Jeugdbeleid

Jeugdbeleid is beleid dat gericht is op de jeugd. Diverse overheden (Europa, rijk, provincie en gemeenten) houden zich bezig met jeugdbeleid.

Zaken die in jeugdbeleid vervat zijn betreffen bijvoorbeeld:

In Vlaanderen omschrijft het decreet met betrekking tot lokaal jeugdbeleid, jeugd tot de leeftijd van 25 jaar. Een aantal bepalingen die tot andere beleidsvlakken behoren gaan tot 18 jaar, zoals onderwijs.

Zie ookBewerken