Hoofdmenu openen
Video Jongerenraad officieel geïnstalleerd in Almelo

Een jongerenraad, ook wel jeugdraad genoemd, is een georganiseerde vorm van jeugdparticipatie.

In veel gemeenten in Nederland is er tegenwoordig een jongerenraad, naast verwante adviesorganen als een seniorenraad of cultuurraad. In principe kan aan een jongerenraad deelgenomen worden door elke geïnteresseerde jongere in een gemeente vanaf het eind van de basisschool qua leeftijd doorlopend tot de middelbare school en eerste studiejaren of werkjaren erna.

De meeste raden lijken qua structuur en werkwijze op de gemeenteraad en dus ook met een partijenverdeling over de zetels.. Ondersteuning wordt op gemeenteniveau meestal gegeven vanuit de lokale welzijnsorganisaties en/of de betreffende gemeente. Dit betreft meestal scholing en faciliteiten. Ten gevolge van bezuinigingen en twijfels over nut en noodzaak zijn dit soort initiatieven gesneuveld in diverse gemeentens.

Een jongerenraad kan zowel ontstaan als onderdeel van gemeentelijk beleid voortkomend uit wensen vanuit de politiek, geëntameerd door jongeren of ook vanuit losse jongerenverbanden en/of het georganiseerde jeugdwerk. Een officiële erkenning en validering als adviesorgaan door de gemeente is belangrijk, wil een raad ook kunnen functioneren en het idee hebben dat er met hun adviezen, ideeën en suggesties ook serieus omgegaan wordt. Deze erkenning vindt in de praktijk zelden tot nooit plaats en is dan nog meestal incidenteel (bijv. in het kader van de verdeling van een jeugdbudget of projectbudget).

Icoontje WikiWoordenboek Zoek jongerenraad in het WikiWoordenboek op.