Dwikorakabinet III

(Doorverwezen vanaf Kabinet Dwikora III)

Het Dwikorakabinet III (Indonesisch: Kabinet Dwikora III), officieel het Opnieuw Verbeterde Dwikorakabinet (Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan Lagi) was een Indonesisch kabinet dat vier maanden lang regeerde in 1966. Het kabinet werd ingesteld door president Soekarno nadat vijftien ministers uit zijn vorige Dwikorakabinet II waren gearresteerd. Dit kabinet was het laatste kabinet met Soekarno in de rol van zowel president als minister-president. De feitelijke macht lag, na de Supersemar van maart 1966, echter steeds meer bij luitenant-generaal Soeharto.

Dwikorakabinet III
Kabinet in Indonesië Vlag van Indonesië
Premier Soekarno
Start 28 maart 1966
Eind 25 juli 1966
Voorganger Dwikorakabinet II
Opvolger Amperakabinet I
Staatshoofd Soekarno
Lijst van Indonesische kabinetten
Portaal  Portaalicoon   Politiek

SamenstellingBewerken

Het voorgaande Dwikorakabinet II stond bekend als het "Kabinet met Honderd Ministers" (Kabinet Seratus Menteri), maar ook dit nieuwe kabinet had weer een zeer groot aantal ministers. De opzet van het kabinet was geheel anders dan die van de vorige kabinetten. Vanaf Kabinet Kerja III (1962) waren in elk kabinet ongeveer tien thematische ministersgroepen, geleid door een 'coördinerend minister'. Dit nieuwe kabinet had een 'kernkabinet' bestaande uit de premier (Soekarno) en zes vicepremiers. Elk van de vicepremiers gaf leiding aan een thematische groep van ministeries (geleid door een minister) en departementen (geleid door een minister of onderminister). De functie van coördinerend minister was afgeschaft.[1]

Minister-presidentBewerken

Nr. Ministerspost Minister Partij
1 Minister-President
(tevens president, hoge commandant der strijdkrachten, mandataris van het Tijdelijke Raadgevend Volkscongres (MPRS) en 'groot leider van de revolutie')
  Soekarno

Minister-president Soekarno vormde samen met de zes vicepremiers (Wakil Perdana Menteri en bekend onder de afkorting Waperdam) het presidium. Het presidium werd geleid door vicepremier Johannes Leimena (Algemene Zaken) en bestond verder uit Adam Malik (Sociale en Politieke Zaken), sultan Hamengkoeboewono IX (Economie, Financiën en Ontwikkeling), luitenant-generaal Soeharto (Defensie en Veiligheid), Roeslan Abdulgani (Politieke Instituties) en Idham Chalid (Bestuursorganen). Elk van de zes vicepremiers leidde een thematische ministersgroep, zoals hieronder voorgesteld.

Algemene ZakenBewerken

Nr. Ministerspost Minister Partij
2 Vicepremier voor Algemene Zaken   Johannes Leimena Parkindo
3 Minister / Staatssecretaris Mohammad Ichsan
4 Privésecretaris van de President voor Algemene Zaken Munadjat Danusaputro
5 Minister / Secretaris van Kabinet en Presidium   Hoegeng Imam Santoso
6 Plaatsvervangend Minister / Vice-Staatssecretaris en -Secretaris van de President   Djamin Ginting

Sociale en Politieke ZakenBewerken

Nr. Ministerspost Minister Partij
7 Vicepremier voor Sociale en Politieke Zaken   Adam Malik Murba
8 Assistent-Vicepremier voor Sociale en Politieke Zaken Mursid
9 Minister van Binnenlandse Zaken   Basuki Rahmat
10 (Onder)Minister voor Ontwikkeling van Dorpsgemeenschappen Aminuddin Azis
11 (Onder)Minister van Landbouwzaken Rudolf Hermanses
12 (Onder)Minister van Transmigratie Sujono Suparto
13 Minister van Buitenlandse Zaken   Adam Malik Murba
14 Minister van Informatie W.J. Rumambi
15 Minister van Onderwijs en Cultuur   Sarino Mangunpranoto PNI
16 (Onder)Minister van Basisonderwijs Moh. Said Reksohadiprodjo
17 (Onder)Minister van Hoger Onderwijs Mashuri
18 (Onder)Minister van Sport   Maladi
19 (Onder)Minister van Cultuur   Sarino Mangunpranoto PNI
20 Minister van Godsdienst   Saifuddin Zuhri NU
21 (Onder)Minister van Hadj Farid Ma'ruf
22 Assistent-Minister van Godsdienst voor Verhoudingen met Oelama's Marzuki Yatim
23 Minister van Sociale Zaken   Muljadi Djojomartono v/h Masjoemi[2]
24 Minister van Justitie / Voorzitter van het Hooggerechtshof   Wirjono Prodjodikoro
(tot 25 mei 1966)
Oemar Seno Adji
(vanaf 25 mei 1966)
25 Minister van Arbeid   Awaluddin Djamin
26 Minister van Gezondheid Satrio

