noord-Nederland, met name in Zuid-Holland en Utrecht, in de zogenoemde poelgronden van Zuidwest-Zeeland, in het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei bij Wageningen en in Zuidwest-Friesland.[bron?]