Joods-Romeinse oorlogen

Wikimedia-doorverwijspagina

De Joods-Romeinse oorlogen vonden plaats tussen 66 en 135 n.Chr. in Judea.

De Joods-Romeinse oorlogen omvatten :

Na de oorlogen verbood Hadrianus alles wat met het joodse geloof te maken had. De sabbat en besnijdenissen werden verboden en hij doodde een groot aantal Joodse geleerden. Ook werden religieuze boekrollen op de Tempelberg verbrand. Daar kwamen ook twee standbeelden te staan, één van hemzelf en één van Jupiter. Het land kreeg de nieuwe naam Syria Palaestina. Jeruzalem kreeg definitief de nieuwe naam Aelia Capitolina en het werd Joden verboden op straffe van de dood de stad te betreden. Vanaf dan spreekt men van de Joodse diaspora.