Economie, Financiën en OntwikkelingBewerken

Nr. Ministerspost Minister Partij
27 Vicepremier voor Economie, Financiën en Ontwikkeling   Hamengkoeboewono IX
28 Assistenten van de Vicepremier voor Economie, Financiën en Ontwikkeling   Ali Sadikin
(tot 27 april 1966)[3]
29 Arifin Harahap
30 J.D. Massie
31 Ahmad Sukendro
32 T.D. Pardede
33 Minister van Handel Ashari Danudirdjo
34 Onderminister van Handel Abdurachman Prawirakusumah
35 (Onder)Minister van Zakelijke Samenwerking Achmad Tirtosudiro
36 Minister van Financiën Soemarno PNI
37 (Onder)Minister voor Centrale Bank-zaken / Gouverneur van Bank Indonesia   Radius Prawiro
38 (Onder)Minister van de Staatsbegroting   HA Pandelaki
39 (Onder)Minister van Bankhervormingen en Investeringen Suhardi
40 Minister van Openbare Werken en Energie   Soetami
41 (Onder)Minister van Elektriciteit en Energie Hartono
42 (Onder)Minister van Watervoorziening P.C. Harjasudirdja
43 (Onder)Minister van Wegen Suharto
44 Minister van Woningen en Ontwikkeling David Gee Cheng
45 Minister van Mijnbouw, Olie en Aardgas Ibnu Sutowo
46 (Onder)Minister van Olie en Aardgas Ibnu Sutowo
47 (Onder)Minister van Mijnbouw R. Pringadi
48 Minister van Basis- en Kleine Industrie   Muhammad Jusuf
49 (Onder)Minister van Basisindustrie   Muhammad Jusuf
50 (Onder)Minister van Kleine Industrie Suharnoko Harbani
51 (Onder)Minister van Maritieme Industrie Mardanus
52 (Onder)Minister van Luchtvaartindustrie Jacob Salatun
53 Minister van Textielindustrie en Ambacht Hadi Thayeb
54 (Onder)Minister van Textielindustrie Sjafiun
55 (Onder)Minister van Ambacht Hadi Thayeb
(ad-interim)
56 Minister van Landbouw   Frans Seda PK
57 (Onder)Minister van Tuinbouw   Frans Seda PK
58 (Onder)Minister van Bosbouw Soedjarwo
59 (Onder)Minister van Visserij Hamzah Atmohandojo
60 Minister van Ontwikkeling van Speciale Projecten Makki Perdana Kusumah
61 (Onder)Minister voor de hoofdweg van Sumatra   Slamet Bratanata
62 (Onder)Minister voor Speciale Projecten Makki Perdana Kusumah
63 Minister van Transport Jatidjan
64 (Onder)Minister van Grondtransport Utojo Utomo
65 (Onder)Minister van Zeevaart Susatyo Mardi
66 (Onder)Minister van Luchtvaart Partono
67 (Onder)Minister van Post en Telecommunicatie SH Simatupang

N.B. In tegenstelling tot het vorige kabinet was er geen Minister van Toerisme. Toerisme viel rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Vicepremier voor Economie, Financiën en Ontwikkeling, sultan Hamengkoeboewono IX.

Defensie en VeiligheidBewerken

Nr. Ministerspost Minister Partij
68 Vicepremier voor Defensie en Veiligheid   Soeharto
69 Minister / Commandant van de landmacht   Soeharto
70 Minister / Commandant van de marine   Moeljadi
71 Assistent van de Minister / Commandant van de marine   Hartono
72 Minister / Commandant van de luchtmacht Sri Mulyono Herlambang
(tot 7 april 1966)
Roesmin Noerjadin
(vanaf 7 april 1966)
73 Minister / Commandant van de politie   Soetjipto Joedodihardjo
74 Minister van Demobilisering en Soldatenpensioenen M. Sarbini
75 Procureur-generaal Sugih Arto

Politieke InstitutiesBewerken

Nr. Ministerspost Minister Partij
76 Vicepremier voor Politieke Instituties   Roeslan Abdulgani PNI
77 Assistent van de Vicepremier voor Politieke Instituties   Fattah Jasin NU
78 Minister / Secretaris-Generaal van het Nationaal Front   Achmad Sjaichu
79 Onderministers / Vice-Secretarissen-Generaal van het Nationaal Front   Dahlan Djambek
80   Djamin Ginting
81 Minister / Nationaal Onderzoeksagentschap Suhadi Reksowardojo
82 Minister / Nationale Ontwikkelingsplanning Dr. Suharto
83 Minister / Nationaal Kernenergie-agentschap   G.A. Siwabessy
84 Minister / Nationaal Veiligheidsagentschap   Wilujo Puspojudo
85 Minister / 'Instituut voor de Revolutionaire Ziel'   Roeslan Abdulgani PNI

BestuursorganenBewerken

Nr. Ministerspost Minister Partij
86 Vicepremier voor Bestuursorganen   Idham Chalid NU
87 Voorzitter van het Tijdelijke Raadgevend Volkscongres (MPRS)   Wilujo Puspojudo
88 Vicevoorzitters van het Tijdelijke Raadgevend Volkscongres (MPRS)   Idham Chalid NU
89   Ali Sastroamidjojo PNI
90 Leden van de Adviesraad van het Tijdelijke Raadgevend Volkscongres (MPRS)   Sartono PNI
91 Soejono Hadinoto
92 Voorzitter van de Volksvertegenwoordigingsraad voor "Wederzijdse Hulp" (DPR-GR) Mursalin Daeng Mamangung
93 Vicevoorzitters van de Volksvertegenwoordigingsraad voor "Wederzijdse Hulp" (DPR-GR)   Achmad Sjaichu
94 Syarief Thayeb
95 Asmara Hadi
96 Mursalin Daeng Mamangung
97 Voorzitter van de Financiële Controlecommissie Suprajogi