Jubeljaar

Het jubeljaar (Hebreeuws יובל , joveel) is een Bijbelse instelling betreffende beheer en eigendom van het land. Het jubeljaar wordt eens in de vijftig jaar gevierd. In Leviticus 25 worden de gebruiken rond het jubeljaar beschreven. Het doel van het jubeljaar is om al het land aan de rechtmatige eigenaar terug te geven en dit werd als heilig beschouwd.

SitueringBewerken

Het jubeljaar wordt beschreven in Leviticus 25, samen met het sabbatsjaar. Het sabbatsjaar werd elk zevende jaar gevierd. Elk zevende jaar mochten akkers niet ingezaaid worden en wijngaarden niet bijgehouden worden. Men moest leven van wat het land spontaan opbracht. Het jubeljaar is een uitbreiding hiervan.

GebodenBewerken

Als er zeven sabbatsjaren gevierd waren, dan was het jaar daarna een jubeljaar. In de zevende maand op de tiende dag werd door middel van bazuingeschal aangekondigd dat het jubeljaar was begonnen. Evenals in een sabbatsjaar mocht het land niet worden bewerkt. Toch zou men geen armoede kennen, omdat het land in het zesde jaar genoeg op zou brengen voor drie jaren. Alle bezittingen keerden terug naar de oorspronkelijke eigenaars. Land mocht namelijk niet voor altijd verkocht worden. Het idee hierachter was dat op deze manier blijvende verarming werd voorkomen en de verdeling van de 12 stammen intact bleef. Ook kon men zo op deze manier herdenken dat al het land uiteindelijk aan God toebehoorde. Het jubeljaar beïnvloedde de prijzen van het land. Als het jubeljaar nog ver weg was, dan moesten de prijzen hoger zijn dan wanneer het jubeljaar aanstaande was.

Huidige situatieBewerken

De Bijbel geeft geen informatie over viering van het jubeljaar in de praktijk. Het staat vast dat het jubeljaar na de Bijbelse periode niet meer gevierd is.

Heilig jaarBewerken

  Zie Heilig jaar voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het christelijk heilig jaar of jubilé vindt zijn oorsprong in het joodse jubeljaar. Het christelijk heilig jaar wordt eens in de 25 jaar gevierd. De paus kan tussentijds ook een extra jubeljaar uitroepen als hij dat nodig acht. Op 8 december 2015 begon zo'n extra jubeljaar, omdat paus Franciscus gezien het tijdsgewricht extra aandacht voor barmhartigheid nodig achtte. Het laatste reguliere jubeljaar was in 2000. De vier hoofdbasilieken van Rome hadden hun heilige deuren geopend. Een heilig jaar wordt in het bijzonder gebruikt voor bedevaarten naar Rome.