Jeugdstrafrecht

bijzonder penitentiair en straf(proces)recht voor jeugdige delinquenten

Jeugdstrafrecht is een vorm van strafrecht zoals dat in principe wordt toegepast op minderjarige delinquenten, meestal in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Enerzijds dienen zulke maatregelen om het algemeen belang te verdedigen en recht te doen tegen jeugddelinquenten; anderzijds worden door het jeugdstrafrecht de belangen van de (soms kwetsbare) minderjarigen beschermd. Zo liggen de maximumstraffen aanzienlijk lager en zaken worden anders in de media gebracht dan bij het volwassenenstrafrecht.

Kinderen jonger dan 12 kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. De straffen voor dezelfde vergrijpen zijn in het jeugdstrafrecht minder zwaar dan bij het volwassen strafrecht.

Zie ookBewerken